ČSSZ vydala instrukce k rouškovnému: Výplata 5000 korun začíná

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila přesné instrukce a termíny vyplácení jednorázového příspěvku 5000 korun pro důchodce. Odesílání peněz začíná v pondělí 30. listopadu pro ty, kteří mají výplatní termín na začátku prosince.

Zdroj: České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení

Již jsou k dispozici přesné informace ohledně vyplácení rouškovného 5000 korun, které politici definitivně v listopadu schválili. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připravila postupy a technické řešení, aby výplata téměř 3 milionů jednorázových příspěvků proběhla bez komplikací.

„ČSSZ dva měsíce intenzivně připravovala technologické řešení jednorázového příspěvku důchodcům tak, aby po nabytí účinnosti zákona byla schopna v řádu jednotek dnů, tedy ve zcela bezprecedentně krátkém čase, zajistit jeho vyplacení. Poděkování za uskutečnění tohoto malého zázraku přitom patří nejen našim zaměstnancům, ale také kolegům z České národní banky, Ministerstva financí a České pošty. Díky pružné kooperaci jsme společně dokázali zajistit mimořádnou výplatu příspěvku v objemu cca 2 mil. příspěvků na bankovní účty občanů ČR a dalších cca 860 tis. příspěvků poukázkou prostřednictvím České pošty,“ uvedl ředitel ČSSZ František Boháček.

Nejdůležitější sdělení ohledně příspěvku zní:

  1. Příspěvek bude vyplacen samostatně mimo splátku standardního důchodu.
  2. Interval výplaty je 30.11. až 8.12. 2020.
  3. Výplata proběhne stejným způsobem, jako probíhá výplata důchodu, tedy buď na bankovní účet, nebo složenkou typu B přes Českou poštu.
  4. Vše proběhne automaticky, o příspěvek nemusíte žádat.
  5. Nárok na příspěvek mají všichni, kdo již pobírají starobní, invalidní, sirotčí a vdovský (vdovecký) důchod nebo ti, kterým bude přiznán k listopadu 2020. Více informací najdete zde.

Odeslání příspěvku

Od odeslání platby ze strany ČSSZ bude příspěvek připsán na bankovní účet důchodce zpravidla během dvou až tří pracovních dnů. Výplata v hotovosti bude realizována poštovními poukázkami typu B, které budou doručeny adresátům dle režimu České pošty do 15. 12. 2020, na jejichž základě jim bude mimořádný příspěvek vyplacen na pobočce České pošty.

Termíny pro výplatu na bankovní účet:

Výplata příspěvku 5000 korun na účet.Zdroj: ČSSZ

Termíny pro výplatu přes Českou poštu (složenkou):

Výplata příspěvku 5000 korun složenkou.Zdroj: ČSSZ

Co když nemáte termín výplaty?

Pokud ještě někdo nemá stanovený konkrétní termín výplaty důchodu (týká se to zejména rozpracovaných nových žádostí o přiznání důchodu, opětovných přiznání, obnovy výplaty apod.), obdrží tito důchodci jednorázový příspěvek důchodci do jednoho měsíce po zařízení/obnově lhůtové výplaty.

Jednorázový příspěvek důchodci bude vyplácen i do ciziny, ale s ohledem na specifika těchto výplat, nelze jednoznačně stanovit termín jeho výplaty.

Více k tématu