ČSSZ zveřejnila nový formulář pro důchodce, kteří chtějí papírové valorizační oznámení

U právě probíhající lednové valorizace některým důchodcům podle nových pravidel nedorazí tradiční papírové valorizační oznámení. Důchodci, kteří o něj mají zájem, nyní mohou o zaslání požádat, ČSSZ už k tomu zveřejnila speciální formulář.

Foto: Adobe Stock
Důchodkyně studuje valorizační oznámení. (ilustrační foto)

Důchodci, kteří pobírají jen jeden typ důchodu, a ten jim zároveň chodí bezhotovostně na bankovní účet, nemají od roku 2024 automaticky nárok na papírové valorizační oznámení. Částku své valorizace a doplatku valorizace se tak dozví formou zprávy pro příjemce, která je součástí samotné platby.

Důchodci, kteří mají aktivovanou datovou schránku, pak automaticky obdrží kompletní valorizační oznámení, ale pouze v elektronické podobě, která dorazí právě do datové schránky.

Žádost o papírové oznámení

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ale zájemcům o papírové oznámení nabízí jednoduchou možnost ho získat. Od úterý 2. ledna je možné o něj žádat, a to jedním ze tří způsobů:

 1. Vyplňte speciální online formulář na webu ČSSZ. Zadejte do něj své rodné číslo bez mezer a lomítka. Na dalším řádku pak napište kontrolní číselný údaj a následně klikněte na tlačítko ODESLAT. Oznámení vám dorazí přibližně za 14 dnů.
 2. Zavolejte na bezplatnou infolinku (call centrum) ČSSZ na číslo 800 050 248. Automat vám postupně nabídne možnosti podle toho, co potřebujete. Nejdříve stiskněte provolbu číslo 1, poté stiskněte provolbu číslo 5. Po zaznění tónu zadejte své rodné číslo a nakonec stiskněte hvězdičku. Oznámení vám následně dorazí přibližně za 14 dnů.
 3. Navštivte osobně kteroukoliv pobočku ČSSZ a požádejte o papírové valorizační oznámení. Úředníci vám ho na místě vytisknou a předají, takže nemusíte čekat na jeho doručení poštou.

Pokud o valorizační oznámení požádáte přes speciální formulář nebo telefonicky přes call centrum ČSSZ, dorazí vám na adresu, kterou u vás ČSSZ eviduje. Pokud se zdržujete na jiné adrese, je nutné změnu kontaktní adresy úřadu nahlásit, slouží k tomu tento tiskopis.

Kdo dostane oznámení automaticky

Část důchodců má i po změnách stále nárok na papírové valorizační oznámení. Jde zejména o ty důchodce, kteří současně pobírají více typů důchodů, důchod je jim zasílán v hotovosti přes Českou poštu nebo do zahraničí. Papírové oznámení dostanou také důchodci starší 85 let.

ČSSZ upřesnila kompletní seznam důchodců, kteří mají automaticky nárok na papírové valorizační oznámení a nemusí o něj žádat:

 • Příjemci důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím České pošty
 • Příjemci důchodu, který je vyplácen v souběhu s jiným důchodem nebo se zvláštním příspěvkem
 • Příjemci dílčího důchodu
 • Příjemci důchodu vypláceného do zahraničí
 • Příjemci sirotčího důchodu vypláceného pro více sirotků
 • Příjemci důchodu vypláceného jinému příjemci nebo na účet zařízení sociálních služeb
 • Příjemci důchodu s exekuční srážkou nebo výplatou do vězeňského zařízení
 • Příjemci, kterým je vyplácen slovenský dorovnávací příspěvek
 • Příjemci, kteří dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let

Papírové oznámení vždy přichází na adresu, kterou ČSSZ u příjemce důchodu eviduje. Pokud jste již v minulosti své oznámení obdrželi, nic se pro vás nemění. Jestliže máte nově přiznaný důchod, dostanete valorizační oznámení na adresu, kam vám přišlo i rozhodnutí o přiznání důchodu.

Zvyšuje se pouze základní výměra

Valorizace pro všechny důchody v lednu 2024 je stejná a činí 360 korun. Konkrétně se o tuto částku zvýší základní výměra důchodu, zásluhová (procentní) výměra se zvyšovat nebude. Důvodem je speciální ustanovení v zákoně o důchodovém pojištění a rychlý růst průměrné mzdy v Česku. Detailně je to popsáno v tomto článku.

Všichni důchodci také opět dostanou doplatek valorizace, tedy poměrnou část celkové valorizace od 1. ledna do dne, který předchází výplatnímu dnu důchodu.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu