Příspěvek 3000 až 4000 korun pro jihočeské důchodce byl schválen: Výplata bude už v září

Rodiny s dětmi a důchodci na jihu Čech dostanou už letos na podzim speciální příspěvek na pomoc s vysokou inflací. Zastupitelstvo kraje schválilo, že při splnění podmínek nižšího příjmu dostanou důchodci 4000 korun, pokud žijí sami, a 3000 korun, pokud žijí v páru.

Foto: Adobe Stock
Seniorka čeká na svůj důchod. (ilustrační foto)

Lidé z jižních Čech s nižšími příjmy budou mít nárok na jednorázový příspěvek ve výši 4000 nebo 3000 korun. Příspěvek tento týden schválili zastupitelé kraje a bude pomáhat nízkopříjmovým skupinám a také starobním a invalidním důchodcům a vdovcům nebo vdovám.

„Pomůžeme rodinám s dětmi, seniorům a třeba lidem s invalidním důchodem, zvládnout kombinaci inflace a nárůstu cen energií,“ uvedl ke schválenému návrhu jihočeský hejtman Martin Kuba s tím, že nyní začnou přípravy, aby mohl být příspěvek vyplácen už od příštího měsíce. „V průběhu září už bude možné podpory vyplácet. Díky všem zastupitelům, kteří náš návrh podpořili,“ doplnil hejtman na svém Facebooku.

Příspěvky pro důchodce

Důchodci tvoří samostatnou skupinu osob, kterých se příspěvek týká, a hodnota příspěvku se odvíjí od toho, v jaké domácnosti a s kým žijí. Podmínkou přiznání příspěvku je vždy výše celkových příjmů, přičemž jde o čisté příjmy. Nároky jsou následující:

  • Samostatný důchodce – Pokud důchodce žije sám a má svůj důchod nižší než 16 000 Kč, případně pokud má důchod nižší a v součtu s ostatními příjmy nepřekoná hranici 16 000 Kč, získá příspěvek 4000 Kč.
  • Dva důchodci doma – Pokud dva důchodci, například manželé nebo partneři, žijí ve společné domácnosti a jejich celkový měsíční příjem i s důchodem činí méně než 24 000 korun, získají oba příspěvek 3000 Kč, tedy celkem 6000 Kč.
  • Partneři, z toho jeden důchodce – Pokud důchodce žije v domácnosti s manželem či partnerem, který ještě není v důchodu, a zároveň jejich celkový měsíční příjem i s důchodem činí méně než 24 000 Kč, získá důchodce příspěvek 3000 Kč.
  • Důchodce v jiné domácnosti – Pokud důchodce žije v domácnosti s rodinou a zároveň jejich celkový měsíční příjem rodiny (i s důchodem) činí v průměru méně než 12 000 Kč na osobu, získá důchodce příspěvek 3000 Kč. (Například při 3 osobách v domácnosti nesmí být celkový příjem vyšší než 36 000 Kč.)
  • Různí důchodci v domácnosti – Pokud v jedné domácnosti žije více různých důchodců (například otec a matka pobírají starobní důchod a jejich dítě důchod invalidní) a jejich celkový měsíční příjem i s důchodem činí v průměru méně než 12 000 Kč na osobu, získají každý příspěvek 3000 Kč. (Například při 3 osobách v domácnosti nesmí být celkový příjem vyšší než 36 000 Kč.)

Pro většinu seniorů je důchod jediným příjmem, takže vyhodnocení jejich příjmů bude jednoduché, ale pokud mají senioři i jiné příjmy (například z brigády), tak je musí doložit. V případě invalidních či vdoveckých důchodců se pak kromě samotného důchodu budou rovněž hodnotit ostatní příjmy, tedy například z práce nebo podnikání. Potvrzení o výši důchodu vždy vydává okresní správa sociálního zabezpečení.

První kalkulačka valorizace 2023: Spočítejte si, jak se vám od ledna zvýší důchod

Podání žádosti na obci

„Žádost o podporu podávají poživatelé důchodu vždy prostřednictvím příslušné obce nebo města. Obce nebo města kontrolují, zda žadatelé o podporu splňují stanovené podmínky programu a v případě kladného posouzení poskytují podporu formu peněžitého daru. Příslušný podíl Jihočeského kraje je pak obci refundován z rozpočtu kraje na základě žádosti obce,“ uvedla pro České důchody Kateřina Pospíšilová z kanceláře hejtmana Jihočeského kraje.

Doplnila, že pro upřesnění podmínek je potřeba kontaktovat příslušnou obec či město, ve kterém lidé žiji. K dispozici jsou již také formuláře žádostí, a to na speciálním webu, který kraj k příspěvku vytvořil.

Podpora 4000 nebo 3000 korun je zatím plánována na období od září 2022 do ledna 2023 a není vyloučeno, že se v příštím roce bude opakovat. „Dotační programy budou vyhodnoceny a o jejich případném opakovaní bude rozhodováno s ohledem na aktuální situaci,“ vysvětlila Kateřina Pospíšilová.

Jihočeský kraj je v tuto chvíli jediný, který podobný příspěvek schválil, jiné kraje se k tomu zatím nechystají. V Poslanecké sněmovně je předložen také opoziční poslanecký návrh na jednorázový příspěvek pro všechny důchodce ve výši 6000 korun. Zatím ale není jasné, kdy bude projednán. Šance na jeho schválení je navíc nízká, protože vláda ho na svém jednání nepodpořila.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu