O důchodu s ministrem: Cíle reformy, změny valorizace a podpora výchovného

Současní důchodci se zajímají o mimořádné valorizace a část z nich se obává změn výchovného, které se od ledna začíná vyplácet. Budoucí důchodci mají dotazy na předčasný důchod, odpracované roky a zajímají se o chystanou důchodovou reformu. Domluvili jsme se s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, že na otázky čtenářů bude osobně odpovídat. Přinášíme další kolo pravidelného seriálu O důchodu s ministrem.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Vážený pane Jurečko, všude na vás čtu jen samou kritiku (od lidí i od opozice), jak nepomáháte. Já ale budu možná úplná výjimka, protože vás pochválím. Jako důchodkyně s lehce nadprůměrným důchodem zatím nijak nestrádám. Mimořádné valorizace důchodů mi opravdu pomohly, finančně nestrádám a díky výchovnému si od ledna dokonce o něco málo polepším. Je to velká a hmatatelná změna oproti rokům, kdy se důchody sice zvyšovaly, ale spíše jen tak, aby se neřeklo. Jen teď porůznu slyším nebo čtu kritiku výchovného nebo že by se mělo zrušit a omezit. Chci vás poprosit, abyste to nedopustil, i když na vás budou tlačit. Výchovné je dobrá věc a bylo by smutné, kdybyste ho omezili sotva krátce potom, co ho zavedete. To mírné zlepšení finanční situace by se zase ztratilo. Budete opravdu bojovat, aby se u výchovného nic neměnilo? Děkuji. (Hana B., Praha)

Vážená paní Hano, děkuji za Vaše pochvalná slova. Dovoluji si Vás ujistit, že žádné změny, které by omezovaly výchovné, nechystám. Také já se domnívám, že jde o vhodný způsob, jak lze účinně kompenzovat snížení starobních důchodů nastalé v důsledku kariérních výkyvů souvisejících s výchovou dětí. Zároveň jde o ocenění zásluh za přínos nového pojištěnce do důchodového systému. Jakýmkoliv návrhům na omezení výchovného se budu bránit, což jsem již několikrát učinil a veřejně deklaroval.

Dobrý den, jsem ročník 1962 a chtěla jsem do předčasného důchodu. Jenže jsem zjistila, že kvůli dohodám nemám odpracované roky, chybí mi asi 6 let. Byla jsem vždy svobodná matka dvou dětí. Tady vás většinou nikdo v té době z pochopitelných důvodů jinak než na DPP nepřijal. Jenže já pracovala a teď nevím, jak dále. Svobodné matky nebo otcové byli a jsou docela opomíjené osoby. Momentálně jsem na nemocenské, roky v kuchyních a být na vše sama (ta hrůza, když děti potřebovaly nové boty), to vše se na mně podepsalo. Tak nevím, jestli ještě zvládnu jít do práce v 61 letech, když jsem po operaci kolene, moc možností už mě opravdu nečeká. Dva roky jsem poprvé v životě vdaná, ale nedovedu si představit, že mne bude živit můj manžel, to bych psychicky nezvládla. V takových problémech kvůli DPP je teď spousta lidí a nikde se o tom nemluví. Mohu požádat o nějakou smysluplnou radu prosím? Já bych si třeba půjčila a ty roky doplatila, ale prý se může doplatit jen jeden rok. To nikdo nevěděl, jak toho zaměstnavatelé zneužívali dříve? Děkuji. (Soňa Závodná)

Vážená paní Závodná, od roku 2012 zakládá i dohoda o provedení práce (DPP) účast na důchodovém pojištění, ovšem za podmínky, že zúčtovaný měsíční příjem z takové dohody je vyšší než 10 000 Kč. Škoda, že jste si neověřila dobu svého důchodového pojištění dříve. Již od roku 2004 mají pojištěnci možnost každoročně žádat Českou správu sociálního zabezpečení o tzv. informativní osobní list důchodového pojištění, kde je uvedena veškerá doba pojištění, kterou o nich ČSSZ eviduje. V současnosti o tuto informaci ani nemusí žádat, ale ti, kteří mají přístup k internetu a mají např. datovou schránku nebo bankovní identitu, ji snadno zjistí on-line prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Řešit chybějící dobu pojištění pro nárok na starobní důchod až při uplatnění žádosti o důchod je skutečně obtížné, protože účastnit se dobrovolně důchodového pojištění (§ 6 zákona o důchodovém pojištění) bez tzv. kvalifikovaného důvodu je možné nejvýše rok zpětně od podání přihlášky. Pokud kvalifikovaný důchod existuje (například dlouhodobé vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání bez pobírání podpory), je účast možná zpětně i za delší dobu. Pro jistotu se v této záležitost obraťte na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), která Vaši konkrétní záležitost posoudí a bude Vás informovat o možnostech řešení.

Pokud by se ve Vaší kariéře vyskytovala i období, v nichž jste sice byla důchodově pojištěna, ale v evidenci ČSSZ se o tom nenacházejí doklady, pomůže Vám OSSZ s jejich dohledáním. Osoba, která nemá k datu dosažení důchodového věku dostatek potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod, může tuto dobu „dozískat“ také po dosažení důchodového věku, a to jak výdělečnou činností, tak náhradní dobou pojištění nebo dobrovolnou účastí.

Uvádíte nepříznivý zdravotní stav, můžete tedy požádat i o invalidní důchod. Řešením pro Vás by mohla být i změna právní úpravy a zkrácení potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod na 25 roků. Tento návrh však budu předkládat vládě až příští rok na podzim.

Pro úplnost uvádím, že řešením pro osoby, které nemají ve stáří nárok na důchod, mohou být tzv. nepojistné sociální dávky, například příspěvek na bydlení nebo příspěvek na živobytí.

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vám na tomto místě popřál mnoho sil, zdraví a radosti do nového roku. Od složitého roku 2022 hledím do toho nového s optimismem a přeji si, abychom i přes starosti, které leckdy máme, co nejméně podléhali trudomyslnosti. Také na tomto místě děkuji za zájem o naši pravidelnou rubriku, kterou společně s redakcí České důchody přinášíme už více než půl roku. Jsem za tuto přímou komunikaci s Vámi moc rád.

Marian Jurečka

Pane ministře, očekáváte, že se v dohledné době budou měnit řádné a mimořádné valorizace důchodů? Neuškodí to důchodcům? (Václav, 68 let)

Je pravda, že se uvažuje, že by úpravy valorizace důchodů mohly být součástí úsporných opatření, která budou představena na jaře. Možné podoby těchto úprav jsou aktuálně předmětem intenzivních odborných a politických debat a pevně věřím, že výsledná podoba bude mít na důchodce co nejmenší negativní dopad.

Dobrý den, pane ministře Jurečko. Je mi 60 let, pracovala jsem doposud jako zdravotní sestra v nemocnici i v ambulancích. Minimálně jsem byla nemocná, platila jsem řádně důchodové pojištění. Toho času jsem v invalidním důchodu 1. stupně. Myslela jsem, že budu schopná si přivydělat zkráceným úvazkem s důchodovým pojištěním. Ale můj zdravotní stav se zhoršuje (mám problém s chůzí) a budu nucená odejít do předčasného důchodu ze zdravotních důvodů, i když mně bude důchod o hodně krácen. Nešlo by prosím zohlednit přechod z invalidního důchodu do předčasného důchodu pro osoby, které to podnikají ze zdravotních důvodů? Mám na mysli menší krácení finanční výše důchodu. (Monika Hrabyová)

Vážená paní Hrabyová, důvody, proč pojištěnec volí odchod do předčasného starobního důchodu, se nezkoumají a nijak neovlivňují nárok na tento důchod ani stanovení jeho výše. Změna právní úpravy v tomto ohledu se nezvažuje.

Situace, kdy pojištěnci ztěžuje uplatnění na trhu práce jeho zdravotní stav, je řešitelná právě Vámi zmiňovaným invalidním důchodem, u něhož se žádné „krácení za předčasnost“ neprovádí. Pokud se Váš zdravotní stav zhoršil, jak uvádíte, můžete požádat o změnu výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity. V případě invalidity druhého stupně se procentní výměra Vašeho důchodu zvýší 1,5x a v případě třetího stupně invalidity dokonce 3x. Proti rozhodnutí o takové žádosti, nebudete-li s ním spokojena, můžete podat námitky.

V takovém případě posoudí Váš zdravotní stav posudkový lékař ČSSZ, tedy jiný lékař, než který posuzoval invaliditu v prvním stupni řízení. Proti rozhodnutí o námitkách můžete podat žalobu k příslušnému krajskému soudu. Pro účely přezkumného soudního řízení posuzuje invaliditu Posudková komise MPSV.

Pane ministře, vy i premiér často mluvíte o reformě, kterou budete letos předkládat. Co od ní máme očekávat, koho a jak se bude týkat? Děkuji. (Lucie Valentová)

Důchodová reforma bude vycházet z cílů, které jsme v této oblasti vložili do programového prohlášení vlády. Konkrétní podobu jednotlivých opatření už od začátku roku detailně diskutuje můj poradní tým k důchodové reformě. Věřím, že je budu moci představit široké veřejnosti poté, co dojde ke shodě nad jejich podobou na odborné i politické úrovni.

Momentálně mohu prozradit snad jen to, na čem je shoda: Nechceme výrazně měnit podmínky pro lidi, kteří se nyní chystají do důchodu. A chceme výhledově více podpořit zásluhovost. S budoucím zvýšením věku odchodu do důchodu chceme co nejdříve ošetřit skupiny těch, kteří vykonávali náročné profese – nyní jsou to zdravotničtí záchranáři a podnikoví hasiči, výhledově to zřejmě budou další povolání, u kterých víme, že jejich náročnost neumožňuje, aby pokračovali v práci i v pokročilém věku. Naopak všem občanům nad 55 let nově umožníme, aby za výhodnějších podmínek zkrátili svůj úvazek a mohli postupně snižovat svou pracovní zátěž.

Vím, že pro mnohé je velkým skokem, když odejdou do důchodu ze dne na den. A i mezinárodní zkušenosti nám ukazují, že pro seniory i jejich rodiny a také pro zaměstnavatele je prospěšnější, když mohou aktivně nadále žít a pracovat, ale za podmínek, které co nejlépe odpovídají jejich aktuální situaci a také osobní kondici. Nicméně platí, že pracující senioři jsou velkou devizou pro firmy i naši společnost, mohou předávat své zkušenosti mladším a zaměstnavatelé si je zpravidla chválí pro jejich velké zkušenosti.

Chcete se také zeptat ministra?

Pokud máte dotaz na ministra Mariana Jurečku, můžete nám ho poslat na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy napište „O důchodu s ministrem“. Vybereme nejčastější a nejzajímavější dotazy a ministr na ně odpoví. Předchozí díly seriálu si můžete zobrazit tady.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu