Nárok na výchovné při pobírání invalidního nebo transformovaného důchodu

V souvislosti s výchovným se objevují otázky od lidí, kteří pobírají invalidní nebo transformované důchody. Připravili jsme proto vysvětlení, kdy mají tito důchodci na bonus 500 korun za vychované dítě nárok.

Foto: Adobe Stock
Seniorka přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

V původně schválené legislativě platilo pro takzvané transformované důchody omezení týkající se nároku na výchovné, ale politici v závěru roku 2022 schválili zmírnění podmínek. V současné době tedy platí, že při splnění podmínek pro výchovu dítěte mohou výchovné získat také všichni lidé, kteří pobírají nebo budou pobírat transformovaný důchod.

Transformovaný důchod představuje podmnožinu starobního důchodu pro lidi, kteří dříve pobírali invalidní důchod. Invalidní důchod totiž není možné pobírat po dosažení 65 let, takže se vždy v tomto věku stávající invalidní důchod automaticky změní (transformuje) na důchod starobní, a to ve stejné výši.

Obvykle je transformovaný důchod přiznáván těm, kteří nedosáhnou na minimální dobu důchodového pojištění. Ta je momentálně stanovena na 35 let (případně 30 let bez započítání náhradních dob), v minulosti ale byla tato doba nižší. Pokud tedy nemá člověk nárok na standardní starobní důchod, pobírá až do 65 let invalidní důchod a poté začne pobírat transformovaný důchod.

Podobná situace nastává v případě, kdy má někdo dostatečný počet let důchodového pojištění, požádá o starobní důchod, ale ten je nižší než jeho stávající invalidní důchod. V tomto případě starobní důchod zanikne, nadále se pobírá invalidní důchod a v 65 letech se změní na starobní (transformovaný) důchod.

Abyste se lépe orientovali v tom, kdy a jak výchovné získáte, podívejte se na následující vysvětlující odpovědi:

1. Mohu získat výchovné i ke stávajícímu invalidnímu důchodu?

Nikoliv, pokud pobíráte invalidní důchod, nárok na výchovné nyní nemáte. Ale v okamžiku, kdy dosáhnete 65 let, změní se váš invalidní důchod na starobní důchod, protože to stanovuje zákon. A za každé vychované dítě se procentní výměra důchodu navýší o 500 korun.

O výchovné v tomto případě musíte požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Žádost můžete podat osobně na příslušné okresní pobočce, nebo elektronicky přes ePortál ČSSZ.

Pokud máte dostatek let důchodového pojištění, nemusíte čekat až do 65 let. V okamžiku, kdy dosáhnete důchodového věku (řádného nebo předčasného), můžete požádat o normální starobní důchod. Pokud bude vyšší než váš stávající invalidní důchod, začnete ho pobírat a samozřejmě budete mít také na výchovné nárok.

Příklad: Paní Hana má nyní 58 let a pobírá invalidní důchod. Vychovala 2 děti až do jejich zletilosti, ale nárok na výchovné jí zatím nevzniká, protože zatím nemá starobní důchod. O výchovné může požádat až při uplatnění žádosti o starobní důchod po dosažení důchodového věku nebo v 65 letech, kdy se invalidní důchod transformuje ze zákona na starobní.

Změny výchovného vyšly ve sbírce zákonů: Rady a finální přehled, kteří důchodci mají nárok

2. Pokud již nyní pobírám transformovaný důchod, získám výchovné automaticky?

Pokud jste žena, zvýšení stávajícího důchodu proběhne automaticky. Za leden 2023 ještě dostanete výchovné formou samostatného doplatku, a to na konci měsíce. Peníze dorazí buď poštovní poukázkou nebo jako samostatná platba na bankovní účet, podle toho, jak je vám důchod vyplácen. Dostanete také samostatné oznámení, které bude ČSSZ odesílat na konci ledna. Od následujících měsíců již bude výchovné součástí vašeho důchodu.

Pokud jste muž nebo osoba, které se bude počítat výchova nevlastního dítěte, musíte si o výchovné požádat. Postup je stejný, pouze platí omezení, že žádost musíte podat do konce roku 2024, jinak vám nárok na výchovné zanikne.

3. Proč nemohu výchovné pobírat také jako invalidní důchodce hned, vždyť jsem také vychoval(a) děti?

Výchovné je koncipováno jako příspěvek ke starobnímu důchodu, tedy ocenění ve stáří za to, že člověk vychoval děti a vynaložil na to úsilí a finance. Nedává proto smysl, aby někdo pobíral výchovné před dosažením důchodového věku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu