Jdete brzy do důchodu? Zpozorněte, valorizace se týká jen letošních penzí

Pokud se nyní chystáte odejít do důchodu, rozhodně zvažte, jestli budete chtít přiznat důchod k prosinci 2019 nebo k lednu 2020. Valorizace jako taková se totiž týká jen důchodů pobíraných v tomto roce. Je proto dobré vše promyslet.

Zdroj: Redakce České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Valorizace může zamotat hlavu každému, kdo zamíří do důchodu koncem letošního nebo začátkem příštího roku. Aktuální platná valorizace totiž ovlivní i to, jak vysoký důchod budete pobírat.

Podáváte-li žádost v prosinci, můžete se rozhodnout pro přiznání k lednu, a stejně tak při podání žádosti v lednu můžete přiznání datovat k prosinci. Vaše rozhodnutí pak ovlivní jak valorizaci, tak výpočet samotného důchodu. Rozdíl může činit několik desetikorun až stokorun ve finálním důchodu.

Přiznání důchodu k prosinci 2019:

  1. Bude se vás týkat valorizace pro rok 2020.
  2. Do výpočtu důchodu se vám nebudou zahrnovat výdělky za rok 2019, ale pouze výdělky do roku 2018.
  3. Výhodné je v případě, že jste delší dobu v evidenci úřadu práce, pečovali jste několik let o dítě nebo blízkou osobu, případně pokud jste podnikali a jako OSVČ jste si platili minimální zálohy na důchodové pojištění.

Přiznání důchodu k lednu 2020

  1. Nebude se vás týkat valorizace pro rok 2020.
  2. Do výpočtu se vám budou zahrnovat také výdělky za rok 2019 a zároveň bude již pracovat s vyšší základní výměrou, která bude po valorizaci činit 3490 korun.
  3. Výhodné je v případě, pokud jste celý život pracovali v podstatě nepřetržitě, měli spíše průměrné či nadprůměrné příjmy, pravidelně jste si platili důchodové pojištění a v roce 2019 jste pracovali se stabilním a spíše vyšším výdělkem.

Nejčastější otázky a odpovědi k nové valorizaci důchodů

Pohlídejte si „odpracované“ roky

Pokud nyní míříte do důchodu, Česká správa sociálního zabezpečení vám již dříve zaslala informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), který obsahuje výpis a počet všech dnů evidovaných v rámci důchodového pojištění. Z něj byste měli snadno vyčíst, kolik „odpracovaných“ let máte nyní evidováno. Celkovou výši důchodu totiž ovlivňuje i počet celých odpracovaných let – čím více let, tím více se započítávají výdělky.

Příklad: Pokud máte odpracováno 40 let a 350 dnů, bude se vám počítat pouze 40 odpracovaných let. Pokud byste však odpracovali dalších 16 dnů, bude to již 41 odpracovaných let. Takže pokud se vám počet dnů „láme“ na přelomu roku, rozhodně to ovlivní výši důchodu.

Pro lepší rozhodování si můžete zkusit ještě nyní orientačně spočítat, jak vysoký důchod bude. ČSSZ k tomu nabízí podrobnou kalkulačku, do které zadáte údaje z vašeho informativního osobního listu (především doby pojištění a vyměřovací základy). Vypočítejte si důchod přiznaný k prosinci 2019 a poté si zkuste spočítat valorizaci pro rok 2020. Pak si spočítejte důchod přiznaný k lednu 2020 a čísla porovnejte. Tak získáte rychlý přehled, co by mohlo být výhodnější.

Do penze stejně jako muži. Ženám bez dětí skončí výhoda nižšího důchodového věku

Vzhledem k tomu, že může být rozhodování mezi prosincem a lednem delikátní, měli byste nicméně situaci rozhodně konzultovat s vaším pracovníkem Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) nebo Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ) podle místa vašeho bydliště, který s vámi žádost o důchod řeší. On vám pomůže určit, který termín bude výhodnější.

Více k tématu