O důchodu s ministrem: Úleva pro pracující seniory, vyšší příspěvky a spoření na stáří

Současní důchodci řeší zdražování a zajímají se o úlevy pro ty, kteří pracují. A budoucí důchodci mají dotazy ohledně náročných profesí, spoření na stáří nebo započítávání péče o nemocné dítě. Domluvili jsme se s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, že na otázky čtenářů bude osobně odpovídat. Přinášíme další kolo pravidelného seriálu O důchodu s ministrem.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Pane ministře, pobírám starobní a vdovský důchod necelých 12 tisíc korun, od září se mi zvýší o 416 korun. Manžel mi loni umřel a já bydlím v malém městečku v domku, který jsme si postavili a celý život jsme na něm pracovali. Teď jsem nakoupila dřevo na zimu za 15 tisíc korun. Každý měsíc také platím vodu, plyn a dávám asi 2000 až 3000 korun za jídlo a další péči o mého pejska, který mi teď dělá jedinou společnost. Po zaplacení všeho, co jsem vyjmenovala, mi na měsíc zůstává asi 3500 korun. Když jsem zadala všechny náklady na bydlení a příjmy do kalkulačky příspěvku na bydlení, vyšlo mi, že mám nárok na 842 korun, protože mám vlastní dům a pevná paliva. Budu mít tedy na měsíc necelých 4200 korun, tedy 140 korun na den. Osobně si myslím, že vámi tak často zmiňovaný příspěvek na bydlení nic moc neřeší, protože lidé s vlastním bydlením dostávají stejně málo peněz, i když jejich náklady na bydlení jsou mnohem vyšší než 30 procent příjmů. (Dana, 68 let)

Vážená paní Dano, víme, že současná situace je především pro osamělé seniory velmi složitá a jejich už tak napnutý domácí rozpočet ohrožují neustále se zvyšující zálohy na energie i jejich doplatky. Proto jsem v uplynulých týdnech nechal upravit výši příspěvku na bydlení tak, aby od 1. 10. 2022 došlo k jeho výraznému navýšení.

Naším cílem je, aby příspěvek na bydlení opravdu pomáhal všem, kteří ho potřebují a odpovídal situaci, kterou je zapotřebí řešit. Až dosud byl konstruován na relativně nízké ceny elektřiny a plynu, což se v posledních měsících vlivem války změnilo. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) reaguje na současnou situaci výrazným zvýšením pomoci pro domácnosti, jako je ta vaše, tedy především pro jedno a dvoučlenné s nižším příjmem. Nyní je na vládě, aby 21. září vše schválila a my mohli začít vyplácet výrazně vyšší příspěvky na bydlení.

Pokud vám vyšlo, že na příspěvek máte nárok už nyní, prosím, požádejte si o něj. Od 1. 10. by se vám pak částka automaticky navýšila dle vládou schválené úpravy bez toho, abyste musela o cokoliv žádat. A co víc. Už nyní navíc máte nárok získat pomoc až za 3 měsíce zpětně.

Ráda bych se zeptala, pane ministře, jak to vypadá se slibovaným dřívějším důchodem pro náročné pracovní profese. Už je to delší dobu a zatím je ticho po pěšině. Jakých profesí se to bude týkat? (Jana Slepičková)

Vážená paní Slepičková, pokud pracujete ve zdravotnictví, asi vás potěší, že dřívější odchod do důchodu pro lidi pracující v náročných profesích se týká zdravotních záchranářů už od 1. 1. 2023. Jedná se o členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, lékaře výjezdových skupin, řidiče vozidel záchranné služby a operátory zdravotnického (resp. pomocného) operačního střediska, a dále záchranáře horské služby.

Další skupiny náročných profesí pak budeme řešit v navazujících fázích důchodové reformy, která by měla být predložena vládě do konce roku 2023.

Starám se 16 let o syna, který ve 13 letech bohužel prodělal dvě mozkové mrtvice a je zcela odkázán na mou 24hodinovou péči. Musela jsem přestat pracovat (neměla jsem sílu ho dát do ústavu, a tím tedy i státu šetřím za péči nemalé peníze). Do důchodu mám ještě 13 let, a proto se ptám, z čeho se mi bude vůbec důchod počítat? Určitě nejsem jediná s takovým problémem. Ocení stát to, že se staráme celý den o těžce nemocné bez nároku na dovolenou, volno a jiné? Budeme mít vůbec adekvátní starobní důchod, a ne jenom základní minimum? (Libuše Šimová)

Dobrý den, paní Šimová, je mi moc líto, co se stalo vašemu synovi a opravdu si vážím vašeho rozhodnutí pečovat o něj v domácím prostředí. Vím, jak je taková péče po všech stránkách náročná, a navíc s sebou nese i řadu dalších problémů.

Hned na úvod bych vás však rád uklidnil, pro výpočet důchodu se ve vašem případě použijí výdělky dosahované před započetím péče a obecně pak i po jejím případném skončení. Vlastní doba věnovaná péči o syna vám pak důchod nijak nesnižuje. Jedná se o takzvanou vyloučenou dobu. Pokud péče trvá aspoň po dobu 15 let, pak se použije navíc i speciální výpočet, kdy se přihlíží k částkám odpovídajícím výši příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách jako k fiktivním výdělkům.

Jestliže má pečující osoba kromě toho i jakkoliv vysoké příjmy z případné výdělečné činnosti vykonávané v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění, přihlíží se i k těmto příjmům (přičtou se k úhrnu příspěvků na péči). Vedle toho se zjišťuje výše osobního vyměřovacího základu podle obecných pravidel, tj. že se doba této péče považuje za vyloučenou dobu. Pro výpočet důchodu se pak použije ten osobní vyměřovací základ, který z tohoto srovnání vyjde jako vyšší.

O důchodu s ministrem: Zvýšení příspěvků, zásluhovost za děti a společný základ manželů

Mám pět a půl roku před důchodem. Spořím si pravidelně na důchod v doplňkovém penzijním spoření. Nedávno jsem se lekla, že výnosy spoření šly do mínusu. Mám teď strach, abych kvůli nejisté ekonomické situaci nepřišla o své úspory na stáří. Budete nějak měnit způsob spoření, abychom se nemusely bát o svoje úspory? (Magdaléna B.)

Dobrý den, paní Magdaléno, jsem moc rád, že přibývá zodpovědných lidí, kteří se snaží na důchod zabezpečit vlastními silami a nespoléhají se jen na to, co dostanou od státu. Spoření a investování je pro nás (budoucí penzisty) velmi důležité, protože poskytuje potřebné finanční rezervy.

Vím, že u nás nebylo výrazně rozšířeným zvykem masivně investovat do různých spoření, fondů a podobně a stále se to ještě učíme. Je důležité si uvědomit, že doplňkové penzijní spoření je v principu investičním produktem. Znamená to, že s sebou nese i rizika, kdy hodnota vložených peněz může nejen narůstat, ale i klesat. Obecně platí, že rizikovější typ investování může přinést vyšší výnos, ale je vhodnější pro ty, kdo mají do důchodu ještě daleko.

S blížícím se odchodem do penze je vhodnější omezit riziko a přejít na konzervativnější strategii, kde je výnos sice nižší, ale lépe chrání vložené investice. Doporučuji, abyste vše probrala raději se specialisty na tuto problematiku a společně jste vyhodnotili, kdy je nejvhodnější čas přejít na jiný typ spoření. Pro všechny, kdo špatně snáší riziko u finančních investic, je vhodné s nimi ani nezačínat a od počátku raději zvolit jinou formu spoření, jako je například dlouhodobé termínované spoření a podobně.

