Papírové valorizační oznámení se omezuje: ČSSZ radí důchodcům, jak postupovat

V případě lednové valorizace bude částečně omezeno zasílání tradičního valorizačního oznámení v papírové podobě. Pokud někdo pobírá jeden typ důchodu a je mu vyplácen na bankovní účet, dostane jen elektronickou zprávu v rámci platby. Je ale možné si o zaslání papírového oznámení dodatečně požádat. ČSSZ zveřejnila instrukce a postup žádosti.

Foto: České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení (ústředí).

Od řádné valorizace důchodů v lednu 2024 se mění pravidla pro zasílání papírového valorizačního oznámení. Celkem ho nově neobdrží 1,7 milionů důchodců. Cílem této změny je hlavně finanční úspora za papír, tisk a poštovné, která by měla činit 45 milionů korun.

Valorizační oznámení v papírové podobě nedostanou následující důchodci:

 • Důchodce, který pobírá jeden typ důchodu, a tento důchod je vyplácen bezhotovostně na bankovní účet. Informace o výši valorizace předá ČSSZ formou elektronické „zprávy pro příjemce“ v rámci platby. Konkrétně půjde o zprávu vztahující se k samostatné platbě doplatku valorizace.
 • Důchodci, který má zřízenou datovou schránku, bude valorizační oznámení odesláno v elektronické podobě právě do datové schránky.

Ostatní důchodci by měli obdržet papírové valorizační oznámení jako obvykle. Mezi tyto důchodce patří i ti, kterým je důchod vyplácen v hotovosti přes Českou poštu. Oznámení obdrží také důchodci, kteří současně pobírají jiný typ důchodu (zejména vdovský nebo vdovecký) nebo pobírají zvláštní příspěvek k důchodu, případně důchodci starší 85 let.

Pokud oznámení v papírové podobě neobdržíte, můžete o něj dodatečně požádat a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vám ho zašle. Žádat je možné od 2. ledna 2024.

Postup žádosti je následující:

 • Vyplníte jednoduchý formulář na webu ČSSZ, ve kterém zadáte své rodné číslo. Formulář je dostupný od 2. ledna.
 • Zavoláte na call centrum ČSSZ na číslo 800 050 248 a zvolíte provolbu číslo 5 nazvanou  valorizační oznámení a zadáte své rodné číslo. I tato provolba bude k dispozici od 2. ledna.

V obou případech papírové oznámení dorazí přibližně do 14 dnů. Můžete si o něj ale také požádat osobně na kterékoliv okresní pobočce ČSSZ. Na místě vám úředník oznámení vytiskne a předá, takže není nutné čekat na doručení.

Úřad také upřesnil kompletní seznam důchodců, kteří obdrží oznámení v papírové podobě:

 • Příjemci důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím České pošty
 • Příjemci důchodu, který je vyplácen v souběhu s jiným důchodem nebo se zvláštním příspěvkem
 • Příjemci dílčího důchodu
 • Příjemci důchodu vypláceného do zahraničí
 • Příjemci sirotčího důchodu vypláceného pro více sirotků
 • Příjemci důchodu vypláceného jinému příjemci nebo na účet zařízení sociálních služeb
 • Příjemci důchodu s exekuční srážkou nebo výplatou do vězeňského zařízení
 • Příjemci, kterým je vyplácen slovenský dorovnávací příspěvek
 • Příjemci, kteří dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let

Valorizace pro všechny důchody v lednu 2024 je stejná a činí 360 korun. Konkrétně se o tuto částku zvýší základní výměra důchodu, zásluhová (procentní) výměra se zvyšovat nebude. Důvodem je speciální ustanovení v zákoně o důchodovém pojištění a rychlý růst průměrné mzdy v Česku. Detailně je to popsáno v tomto článku.

Všichni důchodci také opět dostanou doplatek valorizace, tedy poměrnou část celkové valorizace od 1. ledna do dne, který předchází výplatnímu dnu důchodu. Pokud má tedy někdo výplatní den vždy 16. v měsíci, dostane navíc doplatek 178 korun, tedy poměrnou částku za prvních 15 lednových dnů. Doplatek je vyplácen samostatně a stejný způsobem jako je vyplácen i samotný důchod.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu