Ombudsman Stanislav Křeček: Překotné změny předčasných důchodů ovlivní životní plány, lidé už mi píší

Chystané zkrácení vzniku nároku na předčasný důchod by mělo probíhat postupně, aby na to mohli lidé reagovat. Je o tom přesvědčen veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, který kritizuje, že vládou navrhované zpřísnění pravidel pro předčasné důchody bude velmi rychlé. „Je třeba si uvědomit, že k odchodu do předčasného důchodu má mnoho žadatelů vážný důvod,“ uvedl v rozhovoru pro České důchody a upozornil, že obvyklou praxí u obdobných změn bývá ponechání delší lhůty, než začnou platit.

Foto: Profimedia
Ombudsman Stanislav Křeček.

Pane ombudsmane, souhlasíte obecně se zpřísněním u předčasných důchodů?

Nezpochybňuji oprávnění vlády určovat podobu sociální politiky, a to s ohledem na ekonomické možnosti státu. Na zpřísnění podmínek u předčasného důchodu mně však vadí zejména překotné krácení časové podmínky (z 5 let na 3 roky „předčasnosti“).

Ve své praxi se setkávám s případy, kdy pojištěnci volí možnost odchodu do předčasného důchodu z důvodu špatného zdravotního stavu, péče o závislou osobu nebo ztráty zaměstnání. Překotná změna bude znamenat zásadní změnu životních plánů u těch, kteří nestihnou odejít do předčasného důchodu podle stávajících podmínek – možnost takového odchodu se jim výrazně oddálí v čase. To nebude znamenat pro stát jen úsporu na předčasných důchodech, ale také náklady na plnění z jiných systémů – například nemocenského pojištění či podpory v nezaměstnanosti.

Valorizaci pouze základní výměry předčasných důchodů pak považuji za nesystémový krok, který je v souběhu s dalšími zpřísňujícími podmínkami pro předčasný důchod již nepřiměřenou penalizací budoucích důchodců.

Jak vnímáte skutečnost, že změny mají začít platit velmi rychle? Není zde žádné přechodné období a lidé ještě nyní, zhruba měsíc před začátkem účinnosti, nemají jistotu, co přesně začne platit. Neměla by být účinnost odložena alespoň na začátek roku 2024 nebo o rok?

Zkrácení možnosti vzniku nároku na předčasný důchod by mělo skutečně probíhat postupně, tak, aby na zpřísnění podmínky nároku mohli někteří pojištěnci efektivně reagovat.

Navrhované překvapivé změny mají nabýt účinnosti již prvním dnem měsíce následujícím po vyhlášení zákona. To jak v rozporu se zvyklostmi u obdobných změn, tak s nedávnými prohlášeními představitelů vlády, že změny v oblasti důchodů by se měly týkat pouze mladších generací. Obvyklou praxí bývá ponechání delší lhůty, například 3 měsíců i proto, aby se na změny mohla připravit Česká správa sociálního zabezpečení.

Zkrácení doby předčasnosti z 5 na 3 roky mohlo také nabíhat postupně, například snižováním dosavadní doby o dva měsíce v totožném intervalu od účinnosti zákona (nebo obdobně po jednom měsíci), aby se lidé, kterých se změny týkají, mohli na novou situaci adaptovat.

Po schválení návrhu zákona v 1. čtení mi již píší lidé, kterých se změny přímo dotýkají, prozatím v jednotkách případů. Jedná se o příběhy lidí v předdůchodovém věku bez zaměstnání, kteří počítali s odchodem do předčasného důchodu o 5 let dříve. Dosavadní podmínky pro předčasný důchod splní většinou koncem tohoto nebo začátkem následujícího roku. Překotná změna pravidel, která plyne z prakticky okamžité účinnosti zákona, zásadním způsobem změní jejich životní plány.

Jako příklad lze uvést podnět stěžovatele, který dlouhodobě pracoval v třísměnném provozu na autolince, před 2 lety ukončil zaměstnání ze zdravotních důvodů a období do předčasného důchodu překlenul z finančních rezerv. Ty mu však nyní nevystačí na dalšího 1,5 roku, o které se mu odchod do předčasného starobního důchodu v důsledku novely odkládá.

Poslaneckou sněmovnu PČR jsem prostřednictvím Výboru pro sociální politiku PSP ČR na jeho jednání 21. června 2023 alespoň požádal o posunutí účinnosti ustanovení § 31 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění na pozdější datum. Tím by se umožnil odchod do předčasného starobního důchodu podle stávajících pravidel alespoň některým pojištěncům, kteří jej plánovali v brzké době.

Uplatnění nároku na předčasný důchod: Fixace aktuálních podmínek před zpřísněním

Lidé mají složité situace

Plánujete v tomto ohledu ještě nějakou komunikaci se senátory nebo s prezidentem Petrem Pavlem?

Ve věci budu respektovat politickou vůli Poslanecké sněmovny PČR, která návrh schválila. Další kroky již podnikat nebudu.

Mé výhrady tlumočil Výboru pro sociální politiku zástupce mé Kanceláře na jednání dne 21. června 2023. Ke změnám v návrhu však nedošlo.

Mohou něco dělat lidé, kteří v důsledku novely mohou náhle ztratit nárok na předčasný důchod nebo se jich budou týkat nové podmínky?

Je třeba si uvědomit, že k odchodu do předčasného důchodu má mnoho žadatelů vážný důvod a často již sníženou schopnost a možnost pracovní činnosti. Tím důvodem může být i špatný zdravotní stav, snaha pečovat o rodiče závislé na péči jiné osoby.

Jedná se o složité sociální situace, které lze v určitých případech překlenout dávkami z jiných systémů (nemocenské, podpora v nezaměstnanosti, státní sociální podpora, příspěvek na péči). Žádný z nich však neplní zabezpečovací funkci v takové míře jako předčasný důchod.

Je vůbec správné, aby se tolik lišila pravidla pro výpočet důchodu ze dne na den? Neporušuje to zásadu nějaké elementární legislativní předvídatelnosti?

Správné to není, možná úspora státu bude draze vykoupena ztrátou důvěry občanů ve stát v důsledku překotných změn, které nebyly včas avizovány a zaváděny postupně. Na rozdíl od jiných změn v minulosti, například zvyšování důchodového věku, doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod.

Foto: Anna Vavríková/MAFRA/Profimedia

Více k tématu