Blíží se řádná valorizace: Úředníci ČSSZ upřesnili postup, jak se v lednu zvýší důchody

Už v lednu proběhne valorizace všech typů důchodů. Česká správa sociálního zabezpečení nyní zveřejnila detaily, jak zvýšení proběhne a kdy důchodci dostanou valorizační oznámení. Základní výměra se navýší o 140 korun a zásluhová část pak o 5,1 procent.

Foto: Adobe Stock
Senioři čekají na valorizaci důchodů. (ilustrační foto)

Valorizace, která proběhne v lednu 2023, se týká všech typů důchodů, tedy starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. Zvýšení se týká civilních důchodů, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Bezpečnostní a vojenské složky mají vlastní důchody.

Základní výměra důchodu se zvýší o 140 korun, tedy ze současných 3 900 korun na 4 040 korun. Procentní výměra se zvýší o 5,1 %, přičemž minimální zaručená procentní výměra bude stanovena na 770 korun. Minimální pobíraný důchod tak bude činit 4 810 korun.

Průměrná výše valorizace bude činit 825 korun. Reálně se ale více zvýší nadprůměrné důchody a méně pak ty nižší. Například důchod ve výši 12 000 korun se zvýší o 554 korun a důchod ve výši 20 000 korun o 962 korun.

Dorazí také oznámení

„Od poloviny prosince 2022 do poloviny ledna 2023 obdrží všichni příjemci důchodu písemné oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ,“ uvedl úřad.

Přesnou částku, jak se zvýší důchod právě vám, si můžete již nyní spočítat v naší kalkulačce valorizace. Tato kalkulačka obsahuje také výpočet takzvaného doplatku valorizace, který bude v lednu vyplacen již podruhé.

„Prvně se navýšení promítne do důchodů splatných po 31. 12. 2022. Stejně jako v loňském roce, zvýšení důchodů náleží již od 1. 1. 2023. S ohledem na to obdrží poživatelé v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. 1. 2023 do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti. Tento doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod,“ konstatovali úředníci ČSSZ.

KALKULAČKA – Valorizace vašeho důchodu v roce 2023

Pro stanovení výše doplatku se nejprve stanoví částka rozdílu mezi výší důchodu před valorizací a výší důchodu po provedené valorizaci. Poté se určí doplatkové období, tedy počet kalendářních dní od 1. ledna do dne předcházejícího lednové splatnosti. V praxi to znamená, že doplatek mají vyšší důchodci s vyšším důchodem a také ti, kteří mají výplatní den později.

Tři jednoduché triky, jak můžete získat vyšší důchod

Pouze letos přiznané důchody

Lednová valorizace se týká pouze důchodů přiznaných do konce roku 2022. „Důchody nově přiznávané od 1. 1. 2023 se budou zvyšovat až od další valorizace, to znamená například od 1. 1. 2024, nebo mimořádnou valorizací, pokud pro ni budou v roce 2023 splněny podmínky,“ upozornil úřad.

Zvýšeny budou rovněž dílčí důchody, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. „Vyplácená procentní výměra těchto důchodů se zvýší také o 5,1 % a nová výše základní výměry se stanoví v dílčí výši z částky 4 040 Kč, a to v poměru české doby pojištění vůči celkově získané době pojištění,“ vysvětlila ČSSZ.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu