Vláda zrušila zastaralé pravidlo, které ženám s dětmi a brigádami snižovalo důchod

Část žen, které se staraly o děti před rokem 1996 a zároveň při rodičovské dovolené měly přivýdělky, doplácela na přísné pravidlo v důchodové legislativě. Pokud například měly zkrácený úvazek, docházelo k nevýhodnému výpočtu jejich důchodu. Vláda toto pravidlo zrušila a nyní již k omezování nedochází.

Foto: Adobe Stock
Žena se připravuje na důchod. (ilustrační foto)

Pokud je dnes žena nebo muž na „rodičovské dovolené“ a zároveň si přivydělává peníze na nějaké brigádě, podnikáním nebo na zkráceném úvazku (a z těchto výdělků se platí sociální pojištění), může si při žádosti o důchod vybrat, jak se mají tyto výdělky počítat do důchodu.

Když je to výhodné, započítají se výdělky, jinak je možné toto období evidovat jako vyloučenou dobu. Nízké výdělky obvykle výhodné nebývají, takže je vyloučená doba finančně výhodnějším řešením. Důležité je, že si lidé mohou vybrat, co chtějí.

Doposud bohužel toto pravidlo platilo pro péči o děti až od roku 1996. U žen, které pečovaly o děti někdy v období 1986 až 1995 a zároveň měly nějaké nižší přivýdělky z doby péče, se rozhodovalo podle pravidla vládní vyhlášky. Úředníci provedli srovnání, co je pro ženu výhodné, a poté buď započítali výdělky, nebo vyloučenou dobu.

Háček byl ale v tom, že pokud byla vyloučená doba po celý rok (což je u péče o dítě běžné, období péče trvá obvykle několik let v kuse), nebylo možné toto porovnání provést a automaticky se započítávaly výdělky.

To bylo zvláště nevýhodné pro ženy, které si při péči o dítě přivydělaly a jejich výdělky byly spíše zanedbatelné. Výpočet důchodu pak vyšel v jejich neprospěch, zkrácený pracovní úvazek na přelomu 80. a 90. let mohl zbytečně snížit důchod klidně o několik stovek korun. Nepříjemná situace se v některých případech řešila i opatřením ministra pro odstranění tvrdosti zákona. Celkové nastavení tohoto pravidla bylo navíc velmi administrativně náročné.

Zastaralá legislativa skončila

Od začátku roku 2024 tato nepříznivá situace skončila. Vláda udělala dobrý krok a upravila vyhlášku i související část zákona, ve kterých bylo toto zastaralé pravidlo obsaženo. Nyní již platí pro výše uvedené ženy stejná pravidla jako pro všechny ženy, které se o děti staraly po roce 1996. Pokud tedy ženy v letech 1986 až 1995 pečovaly doma o děti a zároveň měly přivýdělky, nebudou se jim do důchodu počítat, když to pro ně nebude výhodné.

Pro úplnost je potřeba vysvětli i dvě případné nejasnosti:

  • Proč jde jen o období 1986 až 1995? Výdělky před rokem 1986 se při výpočtu důchodu nezohledňují, takže žádné komplikace nastat nemohou. Od roku 1996 již pak platí nový zákon o důchodovém pojištění, který řeší situaci komplexně. Jak již bylo zmíněno, lidé si mohou při žádosti o důchodu vybrat, co je pro ně výhodnější, tedy jestli výdělky, nebo péče o dítě.
  • Proč se před rokem 1996 hovoří jen o ženách? Důvodem je, že před tímto rokem se péče o dítě jako náhradní doba pojištění zohledňuje pouze ženám. Pokud se v té době o dítě staral muž, nebere se to v potaz. (Pozor, je ale nutné rozlišovat dobu péče a dobu výchovy, detailně je to popsáno v tomto článku.)

Starost o děti má z pohledu výpočtu důchodu tři odlišné definice. Je nutné rozlišovat péči a výchovu, protože mají různé dopady na důchodový věk i to, jak vysoký se vypočítává důchod. Od roku 2023 je také zavedeno výchovné. Více o tom pojednává tento článek.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu