Miroslava Němcová: Musíme zvýšit důchody ženám, teď jsou znevýhodněny

Důchodovou reformu potřebujeme, ale nejsme schopni se na žádné domluvit. Je o tom přesvědčena senátorka Miroslava Němcová. „Pokud neuděláme nic, bude to trestuhodné a zaručeně to značně zkomplikuje život lidem, kteří v té době půjdou do důchodu,“ říká v rozhovoru. pro České důchody s tím, že co nejdříve by se měly zvýšit nespravedlivě nízké důchody žen, které se staraly o děti.

Zdroj: Archiv M. Němcové/Pixabay
Senátorka Miroslava Němcová.

Jak vnímáte budoucnost českého důchodového systému? Patříte mezi zastánce tvrzení, že po roce 2030 se situace kvůli Husákovým dětem zkomplikuje, nebo myslíte, že to nebude tak zlé?

Potřebujeme důchodovou reformu, jenom se na ní nejsme schopni domluvit. To je velká chyba a riziko do budoucna. Pokud neuděláme nic, bude to trestuhodné a zaručeně to značně zkomplikuje život lidem, kteří v té době půjdou do důchodu.

ODS byla součástí vlády, která prosadila důchodovou reformu (takzvaný druhý pilíř), ta byla následně zrušena. Jak to nyní zpětně vnímáte?

Jsem zastáncem toho, aby existoval druhý pilíř. Vedle státem garantovaného důchodu má být i tato možnost.

Reforma je úkol pro další vládu

Sledujete snahy současné vlády o důchodovou reformu? Co říkáte důchodové komisi, představeným návrhům a myslíte si, že je reálné, aby se něco z toho do voleb prosadilo?

Do parlamentních voleb v příštím roce zbývá 9 měsíců, nebudou-li předčasné. Neexistuje vládní shoda na některém z modelů reformy a to znamená, že do voleb nebude schváleno nic. Je to stěžejní úkol pro nastávající volební období, pro novou vládu.

V politice se už také pohybujete dlouho. Proč se politici na reformě nedokážou ani po 20 letech dohodnout? Je opravdu tak těžké najít kompromis, když mají kolem spousty odborníků a k dispozici různé analýzy?

Mezi důvody, proč se reformu nepodařilo prosadit, patří naprosto odlišná stanoviska pravolevého politického spektra. A také to, že se zdálo, že ještě máme trochu času. To už vážně neplatí, a proto jsem přesvědčena, že bude muset dojít k velmi intenzivní práci na reformě a snad bude vůle shodnout se na únosných kompromisech.

Senátorka Miroslava Němcová: Reformu potřebujeme.Zdroj: Archiv M. Němcové

Když by to nebyla zrovna reforma, jakou menší legislativní věc či dvě v rámci starobních důchodů byste ráda změnila?

Reforma přijít musí. Izolovaná vylepšení s důrazem na potřebné jsou dobrá, ale nebudou stačit. Je ale na místě, jak ODS bohužel opakovaně marně prosazovala, zvýšit nízké důchody ženám, které pečovaly o děti a byly poté při stanovení důchodu znevýhodněny.

KDO JE MIROSLAVA NĚMCOVÁ

Dlouholetá politička, bývalá poslankyně a od roku 2020 senátorka. Od roku 1994 je členkou ODS, kde řadu let působila jako místopředsedkyně. Žije ve Žďáru nad Sázavou, je vdaná, má jednoho syna a dvě vnoučata.

Shoda napříč generacemi

Co si myslíte o současné finanční situaci českých seniorů? Jak hodnotíte výši důchodů a co by se případně v tomto ohledu mělo dělat? Jak v tomto kontextu vnímáte rouškovné 5000 korun?

Výše důchodu je důležité kritérium, podle nějž se lidé cítí spokojeni či ne. Žádoucí je, aby se důchody nesnižovaly v poměru ke mzdě, ale dle možností ekonomiky se zvyšovaly. Znám spokojené i nespokojené seniory. Znám mnoho lidí, kteří i přes finanční ztrátu odešli do předčasného důchodu. Nesmí však dojít k tomu, aby se zhoršily vztahy mezi generacemi.

Důchodců bude přibývat, ekonomicky aktivních lidí ne. Na provoz státu musí někdo vydělávat. Takže jde o to, abychom společně pracovali napříč generacemi a nalezli shodu.

Příspěvek 5000 korun měl být podle mě zaměřen na důchodce s nízkými příjmy. To by byl projev solidarity s těmi, kteří na tom nejsou dobře a vzkaz našim dětem či vnukům, že se myslí i na ně.

Velmi citlivou otázkou je zvyšování důchodového věku, nyní je zastropován na 65 letech. Jaký je váš názor?

Odchod věku do důchodu se bude muset odvíjet od průměrné délky života. Tyto zákonitosti nepřekonáme. Samozřejmě jsou profese, kde si prodloužení současného odchodu věku do důchodu neumím představit, a budou muset existovat výjimky. I toto rozhodnutí bude muset obsahovat budoucí penzijní reforma.

Toto je první část rozhovoru s Miroslavou Němcovou. Druhou část, která je osobnější a hovoří v ní o zdraví i stárnutí, si můžete přečíst zde.

Více k tématu