Část lidí chce s předstihem žádat o předčasný důchod, nárok ale mezitím ztratí

Chtějí si zajistit výhodnější podmínky pro přiznání předčasného důchodu a proto někteří lidé spěchají s žádostí o důchod. V případě, že již nárok na důchod mají, je to v pořádku. Problém však nastane ve chvíli, kdy mají nárok a datum přiznání důchodu v budoucnu.

Foto: České důchody
Ústředí České správy sociálního zabezpečení.

Paní L. má 59 let. Nyní plánuje, že si už v srpnu s předstihem podá žádost o důchod k datu 2. září, kdy bude mít 60 let. „Mám odpracováno 40 let. Od jara komunikuji s ČSSZ, všechny potřebné dokumenty k mému odchodu do důchodu už mají v systému. Do předčasného důchodu odcházím hlavně ze dvou důvodů – dvě malá vnoučata, kterým je potřeba se věnovat, a 83letý otec,“ napsala do redakce portálu České důchody.

Počítala s tím, že bude mít podstatně nižší důchod kvůli krácení za předčasnost. Smířila se i se zpřísněním, které nyní plánuje vláda, prioritní pro ni bylo do důchodu odejít. Neměla obavy, že to bude problém, protože zkrácení maximální doby předčasnosti na 3 roky mělo původně začít platit až v roce 2024.

Jenže nyní hrozí, že nárok na důchod ztratí, poslanci totiž prosadili zpřísnění a doba předčasnosti se pravděpodobně zkrátí už od začátku září. V současné době se paní snaží zjistit, zda ji bude nárok zachován, když si žádost podá ještě před účinností zákona. Pro jistotu podala také tiskopis pro uplatnění nároku na důchod. „Paní na ČSSZ mi nebyla schopná říct, jestli tento můj nárok, bude-li balíček schválen a platný od 1. září, bude uznán,“ napsala paní L. a dodala, že nyní prožívá nejistotu.

Urychlení žádosti o důchod

V redakci portálu České důchody se množí příběhy čtenářů, kteří plánují co nejdříve požádat o předčasný důchod. Někteří chtějí žádost urychlit, protože se obávají toho, že nárok na předčasný důchod ztratí. Důvodem je zpřísnění podmínek, které má od začátku září zavést aktuální projednávaná důchodová novela.

Legislativa ještě nebyla schválena, teprve před koncem srpna ji budou projednávat senátoři a poté ji bude podepisovat prezident. Až krátce před plánovanou účinností od 1. září bude definitivně jasno, jaké podmínky pro předčasné důchody budou platit.

Někteří lidé proto situaci řeší nebo plánují řešit tím, že si žádost o důchod podají už nyní. Někteří dokonce podávají tiskopis na uplatnění nároku a ještě si to chtějí „pojistit“ podáním žádosti.

Podstatné je, že to pomůže pouze lidem, kteří získají nárok před účinností zákona. Pokud má někdo nárok na předčasný důchod až v době, kdy budou platit nová pravidla, nemá žádnou šanci si zajistit ta, která platí. Žádost o důchod ani tiskopis v tomto ohledu nepomůžou.

Uplatnění nároku na předčasný důchod: Fixace aktuálních podmínek před zpřísněním

Rozhoduje datum přiznání důchodu

Zákon umožňuje podat žádost o důchod s předstihem až 4 měsíce. Například nyní v srpnu je tak možné podat žádost o důchod s datem přiznání třeba 1. října. Při posuzování nároku a výpočtu důchodu se ovšem vždy vychází z podmínek platných ke dni přiznání důchodu. Datum podání žádosti nehraje roli.

„Nárok na předčasný starobní důchod vzniká až dnem, od kterého je přiznán. Nárok tedy nemůže vzniknout před datem jeho přiznání. Splnění podmínek nároku se proto posuzuje podle právních předpisů účinných v období, do kterého spadá datum přiznání předčasného starobního důchodu. Také výpočet předčasného starobního důchodu se řídí právní úpravou účinnou k datu přiznání tohoto důchodu,“ uvedl pro České důchody Tomáš Machanec, ředitel odboru sociálního pojištění na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

To znamená, že pokud bude požadované datum přiznání důchodu spadat do doby, kdy již budou platit nová pravidla, bude se žádost podle nich i posuzovat. „Skutečnost, že žádost byla uplatněna ještě v době stávající právní úpravy, není rozhodná,“ vysvětlil Tomáš Machanec.

Pokud si tedy někdo podá v srpnu 2023 žádost o důchod a věku 60 let dosáhne až například v říjnu nebo listopadu, nebude mít žádný význam. Mezitím o nárok na předčasný důchod tito lidé dočasně přijdou a žádost se jim zamítne. Budou tedy v podobné situaci jako v úvodu zmíněná paní L.

Nově přiznané předčasné důchody nezískají letošní mimořádnou valorizaci

Vzniklý nárok změna neovlivní

Změny se naopak nijak nedotknou lidí, kteří již nyní mají nárok na předčasný důchod a podají si žádost o důchod. I když v době řízení o přiznání důchodu dojde ke změně podmínek, vše bude posuzováno podle těch původních. Nezáleží na tom, jak dlouho bude ČSSZ o žádosti rozhodovat. Ministerstvo zároveň uvedlo příklad:

Pojištěnec si požádal dne 20. 7. 2023 o přiznání předčasného starobního důchodu od 31. 8. 2023. Změna právní úpravy nabyde účinnosti od 1. 9. 2023. O žádosti bude orgán sociálního zabezpečení rozhodovat až na konci září 2023, avšak podle právní úpravy účinné před 1. 9. 2023.

V tomto ohledu je možné využít také známý tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, který je dostupný na webu ČSSZ. Díky němu je možné až během 6 následujících měsíců zpětně požádat o předčasný důchod k datu uplatnění tiskopisu.

Samotné datum přiznání důchodu ale může být podáno nejdříve k datu, kdy na něj vznikne nárok. Pokud tedy někdo uplatní tiskopis v srpnu 2023, ale nárok na předčasný důchod získá až v říjnu 2023, může o důchod požádat až k tomuto pozdějšímu datu. A vztahovat se na něj budou podmínky platné právě v říjnu 2023. Podrobněji o tom píšeme v tomto článku.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu