ČSSZ zveřejnila detaily k doplatku valorizace: Čekejte oznámení a spočítejte si platby

Důchodci v těchto dnech dostávají valorizační oznámení. Nově obsahuje podrobnosti o doplatku valorizačního zvýšení a jeho vyplacení. Uvedla to Česká správa sociálního zabezpečení.

Foto: České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení (ústředí).

Paní Ludmila (67) ze severní Moravy a několik dalších důchodců si na Facebooku našeho portálu stěžovali, že jim zatím nedorazil doplatek za valorizaci. Seniorka vyjádřila obavy, jestli se nevyskytly komplikace s vyplácením. „Není možné, že na můj doplatek zapomněli?“ ptala se v diskusi.

Od letošního roku platí, že důchodci dostávají vedle řádné valorizace také doplatek poměrné výše valorizace od 1. ledna do dne předcházejícího výplatnímu dni. A Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nyní všem důchodcům rozesílá detailní informace, ve kterých se dozví nejen výpočet valorizace, ale také vše k doplatku. Není proto nutné se komplikací obávat.

„Valorizační oznámení obsahuje standardní údaje obdobně jako v letech minulých, tedy o kolik se zvyšují vyplácené důchody a příplatky k důchodům a v jaké měsíční výši náleží od lednové splátky. Nově však reaguje i na skutečnost, že zvýšení důchodů v letošním roce náleží již od 1. ledna 2022 (nikoli až od stanoveného dne splatnosti), a obsahuje proto i informaci vztahující se k doplatku valorizačního zvýšení,“ uvedla ČSSZ v prohlášení.

Doplatek je jednorázový

Samotný doplatek valorizace bude vyplacen již v lednu, a to pouze jednou. „Bude poukázán jednorázově spolu s lednovou splátkou důchodu v termínu, který odpovídá konkrétní splatnosti důchodu, a stejným způsobem jako se vyplácí důchod, avšak jako samostatná částka. Vzhledem k tomu, že se jedná o doplatek za přesné časové období, náleží pouze jednou,“ konstatoval úřad.

Konkrétní výši pravidelných splátek důchodů a příplatků k důchodům naleznou důchodci ve valorizačním oznámení na řádku označeném Od lednové splátky 2022 celkem náleží.

ČSSZ dále upřesnila, že pro důchody vyplácené Českou poštou prostřednictvím důchodové služby platí, že jednorázový doplatek valorizovaného důchodu je začleněn do výplatního dokladu na leden 2022 a pošta tento doplatek vyplatí společně s lednovou výplatou. Výplaty na účet jsou v lednu 2022 zajištěny dvěma samostatnými poukazy. „Jeden obsahuje částku pravidelné valorizované splátky důchodu, druhý obsahuje částku jednorázového doplatku valorizačního zvýšení, obě částky ale budou na účet příjemce připsány ve stejný den,“ dodala ČSSZ v prohlášení.

Marian Jurečka: Zvýšení důchodů v roce 2023 ovlivní letošní mimořádná valorizace

Není pravda, že by se doplatek vyplácel každý měsíc, jak se někteří důchodci domnívají. Další doplatek lze čekat až při valorizaci v lednu 2023. Doplatek za valorizaci se netýká ani případné mimořádné valorizace, která je očekávaná v průběhu léta.

Od února již standardně

Úřad dodal, že od splátky v únoru 2022 bude již výplata důchodu realizována ve standardním režimu jako doposud. „Ke stanovenému dni splatnosti bude pravidelně vyplácena měsíční částka zvýšeného důchodu již bez doplatku,“ uzavřela ČSSZ.

Každý důchodce si může kdykoliv změnit způsob, jakým je důchod zasílán. Na výběr má výplatu přímo na bankovní účet, nebo přes Českou poštu. Výplata přes Českou poštu je zpoplatněna částkou 29 korun. Pokud chcete zasílat důchod na účet, využijte speciální formulář, který je k dispozici na pobočkách ČSSZ, případně si ho stáhněte přímo z webu úřadu.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu