ČSSZ začala vyplácet výchovné za 3 miliony dětí: Ředitel úřadu radí, jak řešit nesrovnalosti

Většině současných důchodců, kteří mají nárok na výchovné za děti, se již starobní důchod navýšil. A lidé s transformovanými důchody se dočkají doplatku v nejbližších dnech. Pokud vám ale výchovné zatím přiznáno nebylo, případně jste ho obdrželi v nesprávné výši, začněte situaci řešit právě nyní.

Foto: ČSSZ
Ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) již přiznala výchovné za děti většině důchodců, kteří na to mají nárok. Ženám bylo výchovné zpravidla přiznáno automaticky. Celkem jde o 1,4 milionu důchodců a přiznáno bylo výchovné za více než 3 miliony dětí.

Výjimku zatím tvoří skupina lidí s transformovanými invalidními důchody. Ti kvůli dodatečné úpravě legislativy obdrží výchovné do konce ledna v podobě doplatku a od února již dojde ke standardnímu navýšení jejich důchodů. „Tito důchodci by ho měli mít na účtech v pátek a složenky budou mít k dispozici příští týden v pondělí, kdy je bude pošta roznášet,“ řekl ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Transformované a dílčí důchody

Ne vždy ale nárok na výchovné vzniká. „Je nutné říct, že výchovné náleží pouze ke starobnímu důchodu, takže pokud někdo pobírá pouze pozůstalostní důchod bez kombinace se starobním důchodem, tak na výchovné nemá nárok. Pravděpodobně mu nárok vznikne v okamžiku, kdy půjde do starobního důchodu,“ konstatoval František Boháček.

Upozornil také na to, že lidé, kteří v současné době pobírají invalidní důchod, přestože již dosáhli důchodového věku, zatím na výchovné nárok nemají. K transformaci invalidního důchodu na starobní totiž dochází až ve věku 65 let, takže může vzniknout prodleva i několik let. Zákon totiž na tyto situace nepamatuje.

„I tyto osoby můžou o starobní důchod požádat. Ale typicky v případě, že pobírají důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, je pravděpodobné, že jim starobní důchod nebude přiznán, protože doba pobírání invalidního důchodu v těchto stupních není dobou pojištění,“ vysvětlil ředitel ČSSZ.

Pro získání nároku na starobní důchod je nutné získat 35 let důchodového pojištění, případně 30 let bez započítání náhradních dob. Kdo tyto doby pojištění má, měl by si o starobní důchod požádat, aby získal výchovné už nyní a nemusel čekat do 65 let.

V některých případech může být výchovné sníženo, typicky pokud někdo část život pracoval v zahraničí. V takovém případě je přiznán jen takzvaný dílčí důchod a výchovné se pak snižuje ve stejném poměru. „Funguje to tak, že se vypočítá důchod, jako by ho člověk získal v České republice i se zahrnutím dob pojištění v zahraničí. A potom se koeficientem doby odpracované v České republice výměra krátí a vznikne dílčí důchod. U těchto osob jsme výchovné nasadili v plné výši a následně ho krátili podle pravidel pro dílčení,“ vysvětlil František Boháček.

Dělení mezi rodiče, smrt důchodce a nárok cizinců: Časté nejasnosti kolem výchovného

Jak řešit nesrovnalosti

I přes veškerou snahu úředníků ČSSZ se mohlo stát, že někomu zatím výchovné nedorazilo. Případně mohlo dorazit v nesprávné výši. Pak je nutné situaci řešit, aby se ČSSZ mohla problémem zabývat. (Platí, že standardně je za každé vychované dítě přiznáno výchovné 500 korun a omezení počtu dětí není stanoveno).

„Pokud někdo má nesrovnalost ve výchovném, buď má výchovné za menší či větší počet dětí, nebo výchovné nepřišlo vůbec, může se jednat o chybu v evidenci. V tu chvíli doporučuji obrátit se ideálně písemně na okresní správu sociálního zabezpečení podle bydliště, případně na jakoukoliv jinou,“ řekl ředitel Boháček s tím, že doporučuje začít řešit situaci co nejdříve.

„Buď se nám podaří zjistit informaci o dětech ze stávajících evidencí, a pak nebudeme potřebovat nic jiného než vlastní podnět a výchovné se doplatí. Ale pokud se nám nepodaří děti dohledat, budeme potřebovat další písemné podklady, ze kterých budeme schopni to došetřit. Typicky to mohou být rodné listy dětí,“ popsal ředitel Boháček. Může jít také o soudní rozhodnutí o svěření do péče, doklady o osvojení nebo pěstounství.

Podle Františka Boháčka není nutné mít obavy, že by mohl někdo o část výchovného přijít. „Pokud zjistíme, že výchovné mělo od lednové splátky náležet, zpětně ho doplatíme a potom ho zahrneme do standardní částky důchodu,“ doplnil ředitel úřadu.

Foto: Česká správa sociálního zabezpečení

Více k tématu