„Devalvace ostatních.“ Bonus 500 korun k důchodu za děti úřad vlády striktně odmítá

Úřad vlády jednoznačně odmítl návrh na to, aby rodiče dostávali příspěvek 500 korun k důchodu za každé vychované dítě. Argumentuje složitostí procesu a tím, že by mohlo jít o zbytečnou preferenci na úkor jiných lidí.

Foto: Pixabay
Výchova dětí by mohla zvýšit důchod. (ilustrační foto)

Návrh ministryně Jany Maláčové na takzvané výchovné má dalšího výrazného odpůrce, konkrétně jde o úřad vlády. V připomínkovém řízení k této legislativě úřad vyjádřil zásadní připomínku, a to hned v několika rovinách.

„Rozumíme politické poptávce po navýšení důchodů konkrétních skupin pojištěnců/důchodců, kteří ze statistického hlediska pobírají v průměru nižší částky důchodu. Může však v té souvislosti vzniknout legitimní úvaha, nedochází-li ekonomickou preferencí jedné životní situace (péče o dítě) nutně k jisté devalvaci ostatních, které důchodový systém jinak rovněž zohledňuje,“ napsal úřad vlády.

Dodal, že doba péče o dítě je dostatečně solidární tím, že se tato náhradní doba nekrátí a neovlivňuje vyměřovací základ. Zároveň konstatoval, že fixní zvyšování důchodu tímto způsobem může způsobit „další nespravedlivosti v systému“.

Nepříznivé dopady na rozpočet

Podle úřadu vlády je rovněž celé navržené řešení problematické. Upozorňuje například na to, že ČSSZ nedostatečně eviduje počty vychovaných dětí, protože s takovým návrhem nikdo nepočítal. Realizace této novinky by si podle odhadů v návrhu vyžádala 40 úředníků na období 2,5 let, což by stálo 35,4 milionu korun.

Úřadu vlády ale chybí podrobnosti k těmto úředníkům a navíc to považuje za zbytečné výdaje. „S ohledem na současnou ekonomickou situaci se nejeví další dopady na státní rozpočet související s navyšováním systemizovaných míst jako vhodné,“ dodává.

CO ŘÍKÁ NÁVRH?

Každý rodič, který vychovával dítě, tedy muž i žena, by dostal k důchodu navíc 500 korun. Výjimkou jsou muži před rokem 1996. Maximálně by bylo možné získat bonus za tři děti, tedy celkem 1500 korun. Více jsme o tom psali v tomto článku.

„Pokud se týká parametru systémového, to jest ve vztahu k důchodovému systému jako celku, jeví se jako v zásadě neřešitelný etický i morální problém definovat „hodnotu“ výchovy jednoho dítěte jednou paušální částkou, která bude mít navíc zcela relativní hodnotu k výši již vypočteného důchodu, která byla stanovena podle systémově úplně jiné logiky,“ konstatuje úřad vlády ve vyjádření.

Ministerstvo financí má také výhrady

Návrh na výchovné jednoznačně odmítá také ministerstvo financí. Argumentuje tím, že by to stálo hodně peněz. „Návrh naprosto nepřijatelně zhoršuje již nyní špatnou dlouhodobou udržitelnost důchodového systému. Požadujeme návrh přepracovat tak, aby svým nastavením dlouhodobou udržitelnost zlepšoval,“ píše resort v námitkách v připomínkovém řízení.

A dodává: „Tímto opatřením se má docílit i toho, aby došlo k částečnému snížení rozdílu mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen. Avšak rozdíl mezi výší důchodů žen a mužů je důsledkem nižších výdělků žen, nikoli důsledkem doby strávené výchovou dětí. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby problematika, která souvisí se zaměstnaností, trhem práce a odměňováním byla řešená v důchodovém systému, a to novelou příslušného zákona,“ konstatuje ministerstvo.

Foto: Pixabay

Více k tématu