Většina nových seniorů už nemá nízké důchody: Přehled, kolik peněz dnes stát přiznává

V debatách na internetu často zaznívá názor, že starobní důchody v Česku jsou velmi nízké a málokdo dosáhne na průměrnou částku. Nové generaci seniorů jsou už ovšem obvykle přiznávány vyšší částky. Připravili jsme přehled aktuálně přiznávaných důchodů.

Foto: Adobe Stock
Setkání skupiny důchodců. (ilustrační foto)

V Česku právě „vyrůstá“ nová generace starobních důchodců, kteří již nebudou tolik ohroženi chudobou, jako ti, kteří odcházeli do důchodu ještě v minulém režimu nebo v 90. letech. Dlouhodobě rostoucí platy, pravidelné valorizace i celkově delší odpracovaná doba novým důchodcům zajišťují, že nově přiznávané důchody jsou často nadprůměrné.

Ukazují to čísla ve Statistické ročence z oblasti důchodového pojištění za rok 2021, kterou nedávno vydala Česká správa sociálního zabezpečení.

Většina lidí nad průměrem

Podle údajů v ročence bylo v loňském roce přiznáno 38 804 řádných starobních důchodů a z toho jich 25 441 bylo vyšších než 16 tisíc korun, tedy nad úrovní průměru. To je více než 65 procent.

Dalších více než 8 000 nových důchodů se pohybuje mezi 14 až 16 tisíci, tedy zhruba kolem průměru. Ten ke konci roku 2021, z něhož pocházejí údaje v ročence, činil 15 425 korun (jde o průměr všech starobních důchodů). Průměrný nově přiznaný důchod v roce 2021 činil 17 365 korun.

Hladiny nově přiznaných řádných starobních důchodů ukazuje následující tabulka:

Hladiny nových řádných důchodů. (Čísla ČSSZ k 12/2021)Foto: České důchody

Při výpočtu výše starobního důchodu hraje roli počet let důchodového pojištění a také souhrn výdělků od roku 1986. Zásadní v tomto ohledu je, že se kontinuálně zvyšuje důchodový věk, který je zastropován až na 65 letech. A tak lidé, kteří odcházejí do řádného důchodu nyní, mají velmi často i 45 a více let pojištění, a díky tomu mají nadprůměrné důchody.

Stále ovšem platí, že odchod do důchodu znamená pro většinu lidí významný pokles finančních příjmů oproti době, kdy pracovali a vydělávali. Podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) nyní v průměru důchodci pobírají 42,5 procent průměrné mzdy a od ledna 2023 to bude 45,9 procent.

Vzhledem k tomu, že starobní důchody v Česku jsou do značné míry solidární a vysoké příjmy z práce se do důchodu započítávají jen omezeně, je propad životních příjmů v důchodu výraznější u těch, kteří měli vysoké výdělky. Naopak ten, kdo pobíral velmi nízkou mzdu, například na úrovni mzdy minimální, nemusí odchodem do důchodu propad příjmů vůbec zaznamenat (a někdy si může paradoxně i přilepšit, zvláště při vysokém počtu odpracovaných let).

Jak se počítá důchod a co všechno ovlivňuje, kolik dostanete

Krácení předčasných důchodů

Samostatnou skupinou jsou také předčasní důchodci, tedy lidé, kteří žádají o předčasný důchod. Jejich přiznané důchody se finančně krátí, přičemž toto krácení je doživotní. Zpravidla jde o snížení o stovky až nízké tisíce za každý rok předčasného důchodu, ale záleží na výdělcích. V roce 2021 bylo přiznáno celkem 24 340 předčasných důchodů a jejich výše byla v průměru o 2 370 korun nižší než výše přiznaných řádných důchodů. Podrobnou tabulku hladin nových předčasných důchodů přineseme v samostatném článku v druhé polovině října.

Nižší důchody také dlouhodobě mívají přiznávány ženy. Důvodem jsou obvykle skutečnosti, že se věnovaly péči o děti a během života měly nižší výdělky. Ženy také zatím stále odcházejí do důchodu dříve než muži, protože se jim důchodový věk snižuje právě za vychované děti, a mají tedy i zpravidla méně let důchodového pojištění. Zatímco muži měli v roce 2021 v průměru přiznaný řádný starobní důchod ve výši 18 396 korun, u žen to bylo 17 304 korun, ukazují čísla ve statistické ročence ČSSZ.

Tuto skutečnost by od ledna 2023 mělo částečně kompenzovat zavedení takzvaného výchovného, které se bude týkat převážně žen. Za každé vychované dítě se důchod zvýší o 500 korun a mělo by to snížit rozdíly výše důchodů přiznávaných mužům a ženám.

TIP: Podrobný přehled, jak vysoké jsou starobní důchody všech důchodců, tedy i těch s dříve přiznanými důchody, jsme zveřejnili v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu