Začalo podávání žádostí o výchovné k důchodu: ČSSZ zveřejnila postup a formuláře

Od začátku září mohou lidé podávat žádosti o přiznání výchovného za děti. Momentálně se to týká primárně těch, kteří již mají přiznaný starobní důchod a výchovné nezískají automaticky. Pokud jde o současné důchodkyně (ženy), těm bude většinou výchovné přiznáno automaticky.

Foto: České důchody
Ústředí České správy sociálního zabezpečení.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnila instrukce a speciální formuláře, pomocí kterých mohou lidé žádat o výchovné za děti k důchodu. Muži nebo ženy, kteří mají na výchovné nárok a nezískají ho automaticky, mohou žádosti podávat od 1. září 2022.

Přehled starobních důchodců, kteří musí o výchovné žádat, jsme detailně popsali v tomto článku. V případě mužů se žádost podává vždy, u žen jde jen o některé skupiny.

Někteří žádat nemusí

Ženy, které jsou již v současné době v důchodu, dostanou ve většině případů výchovné automaticky a nemusí o něj žádat. „Ženy, které již starobní důchod pobírají, a kterým byl důchodový věk snížen s ohledem na výchovu dítěte/dětí, obdrží výchovné automaticky. Informaci o zvýšení starobního důchodu tyto ženy obdrží formou valorizačního oznámení, které bude ČSSZ rozesílat na přelomu roku,“ uvedla v instrukcích ČSSZ. A dodala, že pokud ke zvýšení od ledna 2023 nedojde automaticky, měly by tyto ženy o výchovné aktivně požádat.

„V případech automatizovaného zvýšení starobního důchodu o výchovné může dojít k situaci, že se později prokáže, že se o dítě staral ve větší míře někdo jiný. V takovém případě bude výchovné odebráno a starobní důchod opětovně snížen na původní výši,“ doplnil úřad.

Výchovné k důchodu nebude vždy automatické: Přehled lidí, kteří o peníze navíc musí požádat

Budoucí důchodci

Všichni budoucí důchodci žádají o výchovné současně při žádosti o důchod, tedy na pobočce s úředníkem. „Pracovník OSSZ, se kterým bude žádost o starobní důchod sepisována, na možnost podání této žádosti sám upozorní, tj. aktivně se dotáže, zda si žadatel přeje též podat žádost o výchovné,“ konstatovala ČSSZ. Samozřejmě je užitečné mít v této souvislosti formulář prostudovaný a předvyplněný.

Současní důchodci a ti, kteří budou mít důchod přiznaný do konce roku 2022, musí podat žádost o výchovné do konce roku 2024. Pokud do tohoto termínu žádost nepodají, nárok na výchovné jim bez náhrady zanikne.

Postup žádosti

Při žádosti o výchovné je nutné využít speciální formulář. Ten ČSSZ zveřejnila na svém webu, konkrétně v rámci služby ePortál ČSSZ.

Pokud máte k dispozici elektronickou identitu (identitu občana) nebo datovou schránku, můžete žádost odeslat elektronicky. Pokud ne, žádost si stáhněte, vyplňte a poté ji osobně předejte na pobočce vaší příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

K dispozici jsou dva typy formuláře – pro výchovné týkající se vlastního dítěte a pro výchovné za nevlastní dítě. Nárok na výchovné mají totiž nejen samotní rodiče, ale i jiné osoby, které dítě vychovávaly. Klíčové je, že nárok na výchovné získá ta osoba, která o dítě pečovala nejdéle. V případě sporu nebo nejasností bude o nároku ve správním řízení rozhodovat ČSSZ, podrobně jsme o tom psali v tomto článku.

Výjimky u výchovného k důchodu: Přehled lidí, kteří nezískají nárok na 500 korun za děti

Nárok na výchovné

Aby se výchova počítala, je nutné splnit jednu z následujících podmínek:

  • Žena nebo muž musí o dítě pečovat alespoň 10 let před dosažením jeho zletilosti.
  • Pokud se žena nebo muž ujme péče o dítě po dosažení 8 let věku, musí pečovat alespoň 5 let a nesmí péči přerušit až do jeho zletilosti.
  • Pokud dítě zemře po dosažení věku 5 let a žena nebo muž o něj pečuje od narození do jeho smrti.

Výchovné je momentálně stanoveno na 500 korun za každé vychované dítě a od roku 2024 bude tato částka pravidelně valorizovaná. Vždy od 1. ledna se částka výchovného zvýší o tolik, o kolik se zvýší procentní výměra důchodu (zásluhová část) v rámci řádné valorizace.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu