Maláčová chce změnit valorizaci důchodů. Pro všechny seniory budou důležité dva parametry

Valorizace starobních důchodů se bude počítat jinak a nová pravidla se dotknou budoucích i stávajících seniorů. Návrh ministryně Jany Maláčové počítá opět se sledováním průměrné mzdy a růstu cen, na valorizaci důchodů ale budou mít jiný vliv.

Foto: Adobe Stock
Důchodkyně pracuje s mobilem. (ilustrační foto)

Velká legislativní změna, kterou v prosinci představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, má změnit nejen stávající podobu starobních důchodů, ale také jejich valorizaci, tedy pravidelné každoroční zvyšování. Podstatné je, že pokud bude změna schválena, dotkne se i stávajících důchodců.

Současný mechanismus valorizace funguje tak, že se vždy zohledňuje růst cen zboží a služeb a také část růstu mezd. Zjednodušeně řečeno, čím více se zdražuje a čím vyšší mají platy pracující lidé, tím vyšší je valorizace. „Cílem valorizace důchodů je zachování jejich kupní síly. To znamená dosáhnout stavu, kdy si jednotlivý důchodce může i přes zvýšení cen pořídit za svůj důchod stejné množství zboží a služeb,“ uvedlo pro České důchody ministerstvo.

Výsledkem je jeden parametr, podle kterého se potom navýší takzvaná procentní výměra. Například pro letošní valorizaci byl podle těchto pravidel vypočítán růst o 7,1 % a důchody se zvýšily průměrně o 839 korun. A současně dochází k navýšení základní výměry důchodu tak, aby činila 10 % průměrné mzdy, letos se zvýšila o 60 korun na 3550 korun. Tato základní výměra je pro všechny stejná. (Jak fungují základní a procentní výměra? Psali jsme o tom v tomto článku.)

Nový pilíř ovlivní valorizaci

Do budoucna by se vše mělo změnit. Pokud bude navrhovaná reforma schválena, dojde k rozdělení základního důchodového pilíře na dva – nultý a první pilíř. Nultý pilíř bude představovat solidární část a bude činit 28 % průměrné mzdy v Česku. Tento minimální důchod bude na začátku činit 10 000 korun a dostanou ho všichni, kdo budou mít dostatek odpracovaných let. Každému potom navíc bude vypočítána takzvaná zásluhová část, ve které se budou zohledňovat celoživotní výdělky a celkový počet odpracovaných let.

A právě tato klíčová změna přinese i nová pravidla pro výpočet valorizace starobních důchodů. Zvyšovat se každý rok bude solidární část i zásluhová část.

Pravidla by měla být následující:

  1. Solidární část se bude pravidelně zvyšovat tak, aby činila 28 % obecné průměrné mzdy. Výsledná výše se bude zaokrouhlovat na celé desetikoruny nahoru a nikdy nesmí být nižší než v roce předchozím. Důležité je, že tato část se bude zvyšovat stávajícím i budoucím seniorům, kteří si o důchod teprve zažádají.
  2. Zásluhová část se bude řídit růstem cen. O kolik procent tedy porostou ceny v Česku, o tolik se zvýší tato část. Vycházet se bude ze dvou indexů cen – index růstu běžných cen pro všechny a index růstu životních nákladů důchodců. Vláda si pak vybere, co zdražuje více, a podle toho navýší zásluhovou část. I v tomto případě se zvýšení zaokrouhlí na celé desetikoruny nahoru.

Uveďme si hypotetický příklad: Senior Olda bude mít důchod 16 000 korun. Pokud mzdy porostou o 3 %, zvýší se solidární část na 10 300 korun. A pokud má zásluhovou část 6000 korun a ceny porostou o 3 %, zvýší se jeho zásluhová část o 180 korun. Celkem se jeho důchod zvýší o 480 korun.

Co vás trápí u valorizace: Proč se důchody nezvyšují všem stejně?

Nižší váha růstu cen

Oproti současné úpravě tedy bude mít růst cen nižší váhu než doposud a zásadní bude růst mezd. „Promítnutí cenového růstu přes zásluhovou část má potenciál v celkovém důchodu v průměru pouze na úrovni cca 1/5,“ uvádí ministerstvo v důvodové zprávě k nové legislativě. Důvodem je i to, že se nově nebude zohledňovat jen polovina růstu mezd, ale růst celý.

Podstatné je, že vláda může rozhodnou i o dalším navýšení, pokud nebude růst důchodů dostatečně velký. „Zachovává se současně možnost diskrečního rozhodnutí vlády o vyšším zvýšení důchodů v letech, kdy by bylo zvýšení důchodů tak nízké, že by neudržovalo v průměru jejich reálnou hodnotu,“ stojí ve zprávě.

Nová pravidla by měla začít platit až po účinnosti zákona. V praxi by to proběhlo tak, že všechny důchody přiznané před účinností (tedy stávající důchody) by v daném roce valorizovaly podle starých pravidel, a další rok už podle nových. Nová pravidla by měla platit od 1. ledna 2022, takže to znamená, že první valorizace podle nich proběhne v lednu 2023.

Mimořádná valorizace nebude

Doposud je možná i mimořádná valorizace důchodů mimo lednový termín, a to v případě, kdy ceny zboží rostou rychleji, než se očekávalo. Po zavedení změn ale bude tento institut zrušen a zvýšení důchodů bude probíhat vždy jen v lednu.

„Starobní důchody vyplácené podle nové konstrukce v podobě solidární a zásluhové části se budou zvyšovat pouze v lednu, neboť konstrukce se silnou solidární částí vázanou na mzdy neumožňuje mimo lednový termín reagovat na obecný ekonomický vývoj,“ konstatuje ministerstvo v důvodové zprávě.

Více k tématu