Mluvil jste o tom, že plánujete zvýhodňovat důchodce, kteří si chtějí k důchodu částečně přivydělávat. Protože mi z práce za minimální mzdu vychází nízký důchod a vy je zvyšujete hlavně těm, kteří mají dost, chci se zeptat, jak zvýhodníte přivýdělek na živnostenský list? (Zinočka Pospíšilová)

Pane ministře, četl jsem, že se chystáte zvýhodňovat starobní důchodce, kteří i nadále pracují. Vzhledem k tomu, že dnes mi můj důchod tak akorát pokryje všechny odvody, tak mě moc zajímá, jak bude zvýhodnění vypadat. Nebylo by dobré odvody výrazně snížit? (Pavel Č., Ostrava)

Na MPSV připravujeme změnu právní úpravy, podle které by pracující důchodce, který vykonává SVČ (samostatnou výdělečnou činnost) nově odváděl pojistné v nižší sazbě (konkrétně 22,7 % namísto 29,2 % z vyměřovacího základu).

Čistý příjem pracujících důchodců by se tak okamžitě zvýšil – například důchodci, jehož hrubý příjem činí 20 000 Kč, by čistá mzda vzrostla o 1 300 Kč měsíčně, tedy o 15 600 Kč ročně. Rozdíl je 6,5 %, který důchodce obdrží ihned. Nyní se odvádí na důchodové pojištění, čímž se pracujícím důchodcům zvyšuje jejich důchod, úpravou účinnou od 1. 7. 2023 tento nárok zanikne.

Rád bych se zeptal, proč se neřeší zjevná nespravedlnost, kdy ten, kdo jde do invalidního důchodu 3. stupně již od začátku v 18 letech, má výrazně vyšší důchod než někdo, kdo jde do invalidního důchodu ve středním věku, a tedy má již odpracováno mnoho let. Nevadí mi částka, která je vyplacena mladému invalidovi od začátku, protože je jasné, že mu stav nedovolil pracovat. Ale vadí mi nízká částka tomu, kdo jde ve středním věku, má třeba mnoho let odpracováno a nelogicky dostává výrazně méně než ten, který nic neodpracoval. To je vysoce nespravedlivé. A vůbec – na invalidní důchodce jste se v tomto směru velice málo zaměřili a stále jsou těmi, na které se nejméně myslí. Ač jejich problém je v podstatě daleko větší než třeba u starobních důchodců, kteří si mohou, pokud jim zdraví dovolí, dále vydělávat, a tedy navyšovat dále svůj důchod. Invalidita je v Česku bohužel v mnoha ohledech vězením s nemožností to změnit. (Tomáš)

Pane Tomáši, už nyní je výše invalidního důchodu hodně individuální a výpočet je poměrně složitý. Pokud bych to měl hodně zjednodušit, pak situace člověka, který v důsledku svého zdravotního postižení nikdy nemohl pracovat ani se na práci připravovat, je zcela odlišná od situace někoho, kdo pracovat mohl a teprve následně se stal invalidní. Ten, kdo soustavně pracoval a teprve v průběhu života se stal invalidním a jehož průměrný příjem byl vyšší než 45 % průměrné mzdy (což je naprostá většina pravidelně pracujících), bude mít invalidní důchod vyšší, než je invalidní důchod z mládí.

Pokud by naopak měl pracující nižší příjem než 45 % průměrné mzdy nebo byl dlouho bez práce a tudíž i bez příjmů, pak se může stát, že má nižší invalidní důchod než člověk, který je invalidní od mládí a z toho důvodu nikdy nemohl pracovat.

Chcete se také zeptat ministra?

Pokud máte dotaz na ministra Mariana Jurečku, můžete nám ho poslat na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy napište „O důchodu s ministrem“. Vybereme nejčastější a nejzajímavější dotazy a ministr na ně odpoví v říjnu. Předchozí díly seriálu si můžete zobrazit tady.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu