Invalidní důchod není automatický, i když máte vážný úraz nebo nemoc. Podmínky si musí hlídat studenti i dospělí

Nárok na invalidní důchod není automatický a k jeho získání je nutné mít minimální počet let důchodového pojištění, tedy zjednodušeně odpracovaných let. Mnoho lidí o této podmínce neví a při nemoci nebo úrazu je čeká překvapení.

Foto: České důchody
Pobočka České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Většina lidí spoléhá na to, že v případě úrazu, vážné nemoci a různých zdravotních komplikacích se o ně stát postará s pomocí invalidního důchodu. Jenže invalidita a nárok na invalidní důchod nejsou totéž. Důležitou roli hraje důchodové pojištění, které musejí mít evidováno všichni – dospělí, mladí lidé i studenti.

Abyste získali invalidní důchod, musíte splnit dvě základní podmínky. Nejprve získat invaliditu. Tu zjišťuje lékař a přiznat vám může první, druhý nebo třetí stupeň invalidity. Jinými slovy starší pojetí částečného invalidního důchodu už dnes neplatí a je nutné se řídit aktuálními pravidly.

A pokud invaliditu získáte, musíte mít ještě dostatek let důchodového pojištění. „Další nezbytnou podmínkou je potřebná doba pojištění, která se zjišťuje z období před vznikem invalidity,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Pojištění musí mít i mladí

Když vám pojištění chybí, invalidní důchod vám úředníci nepřiznají. Problém to může být hlavně u lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo pro velmi mladé lidi, kteří ještě pracovat nezačali. Sice se pro potřeby invalidního důchodu počítá také studium, ale ne vždy je možné kvůli úrazu či nemoci studovat. Podmínky na první pohled nejsou nijak přísné, ale je třeba s tím počítat.

V případě pojištění se rozlišuje věk – lidé starší 28 let mají jiné podmínky než lidé mladší. Je to kvůli tomu, že mladí lidé z logiky nemusí mít odpracováno tolik let, aby nárok na důchod získali.

Jaká jsou tedy pravidla pojištění? Podívejme se na to přehledně:

  • Mladým lidem do 20 let stačí méně než 1 rok pojištění.
  • Lidé ve věku 20 až 22 let musí mít v součtu alespoň 1 rok pojištění.
  • Lidé ve věku 22 až 24 let musí mít v součtu alespoň 2 roky pojištění.
  • Lidé ve věku 24 až 26 let musí mít v součtu alespoň 3 roky pojištění.
  • Lidé ve věku 26 až 28 let musí mít v součtu alespoň 4 roky pojištění.
  • Lidé starší 28 let musí mít v součtu 5 let pojištění (tato doba se zjišťuje z období posledních 10 let před vznikem invalidity.
  • Lidé starší 38 let musí mít v součtu 5 let pojištění (z období posledních 10 let) nebo 10 let (z období posledních 20 let).

Do povinných let pojištění se počítá práce, standardní náhradní doby a také studium na střední nebo vysoké škole. Počítá se studium od okamžiku dosažení povinné školní docházky a také studium po 18. roce života, a to v délce prvních 6 let. Důležité je, že nemusí jít o dokončené studium, stačí školu či univerzitu studovat.

Celý život bez práce a důchod z průměru: Česko zlobí lživá fáma

Výjimka pro úraz či nemoc z práce

Výjimkou, kdy se minimální délka důchodového pojištění nevyžaduje, je invalidita kvůli úrazu nebo nemoci z povolání. Takže i zaměstnanec, který pracuje jen tři roky a způsobí si vážné zranění, má na invalidní důchod nárok.

Druhou výjimkou je takzvaný invalidní důchod „z mládí“. Nárok na něj vzniká automaticky lidem mladším 18 let, kteří mají invaliditu třetího stupně. Není tedy nutné splnit minimální dobu pojištění.

Nezapomeňte doklady a potvrzení

Žádost o invalidní důchod se podává na příslušné správě sociálního zabezpečení (OSSZ). „Je vhodné, když tak učiní po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem, který zná jeho zdravotní stav. Žádost s občanem sepisují na OSSZ podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Žádost o důchod se podává osobně, případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci,“ uvádí k žádosti ČSSZ.

Vzhledem k tomu, že se nárok na důchod může rozhodovat i podle dob, které nemusí ČSSZ evidovat, je dobré vzít s sebou také všechny dokumenty, kterými můžete doložit studium nebo další náhradní doby. Jde zejména o vysvědčení, výuční list, studijní výkazy, vojenskou knížku, rodný list dítěte jako doklad o péči nebo potvrzení z úřadu práce.

„Na základě podání žádosti o důchod začíná proces posuzování invalidity. Během něj ošetřující lékař pro potřeby OSSZ zpracovává a vydává podklady o zdravotním stavu občana. Sám žadatel je povinen OSSZ předložit lékařské zprávy a nálezy, které má a považuje je za významné,“ konstatuje Česká správa sociálního zabezpečení.

Více k tématu