Potvrzení o žití musí být opět úřední: ČSSZ mění pravidla pro výplatu důchodů do ciziny

Důchodci, kteří pobírají český důchod a žijí v zahraničí, budou muset od července opět dokládat úředně ověřený dokument potvrzující, že jsou stále naživu. Na změnu upozornila Česká správa sociálního zabezpečení.

Foto: České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení (ústředí).

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) chystá změnu v dokládání takzvaného potvrzení o žití. To musí pravidelně do Česka posílat důchodci, kteří pobírají český důchod, ale žijí v zahraničí. Jde o tiskopis nazvaný Potvrzení o žití, a podobně jako v době před pandemií, se bude muset úředně ověřovat.

„S ohledem na to, že v ČR a ve většině dalších států světa již došlo k uvolnění či zrušení mimořádných opatření zavedených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, dojde s účinností od 1. 7. 2022 ke změně v prokazování podmínek pro výplatu českých důchodů do zahraničí,“ uvedla ČSSZ ve svém prohlášení s tím, že dodat tiskopis bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce lze jen do konce června 2022.

„Počínaje 1. 7. 2022 bude ČSSZ opět standardně vyžadovat, aby vlastnoruční podpis důchodce na tiskopisu Potvrzení o žití byl úředně ověřen. Toto Potvrzení o žití by měl důchodce zaslat ČSSZ v souladu se zákonnou úpravou buď v listinné podobě, tj. poštou, případně v elektronické podobě, tj. e-mailem, jehož přílohou bude naskenované Potvrzení o žití podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo prostřednictvím datové schránky,“ konstatoval úřad.

Důchody si mohou senioři žijící v zahraničí nechat poslat buď na účet, nebo šekem. Většina z nich využívá první možnost. Důchod se vyplácí zpětně a pouze za měsíce, pro které bylo vystaveno již zmíněné potvrzení o žití. Pokud není toto potvrzení do Česka dodáno, nevznikne na výplatu důchodu nárok.

Důchodci mohou k ověření podpisu využívat i službu na velvyslanectví České republiky v jednotlivých zemích. „Občan přinese listinu na velvyslanectví, kde ji před pracovníkem velvyslanectví podepíše. Přinese-li již podepsanou listinu, prohlásí před pracovníkem velvyslanectví tento podpis za vlastní. Svou totožnost musí žadatel doložit předložením platného cestovního pasu nebo občanského průkazu,“ uvádí k tomuto úřednímu úkonu ministerstvo zahraničních věcí.

Důchodců v cizině přibývá

Počet seniorů v zahraničí s nárokem na český důchod se každý rok zvyšuje. Zatímco ještě před deseti lety jich bylo 66 tisíc, nyní jich je téměř 100 tisíc. Důchodci jsou „rozeseti“ prakticky po celém světě. Nejvíc, celkem 35 tisíc, jich žije na Slovensku. Následuje Německo (19 685 důchodců), Polsko (16 895 důchodců) a Kanada (4 105 důchodců).

Důchod je českým seniorům posílán i do menších nebo exotických zemí, například na Seychely, Madagaskar nebo Pobřeží slonoviny. Například 53 důchodců žije v Jihoafrické republice, 12 v Mexiku a 5 v Egyptě. Celkem jsou důchody zasílány do sto zemí.

Vícejazyčné formuláře Potvrzení o žití jsou k dispozici ke stažení na webu ČSSZ.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu