ČSSZ vyřešila situaci se zpožděnými žádostmi o důchod, úřednici jich vyřizují 1000 denně

Průtahy ve lhůtách u žádostí o důchody by již měly být v současné době vyřešeny. Úředníci ČSSZ se vypořádali s návalem žádostí o předčasný důchod a nyní jsou již žádosti bez mezinárodních prvků vyřizovány v zákonné lhůtě 90 dnů.

Foto: Adobe Stock
Muž čte rozhodnutí o důchodu. (ilustrační foto)

V posledních měsících docházelo ke zpoždění při vyřizování důchodů a lidé na rozhodnutí čekali i déle než 90 dnů, které ukládá zákon. Nyní se ale podařilo situaci stabilizovat a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) již nemá žádné žádosti v prodlení. Výjimkou jsou žádosti o důchod s mezinárodním prvkem, jejichž zpracování ale standardně trvá déle.

Pokud totiž lidé pracovali v zahraničí, úředníci došetřují doby pojištění u příslušných institucí v těchto zemích a čekají na jejich vyjádření. „Pro ověření nároku je vždy potřeba součinnost zahraničního nositele pojištění. Pouhé doklady předložené žadatelem jsou pro zápočet zahraniční doby pojištění nedostačující. Jelikož zahraniční instituce nemá povinnost odpovědět hned, navíc sama třeba některé skutečnosti došetřuje, musí ČSSZ na její vyjádření vyčkat, neboť mnohdy nemůže v řízení o českém důchodu pokračovat a poskytnout žadateli ani zálohu na důchod,“ vysvětlil úřad.

V případě standardních žádostí o důchod už k průtahům nedochází. ČSSZ reagovala na situaci, kdy v závěru roku 2022 i během toho letošního lidé hromadně žádali o předčasné důchod nebo podávali tiskopis pro uplatnění nároku na důchod.

Zatímco běžně dorazí za rok kolem 200 tisíc žádostí o důchod, loni jich bylo podáno 250 tisíc a z toho 90 tisíc během posledního čtvrtletí, tedy mezi říjnem a prosincem. Navíc lidé podali 40 tisíc tiskopisů, takže úředníci zpracovávali zhruba 290 tisíc požadavků.

Žádosti o důchod v roce 2023.Foto: ČSSZ

„Na tuto zátěž reagovala ČSSZ řadou organizačních opatření, která postupně vedla k nárůstu v počtu standardně vyřizovaných 700 žádostí denně k nynějšímu průměru přes 1 000 denně. Do konce října 2023 se tak podařilo celou situaci stabilizovat,“ uvedl nyní úřad v prohlášení.

Přes 94 tisíc předčasných důchodů

Velký zájem o předčasné důchody a tedy extrémní tlak na úředníky pokračoval i během tohoto roku, zvláště pak během léta a začátkem podzimu. Důvodem bylo chystané zpřísnění podmínek pro předčasné důchody, které nakonec začalo platit od začátku října 2023. Předtím ale lidé hromadně využívali možnosti požádat o předčasný důchod, aby stihli výhodnější pravidla. Zatím bylo od ledna do října podáno 94 505 žádostí o předčasný důchod.

Celkem lidé zatím za v roce 2023 podali 200 527 všech žádostí o důchod, tedy o důchod starobní, invalidní nebo pozůstalostní. V současné době je již drtivá většina žádostí vyřízena, v prodlení se nachází pouze 2 % žádostí bez mezinárodního prvku. Konkrétně je v prodlení 801 žádostí , z toho je 127 žádostí o řádný důchod, 437 žádostí o předčasný důchod, 156 žádostí o invalidní důchod, 71 žádostí o vdovský/vdovecký důchod a 10 žádostí o sirotčí důchod.

„Ve statistikách počtu žádostí po 90denní zákonné lhůtě se vždy nachází i případy, u kterých je dosud realizováno šetření chybějících dokladů, bez nichž nelze o žádosti rozhodnout. Pokud tedy například v evidenci chybí doby pojištění, které musí ČSSZ došetřit, je v průběhu řízení možné, že se překročí lhůta 90 dní a tato žádost je aktuálně evidována jako po lhůtě,“ uvedl úřad s tím, že samotné úřední vyřízení po získaní dokladů pak může být kratší než 90 dnů a nejde tedy o prodlení.

Foto: Adobe Stock (hlavní), ČSSZ v textu

Více k tématu