Reforma sociálních dávek bude znamenat konec jejich zneužívání

Jen 22 % lidí v Česku si myslí, že je sociální systém spravedlivý a pouze 29 % lidí ví, jak dávky fungují. To nejsou zrovna nejlepší čísla. Po téměř třiceti letech se proto Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo přistoupit k větší reformě celého systému.

Foto: Adobe Stock/MPSV

Společnost prošla po revoluci řadou změn, spolu s ní se průběžně měnil i systém dávek, který se však během let stal příliš složitý a nepřehledný. Je nejvyšší čas ho zpřehlednit, narovnat a současně více motivovat lidi k práci.

Jak na to?

Chceme nahradit čtyři opakující se příjmově testované dávky (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) jednou novou dávkou. Čtyři současné dávky nyní odpovídají čtyřem žádostem, což vede ke čtyřem správním řízením. Klient je navíc povinen pravidelně poskytovat podrobné informace o řadě skutečností. V současné době mnoho domácností v hmotné nouzi již pobírá kombinaci různých dávek. V systému také chybí prvek motivace k aktivnímu řešení vlastní životní situace. Chceme, aby lidé nebyli pasivní a jen čekali na dávky. Naopak budeme podporovat aktivitu a snahu postarat se sám o sebe.

Jednotná dávka se bude skládat ze čtyř částí, což umožní poskytovat komplexní podporu rodinám v těžké životní situaci. Tyto složky budou zahrnovat oblasti zajištění základního živobytí, pomoc při placení nákladů za bydlení, výchovu a péči o děti plus bonus za příjmy z práce.

Foto: Adobe Stock

Motivace k práci

Tento přístup zohledňuje jejich snahu o dosažení soběstačnosti domácnosti a podporuje zdravé fungování rodiny, včetně pravidelné školní docházky dětí. Dále pomáhá s úhradou nákladů na bydlení a s krytím základních životních potřeb. Cílem je rovněž zmírnit tzv. body zlomu, které v současném systému mohou demotivovat klienty při hledání práce nebo přijetí lépe placené práce, protože by mohli ztratit nárok na podporu. Také budeme zohledňovat konkrétní finanční možnosti žadatele o podporu, aby se nestávalo, že peníze dostane člověk, který je nepotřebuje, protože disponuje velkým majetkem.

Chceme ale zároveň myslet na zranitelné osoby, pro které je z nejrůznějších důvodů nemožné zvýšit příjem svojí aktivitou. Může se jednat např. o seniory či matky samoživitelky s malými dětmi, kteří se bez pomoci společnosti neobejdou.

Cílem je narovnání současného stavu. Smyslem tedy není šetřit na úkor lidí, kteří potřebují pomoc státu, ale zjednodušit, zpřehlednit a přesně zacílit pomoc státu těm, kdo to opravdu potřebují a nezvládnou se o sebe postarat sami.

Autorem textu je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Více k tématu