ČSSD chce menší penalizaci za předčasný důchod, fiktivní vyměřovací základ a trvalou reformní komisi

Výrazné změny důchodového systému, minimální důchod 10 000 korun a řada novinek pro budoucí důchodce. To jsou priority ČSSD v oblasti penzí, se kterými jde do říjnových voleb. Podívejte se na přehled, co by chtěla strana prosadit.

Foto: ČSSD
Hlavní představitelé ČSSD před volbami.

Důchodový systém by měl zůstat pod kontrolou státu a důchody by měly být spravedlivé. To je hlavní teze sociálních demokratů v oblasti důchodů. „Zachováme stávající průběžný systém financování důchodů. Musí platit, že ten, kdo celý život pracuje, bude mít spravedlivý důchod,“ uvádí strana ve svém předvolebním „desateru“ a dodává, že chce zabránit závislosti budoucích seniorů na soukromých penzijních fondech.

„Chceme, aby platilo, že kdo celý život pracuje, bude mít spravedlivý důchod. Proto prosadíme naši spravedlivou důchodovou reformu a do roku 2025 zajistíme průměrný důchod ve výši 20 tisíc korun. Zjednodušíme však architekturu současného důchodového systému na základní důchod a zásluhovou složku a systém učiníme spravedlivější,“ rozvíjí strana tuto myšlenku v dokumentu Vize ČSSD pro Česko 2030.

Minimální důchod 10 tisíc korun

Podle představy ČSSD by mělo dojít k částečné transformaci současného důchodového systému tak, že by byl všem vyplácen základní (minimální) důchod ve výši 10 000 korun. Na ten by měl nárok každý, kdo by měl dostatek odpracovaných let. Podmínka minimální doby pojištění by se přitom snížila ze současných 35 let na 25 let.

Jde v podstatě o stejnou změnu, kterou v rámci své důchodové reformy prosazovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Bohužel ale narazila na odpor vlády i velké části opozičních stran, kterým chybělo řešení dodatečných příjmů důchodového systému v dalších letech.

ČSSD také slibuje prosazení dřívějších důchodů pro lidi pracující v náročných profesích (za každých 10 odpracovaných let by se šlo o rok dříve do důchodu) a zavedení výchovného, tedy ocenění ve výši 500 korun za každé vychované dítě. Konkrétně výchovné již bylo v uplynulých týdnech schváleno a začne platit od roku 2023.

Jiří Paroubek: Důchodci si zaslouží vyšší valorizaci. A komunistožroutství Pirátů je trapné

Nezvyšování důchodového věku

Důležitou prioritou je také zachování stávajícího zastropování důchodového věku na 65 letech. „Nezvýšíme věk odchodu do důchodu nad 65 let. Nekonečné prodlužování věku odchodu do důchodu je pro nás nepřijatelné. Průměrná naděje na dožití je sice 75,3 roku pro muže a 81,4 pro ženy, ale nechceme, aby zaměstnanci po desítkách let strávených v práci byli nuceni pracovat do konce života. Starší lidé i přes nízkou nezaměstnanost práci obtížně hledají. Aktuálně je více jak pětina uchazečů o zaměstnání starší 55 let,“ konstatuje strana ve svých programových vizích. A dodává, že už nyní prožívají čeští senioři v průměru 15 let v nemoci.

Sociální demokraté by také rádi upravili stávající třetí pilíř, ve kterém si lidé spoří na stáří v soukromých fondech. „Budeme nadále poskytovat státní podporu účastníkům III. pilíře důchodového systému – penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Nově však zřídíme státem organizovaný třetí pilíř s garancí výnosů, které nebudou oslabovány každoroční inflací,“ stojí v programu.

Stálá důchodová komise

Pokračovat by se také mělo v přípravě důchodové reformy, kterou se v současném volebním období nepodařilo prosadit. Za tímto účelem chce ČSSD zřídit novou nezávislou komisi pro důchodovou reformu, která bude trvale fungovat. „Bude ustavena novelou zákona o důchodovém pojištění coby součást odborného zázemí vlády,“ plánuje strana.

Vladimír Špidla: Chyba důchodů? Vůbec se nezohledňuje náročnost práce

Co dalšího ČSSD slibuje v programu:

  • Ekonomicky aktivním bude za celodenní péči o děti, ale i rodinné příslušníky, započítáván fiktivní vyměřovací základ, čímž se jejich budoucí důchod zvýší.
  • Pracující důchodci budou mít nižší daně.
  • Zavedeme důchodovou kalkulačku – systém průběžného hodnocení dob důchodového pojištění, aby si každý mohl zjistit, jaký důchod bude mít, až si o něj požádá.
  • Změníme výpočet invalidních a pozůstalostních důchodů. U invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů stále zůstává složitý zápočet výše příjmu do důchodu. Nastavíme solidární složky důchodu i pro tyto důchody.
  • Zkrátíme dobu penalizace u předčasných důchodů. V současné době se předčasný starobní důchod krátí za každých započatých 90 dní, které zbývají do dosažení důchodového věku.

Sociální demokraté zároveň v souvislosti se zmíněnými změnami chtějí prosadit daňovou reformu, která by zajistila dodatečné příjmy do důchodového systému. „Solidární prvky by měly být systémově financovány univerzálními příjmy daňového charakteru ze státního rozpočtu, aby se na nich podíleli všichni občané, nikoli pouze zaměstnanci odvádějící pojistné,“ nastiňuje strana bez větších podrobností. Z formulace lze ale přepokládat, že půjde o zvyšování daní v různých segmentech podnikání.

Foto: ČSSD

Více k tématu