ČSSZ varuje: Podvodníci lákají na falešné přepočty důchodů a posílají dopisy

Mnoha důchodcům v poslední době dorazil dopis od společnosti Pojar, která pod záštitou České správy sociálního zabezpečení nabízí analýzu a přepočet starobního důchodu. Úřad nyní upozornil, že jde o podvodnou praktiku.

Foto: České důchody
Ústředí České správy sociálního zabezpečení.

V poštovních schránkách důchodců se v uplynulých týdnech objevily dopisy, které nabízí revizi a přepočet starobního důchodu. Slibují, že přepočet je garantovaný a nemůže dojít k jeho snížení. Společnost Pojar v dopise tvrdí, že je specializovaná na právní a sociální problematiku a tvrdí, že je k přepočtům pověřena Českou správou sociálního zabezpečení.

Úřad ale všechny příjemce dopisu varuje, že žádná taková spolupráce ani pověření neexistuje. Někdo se jen snaží využít důvěřivosti důchodců a nalákat je na možnost zvýšení důchodu.

„Dovolujeme si vás upozornit na nekalé praktiky společnosti Pojar a.s. (někdy uváděná jako „nezisková organizace“), která nabízí „analýzu a přepočet starobního důchodu“ a klamavě uvádí, že spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení a je jí pověřena k oslovení vybrané skupiny klientů. Česká správa sociálního zabezpečení se od těchto tvrzení zcela distancuje,“ uvedla ČSSZ na svém webu.

Dodala, že jde o podvodnou praktiku a lidé by tuto nabídku měli ignorovat. „Jedná se o podvodné chování uvedené společnosti a ČSSZ v žádném případě nedoporučuje reagovat na tuto či obdobné nabídky. Česká správa sociálního zabezpečení k výkonu své agendy nikdy nevyužívá služeb třetích stran a s klienty komunikuje výhradně napřímo,“ dodala ČSSZ.

Úřad také přiložil ukázku dopisu, aby ho důchodci mohli snadněji odhalit.

ČSSZ varuje před podvodnými dopisy.Zdroj: ČSSZ

Přepočet důchodů ČSSZ nabízí

Možnost takzvaného přepočítání důchodu oficiálně nabízí přímo Česká správa sociálního zabezpečení a tato služba je bezplatná. Žádost o zvýšení důchodu dává smysl hlavně ve dvou případech – pokud senioři i v důchodu pracují, nebo když se objeví nové dokumenty či svědectví o jejich minulém pracovním či osobním životě.

„Člověk, který pobírá důchod, má právo kdykoliv doložit další či nové skutečnosti, které mohou mít na výši důchodu vliv. Je-li dodatečně doložena skutečnost, která nebyla při výpočtu důchodu k dispozici, například doklad o době zaměstnání či výdělku, lze ji pro jeho výši zohlednit kdykoliv,“ uvedlo pro České důchody komunikační oddělení ČSSZ. V takovém případě je dokonce možné rozdílnou důchodovou částku doplatit zpětně, a to až do 5 let od data, kdy důchodce doložil nové dokumenty a podal žádost o přepočet.

Počet starobních důchodců, kteří si žádají o přepočítání aktuální výše svého důchodu, dlouhodobě přibývá. Jen za posledních pět let evidovala ČSSZ celkem 389 tisíc žádostí.

Všechny důchody porostou nejméně o 650 korun, u nízkých to bude rekordní skok

Jak se žádá o přepočet důchodu

Pokud chcete požádat o přepočet důchodu, postupujte následovně:

  1. Připravte si doklady nebo další nové dokumenty, které mohou mít vliv na výši důchodu.
  2. Pokud žádáte o zvýšení kvůli práci, stáhněte si a vyplňte formulář nazvaný Žádost o zvýšení starobního důchodu v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti. K dispozici je na webu ČSSZ.
  3. Dokumenty či žádost můžete odeslat na ústředí ČSSZ (Křížová 25, 225 08 Praha 5) nebo podat osobně na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
  4. K objednání na pracoviště můžete použít také online objednávkový systém, což je zvláště v současné době velmi užitečné. Objednat se můžete na konkrétní den.

Rada redakce České důchody: Pokud vám přijde do schránky nevyžádaný dopis, který vám nabízí výhodné přepočítání nebo zvýšení důchodu, mějte se na pozoru. Zvláště pokud vám připadá nezvyklý nebo podezřelý. Raději si vždy ověřte přímo na ČSSZ nebo v naší redakci, že je vše v pořádku a že nejde o podvodnou nabídku.

Foto: České důchody/David Budai (hlavní), ČSSZ

Více k tématu