Danuše Nerudová: Se zvyšováním důchodového věku bych byla opatrná

Stát selhává v péči o nejslabší, kteří potřebují pomoc, a část důchodů není důstojná. Je o tom přesvědčená ekonomka Danuše Nerudová, která vedla i poslední důchodovou komisi. Podle ní je důležité, aby nová vláda provedla reformu penzí, která zajistí důstojné stáří. „Aby lidé, kteří celý život poctivě pracovali, na stáří neživořili,“ řekla v rozhovoru pro České důchody.

Foto: Se souhlasem Danuše Nerudové
Ekonomka Danuše Nerudová.

Jak vnímáte budoucnost důchodů v Česku?

Mám v tomto ohledu vážnou obavu o všechny stávající i budoucí důchodce v Česku. Proto jsem také přijala roli předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, abych mohla osobně přispět k tomu, že se v České republice podaří uskutečnit kvalitní důchodová reforma.

Budou na důchody peníze?

Peníze na důchody budou, neboť jsou mandatorním (tedy zákonným) výdajem státního rozpočtu. Může se ale stát, že nebude na některé další výdaje. Že třeba nebude bezplatná lékařská péče v takovém rozsahu, na jaký jsme zvyklí.

A nebojíte se snižování důchodů kvůli stárnutí populace?

Ke snižování důchodů by zřejmě došlo v případě, že by nebyla provedena důchodová reforma, nebyly konsolidovány veřejné finance a česká ekonomika by nerostla. Já ale pevně věřím, že důchodová reforma provedena bude.

Myslíte si tedy, že je potřeba důchodová reforma?

Změna důchodového systému v České republice potřeba je, protože je zastaralý, nepřehledný, komplikovaný a pro výpočet důchodu diskriminuje pečující osoby. Důchodová reforma je potřeba proto, aby důchody byly nejenom spravedlivé, ale také důstojné. Aby lidé, kteří celý život poctivě pracovali, na stáří neživořili a neměli důchody nižší, než je hranice příjmové chudoby.

Myslíte si, že nová vláda zvládne reformu připravit?

Vzhledem ke skutečnosti, že vláda ve svém programovém prohlášení uvádí, že bude stavět na základní architektuře, kterou navrhla Komise pro spravedlivé důchody, to znamená na základním důchodu, na zásluhové části a dobrovolné části, předpokládám, že vůle reformu zrealizovat tu skutečně je.

Jsem moc ráda, že nová vláda se námi odpracovaných doporučení neštítí jen proto, že jsme na nich pracovali za vlády předchozí. A já samozřejmě budu v případě zájmu maximálně nápomocna i vládě nové.

Pokud byste vy sama něco změnila, co by to bylo?

Stojím plně za návrhem, který vznikl v Komisi pro spravedlivé důchody pod mým vedením – tedy na zavedení minimálního důchodu vyššího než 10 tisíc korun, na zásluhové části a na dobrovolné složce. Stojím za zkrácením potřebné doby pro vznik nároku z 35 na 25 let a stojím za oceněním péče 500 korun za každé dítě.

Finální plány vlády s důchody: Tři složky, změny v dobách pojištění a novinky ve výpočtu

Jsou důchody v Česku důstojné?

Část důchodů v ČR důstojná není, neboť se nachází pod hranicí příjmové chudoby, která činí cca 13 600 korun.

Jak vnímáte současný důchodový věk? Měl by se zvýšit? A co důchodový věk lidí v náročných profesích?

Řešení důchodového věku u náročných profesí bylo taktéž součástí navrhované reformy – za každých odpracovaných 10 let snížení věku odchodu do důchodu o 1 rok, přičemž náklady by nesli zaměstnavatelé formou mírného zvýšení odvodů v 3. a 4. kategorii náročných profesí.

Se zvýšením věku odchodu do důchodu v této chvíli bych byla opatrná, a to především s ohledem na covid, který zkrátil naději na dožití poprvé od druhé světové války o jeden celý rok.

Jak se připravujete na důchod vy?

Od svých 18 let spořím v rámci dobrovolného penzijního připojištění.

Kolik by člověk měl mít při odchodu do důchodu našetřeno?

To je velmi individuální a závisí to na tom, jaký pokles životní úrovně je člověk v důchodu ochoten akceptovat.

Ekonomka Danuše Nerudová.Se souhlasem Danuše Nerudové

Jak si myslíte, že s důchody zahýbe splácení „koronavirového“ dluhu?

Dluh, který vláda naakumulovala v průběhu dvou krizových let, a který, nutno říci, souvisel s výdaji na covid jen částečně, je koulí u nohy pro všechny generace, neboť jej budeme muset splácet všichni. Samozřejmě že se dotkne obecně výdajů státního rozpočtu a toho, kolik třeba vláda bude mít peněz na valorizace nad rámec zákona.

V současné době se všechno zdražuje, jídlo, energie i bydlení. Jak by měl stát důchodcům pomoci, aby nebyli o hladu a v zimě?

Dlouho hovořím o tom, že je potřeba změnit valorizační mechanismus, aby lépe odrážel nárůst spotřebitelských cen.

Starobní důchod pod 5000 korun má 13 tisíc lidí, na průměr nedosáhne milion seniorů

Vím, že jste svou kandidaturu na prezidentku neoznámila. Přesto, kdybyste byla v čele státu, co byste pro seniory udělala?

Prezident má přes relativně omezené formální pravomoci velkou moc v tom, že může a má být hlasem těch, kteří se cítí opomíjení, znevýhodnění či slabí. A to důchodci bezesporu jsou. V tomto ohledu současný prezident na značnou část seniorů jistě zapůsobil, věřím ale, že z takové pozice lze nejen pro důchodce udělat ve skutečnosti mnohem víc, než cílením a setkáváním se během volební kampaně. A to zejména v usilovném tlaku na vládu a na politiky, od jejichž práce se odvíjí kvalita státu, a tedy i životů nás všech.

Myslíte si, že by školy měly zavést nějaký předmět, kde by se žáci učili finanční gramotnosti, a hlavně si už v mladí uvědomili, že je potřeba se na stáří připravit?

Ano, zcela jistě by součástí rámcových vzdělávacích programů měla být finanční gramotnost a taktéž alespoň základní přehled o tom, jak funguje důchodový systém a dobrovolné připojištění.

Co byste vzkázala seniorům, kteří na tom nejsou finančně dobře? Kteří celý život pracovali a doufali, že se o ně stát postará…

Je mi líto, že jako vyspělá společnost s ohromnými možnostmi a bohatstvím, téměř ve čtvrtině 21. století, selháváme v péči o ty nejslabší, kteří se bez naší pomoci zkrátka neobejdou. Když říkám „my“, mám na mysli stát, nikoli občanskou společnost s bezpočtem dobrovolníků a organizací, kteří se nejen o seniory v nouzi starají. Naši zemi musíme spravovat méně jako firmu a víc jako rodinu, právě proto, že v rodině se o ty slabé vždy postaráte.

Moc děkuji za rozhovor.

Foto: Se souhlasem Danuše Nerudové

Více k tématu