Zákonná valorizace nestačí, říkají politici každý rok. Nic s tím ale nedělají

Není to dáreček, všechno se zdražuje a důchodci potřebují více peněz. Podobně část politiků každý rok argumentuje při hlasování o mimořádné valorizaci důchodů. Jenže kdyby chtěli, mohou situaci snadno vyřešit.

Foto: Adobe Stock
Důchodci čekají na schválení valorizace. (ilustrační foto)

Poslanci nedávno schválili mimořádnou valorizaci důchodů ve výši 300 korun. Nyní o tom budou jednat senátoři a poté ještě zákon musí podepsat prezident. Jde o dlouhý proces, který se každoročně opakuje a nechává důchodce v nejistotě ohledně toho, jestli bude vyšší valorizace schválena, nebo ne.

Zákon momentálně stanovuje, že vždy v lednu se důchody automaticky valorizují. Samotná valorizace se odvíjí od dvou statistických parametrů, a to od růstu cen (inflace) a od růstu mezd. Inflace se započítává celá, růst mezd je zohledněn z poloviny. Výsledkem je koeficient, podle kterého se zvýší procentní výměra důchodu. Další růst důchodů pak zajistí zvýšení základní výměry, která činí 10 procent průměrné mzdy.

Tato pravidla valorizace by měla důchodcům kompenzovat každoroční zdražování, aby jim neklesala životní úroveň. Přesto se neustále objevují politické hlasy volající po mimořádném navyšování důchodů.

Každý rok nové hlasování

Zvláště současná vláda v posledních letech vždy zvyšuje důchody nad rámec zákonné valorizace, například v roce 2019 došlo k mimořádnému navýšení základní výměry, další roky se pak mimořádně zvyšovala procentní výměra a stejná snaha se opakuje nyní s valorizací pro rok 2022.

„Pro navýšení větší, než je to zákonné, je přitom celá řada dobrých důvodů. Pro mě jsou hlavní dva. Prvním z nich je stále vysoký počet důchodců, kteří mají velmi nízké příjmy. Druhým je očekávaná menší zákonná valorizace než v předchozích letech,“ prohlásila při schvalování mimořádné valorizace ve Sněmovně ministryně Jana Maláčová. A podobně hovoří i další politici, například premiér Andrej Babiš.

Je nepochopitelné, proč politici neudělají ve valorizačním mechanismu změny, aby každý rok nemuseli důchody mimořádně zvyšovat pomocí nových zákonů. Každý rok si zoufají nad nízkou valorizací, ale nikdo nepředloží takový návrh, který by situaci zlepšil i do budoucna.

Před časem byl sice zaveden takzvaný spotřební koš seniorů, který při počítání inflace zohledňuje útraty seniorů, ale ani to při výpočtu valorizace příliš nepomáhá. Kdyby vládě a dalším politikům opravdu záleželo na tom, aby důchody rostly dostatečně, už by dávno navrhli změny výpočtu valorizace.

Nízký důchod může způsobit chyba, jindy se „ztratí“ doby pojištění. Je dobré zkusit tři kroky k nápravě

Schéma by se mělo změnit

Eva Zamrazilová, ekonomka a předsedkyně Národní rozpočtové rady, mimořádnou valorizaci kritizuje a považuje ji za nelogický a nesystémový krok. „Nelogický z důvodu, že i bez tohoto navýšení by standardní valorizace dle zákona sama o sobě zajistila seniorům bez problémů udržení jejich kupní síly (k čemuž také zákonná valorizace slouží), protože i tak by průměrný důchod vzrostl zhruba o zhruba 450 Kč měsíčně. Nesystémový proto, že zcela popírá důvod existence valorizačního schématu daného zákonem. Pokud valorizační schéma nefunguje, tak je nutné změnit zákon, ne činit ad hoc opatření mimo něj,“ uvedla Zamrazilová na svém Twitteru.

Zamrazilová upozornila na to, že opakované mimořádné valorizace velmi zatěžují státní rozpočet, podle ní jde za poslední roky dohromady o desítky miliard. Zároveň uvedla, že by se měla otevřít debata o tom, jestli je valorizační schéma dobře nastaveno.

Pokud by bylo schéma změněno tak, aby lépe odpovídalo celkovému zdražování, byla by situace kolem důchodů mnohem přehlednější. Navíc by důchodci nemuseli každý rok prožívat nejistotu a stres z toho, jak nakonec dlouhé vyjednávání a hlasování o mimořádné valorizaci dopadne. Například současné jednání o mimořádné valorizaci 300 korun probíhá už od května a stále není definitivně rozhodnuto.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu