Důchody se v lednu 2025 zvýší v průměru o 356 korun, zásluhovost se nyní zohlední

Řádná valorizace v lednu 2025 bude přibližně stejná jako ta, která proběhla letos, ale zároveň bude navýšena i procentní výměra. U průměrného důchodu dojde k navýšení na 21 078 korun. Informoval o tom ministr Marian Jurečka.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Ministerstvo práce a sociálních věcí má již k dispozici přesné odhady, jak vysoká bude příští valorizace důchodů. Podle ministra Mariana Jurečky se v roce 2025 zvýší základní i procentní výměra důchodu, takže se zvýšení u jednotlivých důchodů bude lišit.

Zvýšení u průměrného důchodu by mělo činit 356 Kč, takže by měl dosáhnout na úroveň 21 078 Kč.

Základní výměra důchodů se zvýší o 290 Kč a procentní výměra pak o 0,4 %.

„Nikde v okolních zemích za posledních několik let nerostly důchody tak razantně jako u nás. Před deseti lety činil důchod zhruba polovinu toho, co dnes. Celkově za naší vlády důchody narostly zhruba o třetinu. Nesmíme zapomenout také na výchovné, kterým jsme od začátku roku 2023 důchody zvýšili o pětistovku za každé vychované dítě,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

Dodal, že růst důchodů je dlouhodobě nad inflací a ochrana důchodců je velmi dobře nastavená. Reálná výše důchodů se podle něj za posledních 10 let zvýšila o 18 %, během posledních 5 let to bylo o 7 %.

Odhad už je přesný

Definitivně bude podoba lednové valorizace stanovena nařízením, které musí vláda schválit do konce září, nyní už se čeká jen na upřesnění aktuálního vývoje o mzdách. Ministr Jurečka ovšem řekl, že aktuální odhad je už velmi přesný a finální valorizace se už bude lišit jen v řádu několika korun.

Vedle inflace a vývoje průměrné mzdy ovlivňuje valorizaci také růst reálných mezd, ale ten aktuální se tentokrát při výpočtu zohledňovat nebude. Platí totiž pravidlo, že pokud v uplynulém období reálné mzdy klesaly, tak tento pokles ovlivní výpočet valorizace i do budoucna. A když začnou reálné mzdy opět růst, musí nejprve „dorovnat“ tento předchozí pokles, a teprve poté se budou v rámci řádné valorizace zohledňovat.

Předchozí pokles reálných mezd byl natolik výrazný, že potrvá několik let, než dojde k požadovanému „dorovnání“ na předchozí úroveň. Podle aktuálních odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí k tomu nedojde dříve než v roce 2031, do té doby se bude při valorizaci zohledňovat pouze důchodcovská inflace.

Poslední doplatek valorizace

Při valorizaci v lednu 2025 bude opět vyplácen doplatek valorizace, tedy poměrná část celkové valorizace od 1. ledna do dne, který předchází výplatnímu dnu důchodu.

Například průměrný důchod, který je vyplácen 10. den v měsíci, bude mít doplatek valorizace 103 Kč. V případě 20. dne v měsíci bude doplatek činit 218 Kč.

Tentokrát ovšem bude doplatek vyplacen naposledy. Od července 2025 se totiž změní způsob vyplácení důchodů a součástí toho je i konec doplatku. Detailně je změna popsána v tomto článku.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu