Plánujete dřívější penzi? Podívejte se, kolik peněz stát přiznává předčasným důchodcům

I s vidinou doživotně sníženého důchodu volí stále více Čechů důchod předčasný. Nejčastěji je v takovém případě přiznávána penze ve výši 11 až 15 tisíc korun.

Zdroj: Unsplash/Ravi Patel
Předčasný důchod volí stále více lidí. (ilustrační foto)

Trvale nižší starobní důchod i omezené možnosti pracovat. To jsou ve zkratce nevýhody předčasného důchodu, přesto značná část lidí volí právě tuto možnost.

Už dlouho přitom neplatí, že dřívější důchod automaticky znamená výrazně méně peněz na stáří. Jak ukazují čísla České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), většina lidí má sice důchod nižší, než by mohla mít, ale nijak závratně ve srovnání s důchodem průměrným.

V roce 2019 odešlo předčasně do důchodu přes 20 tisíc seniorů, celkem šlo o více než čtvrtinu všech žádostí. Průměrný důchod v roce 2019 činil 13 319 korun a více než polovina předčasných důchodců měla v tomto roce přiznaný důchod vyšší než 13 000 korun. Méně než tuto částku dostalo celkem 10 044 seniorů.

Nejčastěji měli senioři přiznán důchod ve výši 11 až 15 tisíc korun, bylo jich celkem 11 141.

Hladiny přiznaných předčasných důchodů. (Podle čísel ČSSZ)Zdroj: ČSSZ/České důchody

Čísla za loňský rok zatím nejsou k dispozici, zveřejněna budou na podzim v rámci nové důchodové ročenky. V současné době, tedy v roce 2021, činí průměrný důchod 15 336 korun. S ohledem na nezměněná pravidla výpočtu důchodů lze tedy odhadovat, že polovina nových předčasných důchodců bude pobírat více než 15 000 korun. Vždy přitom záleží na celkových životních výdělcích a počtu odpracovaných let.

Krácení o stovky až nižší tisíce

Sankce v podobě krácení důchodu se odvíjí od toho, o kolik dnů dříve do důchodu odejdete. Za každých 90 kalendářních dnů předčasného důchodu je sankce následující:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

PŘEDČASNÝCH DŮCHODCŮ PŘIBÝVÁ

Důchodců, kteří pobírají předčasný důchod, je v Česku stále více, jejich absolutní počet každý rok narůstá o více než 10 tisíc. Zatímco ještě před 10 lety jich bylo 395 tisíc, nyní je to více než 643 tisíc. Celkem 29 % všech starobních důchodců je tedy v důchodu předčasném.

Výpočtový základ se počítá z vašich celoživotních výdělků, nelze tedy přesně stanovit, o kolik peněz přijdete. Ale obecně lze říct, že jsou to stovky až nižší tisíce korun za každý rok předčasného důchodu. Více se krácením důchodů zabýváme v tomto článku.

Podstatné je, že krácení důchodu je trvalé. „Přiznání předčasného starobního důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod, to znamená, že ani po dosažení důchodového věku se předčasný starobní důchod nemůže změnit na standardní starobní důchod,“ uvádí ČSSZ s tím, že postup žádosti o předčasný důchod je stejná jako v případě řádného důchodu.

Zásadní podmínka týkající se nároku na důchod je neměnná: abyste získali řádný nebo předčasný důchod, musíte mít 35 let důchodového pojištění, případně 30 let bez náhradních dob.

Více k tématu