Robert Šlachta odhalil plány s důchody: Více peněz za děti i špatně placenou práci

Lidé, kteří měli náročnou práci a nízké platy, by mohli dostávat vyšší důchody. Změnit by se mělo také přiznávání invalidních důchodů. I tyto priority v oblasti penzí má hnutí Přísaha, které do podzimních voleb vede bývalý policista Robert Šlachta.

Foto: Hnutí Přísaha
Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Hnutí Přísaha pod vedením Roberta Šlachty momentálně v předvolebních průzkumech překračuje pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, a zvyšuje se tak pravděpodobnost, že brzy bude ovlivňovat legislativu i politické dění. Proto jsme se podívali na jeho plány v oblasti starobních a invalidních důchodů, které hnutí představilo ve svém novém volebním programu.

Důchodová problematika je řešena v části, která je označena jako „Včasná pomoc skutečně potřebným“, čímž dává Šlachtovo hnutí najevo, že senioři a důchodci jsou pro něj důležití. Podle něj chybí politická shoda na důchodové reformě. „Více než třicet let nám politici dluží reformu důchodů. Mluví o ní, ale platí, že snaha o nápravu nespravedlnosti nemůže plodit novou nespravedlnost a příkoří,“ píše se v programu, ale detaily reformy hnutí neuvádí.

Konstatuje, že nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu a plánuje také napravovat současné nespravedlnosti. „Je konečně potřeba napravit dlouhodobou nespravedlnost: Narovnat výši důchodů u žen za jejich často hůře placenou práci a léta mateřství a rovněž seniorů, kteří tvrdě pracovali, ale za nízkou mzdu,“ říká hnutí Přísaha.

Změny v invalidních důchodech

V konkrétních návrzích potom upřesňuje, že by se měly dorovnat nízké důchody žen a systém by neměl trestat za dlouhodobou péči o blízké osoby. V této souvislosti by také chtěl podpořit péči doma. „Podpoříme zdravotně sociální péči v domácím prostředí a změnu zákona tak, aby nárok na ošetřovné měli všichni, kdo pečují o své rodiče, prarodiče, děti a vnoučata bez ohledu na to, zda mají s ošetřovanou osobou společnou domácnost,“ uvádí program.

Za nespravedlivé považuje hnutí Přísaha také současné nastavení invalidních důchodů. Podle programu je problém v nedostatku posudkových lékařů, jejich vysokém věku a také v komplikovanosti podání žádosti o invalidní důchod.

„Budeme usilovat o to, aby minimálně o prvním stupni invalidity mohli rozhodovat praktičtí lékaři. To oni totiž svého pacienta dobře znají a zprávy pro posudkového lékaře vypracovávají. Zaměříme se také na výpočet výše invalidního důchodu tak, aby nebyli penalizováni ti, kteří kvůli svému hendikepu nemohli pracovat a mají tak nízký počet odpracovaných let,“ upřesňuje hnutí Roberta Šlachty.

Podpora pracujících důchodců

Hnutí chce také lépe oceňovat pracující seniory a pomoci těm, kteří během života působili jako OSVČ a mají tedy nižší důchody. Cílem je hlavně snižování sociálních odvodů. „Podpoříme zrušení platby sociálního a zdravotního pojištění pracujícím důchodcům, aktivní práce se musí kdykoliv vyplatit,“ plánuje hnutí.

Přísaha zároveň varuje před vysokým zadlužováním země, které může v budoucnu velmi dopadnout na mladé lidi a důchodce. „Hrozí, že tyto dluhy budou muset zaplatit ti, kteří je nezpůsobili. Ostatně příkladů z minulosti je mnoho. Finanční problémy příliš zadlužených evropských států se řešily velmi často na úkor bezbranných důchodců, jejichž důchody se pak jednorázově snížily,“ uvádí se k tomuto tématu.

Foto: Hnutí Přísaha

Více k tématu