Většina zlepšení pro důchodce šla rovnou „do koše“ a poslanci o nich nemohli hlasovat

Byl to trochu šok, protože dřívější důchody pro náročné profese i většina dalších důchodových návrhů byla bez hlasování automaticky zamítnuta. Může za to procedura hlasování a podoba jednotlivých návrhů.

Foto: Poslanecká sněmovna
Poslanci při hlasování o důchodech.

K návrhu zákona o mimořádné valorizaci 300 korun napsali poslanci více než 20 pozměňovacích návrhů, které ve většině zlepšovaly situaci seniorů, jeden z návrhů pak chtěl snížit důchody vrcholným představitelům komunistického režimu. Hlasování o drtivé většině těchto návrhů vůbec neproběhlo.

Důvodem byla skutečnost, že návrhy byly napsány tak, že se vzájemně vylučovaly. A legislativní odborníci v Poslanecké sněmovně při jejich posuzování došli k názoru, že v okamžiku schválení jednoho návrhu už není možné hlasovat o návrzích dalších. Další schválený návrh by totiž „překryl“ návrh již schválený a výsledek by byl k ničemu.

Výchovné ano, a pak už nic

Před hlasováním na to upozornil poslanec Roman Sklenák. „Byť každý ten návrh míří někam jinam a upravuje jinou problematiku, tak podle názoru legislativy, kterou ctím, se vzájemně vylučují,“ uvedl s tím, že hlasovací procedura neumožňuje nezávislé hlasování o jednotlivých návrzích. „Jakmile v té proceduře jeden z nich bude schválen, v podstatě tím hlasování končí a jdeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, protože všechno ostatní je nehlasovatelné,“ dodal.

Zároveň požádal, aby se na začátku hlasovalo o návrhu, který zavádí takzvané výchovné, tedy bonus pro důchodce za vychované děti. Tento návrh měl mezi poslanci největší podporu a Sklenák nechtěl, aby právě kvůli komplikované proceduře zapadl. A právě výchovné bylo schváleno, takže většina ostatních návrhů byla automaticky zamítnuta.

Nakonec se vůbec nehlasovalo například o těchto návrzích, které by zlepšily situaci řady stávajících i budoucích důchodců:

  • Mimořádná valorizace k důchodu ve výši 500 korun.
  • Vyšší valorizace pro chudší seniory s důchodem pod 15 000 korun.
  • Dřívější odchod do důchodu pro lidi v náročných profesích.
  • Snížení minimálního počtu odpracovaných let potřebných pro nárok na starobní důchod z 35 let na 30 nebo 25 let.
  • Výhodnější přepočet důchodu pro pracující důchodce a lidi, kteří takzvaně přesluhují.

Vypadá to, že poslanci při přípravě návrhů podcenili dvě věci – své vize sepsali bez ohledu na to, co navrhují ostatní, a zároveň své návrhy vzájemně nekonzultovali. Je otázkou, jestli to byl záměr, nebo spíše nepozornost. Výsledkem každopádně byly mnohahodinové emotivní debaty o návrzích, o kterých ale nakonec nikdo nehlasoval.

Poslanci schválili mimořádnou valorizaci 300 korun: Spočítejte si důchod v kalkulačce

Nepříjemné překvapení

Některé poslance to nepříjemně překvapilo a například poslankyně Hana Aulická Jírovcová po hlasování neskrývala své rozladění. „Když jsme začínali tuto schůzi, tak jsem si myslela, že dopadne trošku jinak, ale jak je vidět, dohody se dělají ze vteřiny na vteřinu,“ řekla s tím, že některá hlasování očekávala. „Nezlobte se na mě, my jsme třeba chtěli pomoci rizikovým skupinám k dřívějšímu odchodu, to se nezlikvidovalo (sic, pozn. red.). Myslím si, že to byla třeba snaha i od jiných politických stran,“ řekla k jednomu z návrhů, o kterém se nehlasovalo.

Několik málo pozměňovacích návrhů nebylo s jinými v rozporu, takže o nich poslanci mohli hlasovat. Díky tomu byl schválen dřívější odchod do důchodu pro pracovníky integrovaného záchranného systému (IZS), tedy například pro hasiče, policisty nebo záchranáře. Pokud budou mít za sebou 20 let služby, budou mít nárok na dřívější důchod bez penalizace. Nic dalšího poslanci neschválili.

Schválené změny nyní musí potvrdit také Senát a podepsat prezident republiky. Pokud Senát zákon odmítne, musí ho poslanci ještě později přehlasovat.

Foto: Poslanecká sněmovna PČR

Více k tématu