Šéf penzijního fondu Aleš Poklop: Státní příspěvek je pro lidi důležitý, snížení není správné

Státní příspěvek k penzijnímu spoření je pro lidi důležitý a jeho snížení není správné. Je o tom přesvědčen Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR. Reaguje tak na chystané změny v oblasti spoření, které připravuje ministerstvo financí. „Vysoká úložka je výhodná jak pro účastníka, tak pro stát. Protože takový člověk se sám a lépe finančně zajišťuje na důchod,“ konstatuje v rozhovoru pro České důchody.

Foto: Se souhlasem A. Poklopa
Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona, v rámci něhož chce změnit některá pravidla spoření na důchod a plánuje zavést i nové možnosti spoření, například takzvaný investiční penzijní účet nebo alternativní účastnický fond. V rámci nich by mohly penzijní společnosti investovat o něco více rizikověji, ale výsledkem by měly být vyšší výnosy na stáří. Současně se má změnit výpočet státních příspěvků k penzijnímu spoření.

Právě snížení příspěvků kritizuje Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR a také předseda představenstva penzijní společnosti České spořitelny. „Pro motivaci veřejnosti ke spoření v penzijku je státní příspěvek velmi důležitý, jeho nastavení i k vyšším částkám než dosavadních 1 000 Kč je krok správným směrem, ale jeho snížení určitě za správné nepovažujeme,“ říká Poklop v rozhovoru pro České důchody.

Jak vnímáte změny, které navrhuje ministerstvo financí u penzijního spoření? Je zavedení investičního penzijního účtu a alternativních účastnických fondů dobrá cesta?

S tím, že je třeba nastavení penzijka zrevidovat, souhlasíme, stejně jako s částí návrhů. Ale další z nich považujeme za krok zpět. Konkrétně například snížení státního příspěvku, který je významným motivačním prvkem ke spoření.

Za správnou pak považujeme možnost ponechat si naspořené prostředky z transformovaného fondu v tomto fondu a mít možnost dál pokračovat ve fondu účastnickém. Lidé se báli přecházet do nového penzijka se všemi úsporami a tuto novinku určitě využijí.

Co se týká nových typů fondů, akciové investice už obsahují dynamické fondy nového penzijka, a kdo chce investovat podobně jako na burze, už se na ní pravděpodobně pohybuje a na vznik nějakého dalšího fondu nečeká. Neočekávám tedy, že nové fondy budou znamenat výrazné navýšení objemu prostředků, které jsou si lidé na penzi ochotni uložit, spíš dojde jen k jejich rozmělnění.

Ministr Stanjura připravil změny spoření na důchod: Alternativní fond a odlišné státní příspěvky

Je vhodné měnit pravidla pro státní příspěvky ke spoření, jak navrhuje ministerstvo? Co podle vás tato změna přinese?

Státní příspěvek nebyl po dlouhá léta upravován. České ekonomické prostředí se pochopitelně vyvíjí, a proto je důležité tyto změny reflektovat. Proto jsme již dříve přišli s vlastním návrhem úpravy výpočtu výše státního příspěvku.

Ministerský návrh říká, že se maximální státní příspěvek zvedne z 230 Kč na 270 Kč, ale pozor, ten nejvyšší 270 Kč bude vyplácen až k úložce 1 500 Kč. A celkově bude jeho výše sjednocena na 18 %, reálně tedy snížena. Takže u měsíčně uložené tisícovky nedostanete jako dosud 230 Kč, ale stát přidá jen 180 Kč. Pro motivaci veřejnosti ke spoření v penzijku je státní příspěvek velmi důležitý, jeho nastavení i k vyšším částkám než dosavadních 1 000 Kč je krok správným směrem, ale jeho snížení určitě za správné nepovažujeme.

Náš návrh souhlasí s posunem příspěvku až od měsíční úložky 500 Kč, nejvyšší příspěvek ale navrhujeme až k úložce 2 000 Kč a více, protože lidé si pak budou spořit víc, a sjednocenou výši samotného příspěvku navrhujeme stanovit na motivačních 25 %. Dosud se výše vypočítává individuálně z úložky a paradoxně platí, že k nižší částce je příspěvek procentně vyšší. U nejmenší úložky, ke které je státní příspěvek vyplácen, tedy 300 Kč, tvoří jeho výše 30 %. A u té nejvyšší, což je měsíčně tisícovka a více, je to 23 %. Přitom právě takto vysoká úložka je výhodná jak pro účastníka, tak pro stát. Protože takový člověk se sám a lépe finančně zajišťuje na důchod.

Přesun do konzervativního fondu

Část lidí má momentálně obavy, že kvůli vysoké inflaci se jim snižují úspory na stáří. Co mají dělat zejména dnešní padesátníci a šedesátníci? Je dobrý postup peníze vybrat?

Pokud účastníkům zbývá do splnění podmínek pro výběr penzijka méně než deset let a jsou v transformovaném fondu, měli by tam zůstat. Pokud mají doplňkové penzijní spoření, měli by své naspořené prostředky, nebo alespoň jejich část, přesunout do konzervativního fondu.

Ten sice už nebude jejich penzijní úspory výrazně zhodnocovat, protože je bude investovat do dluhopisů, lidé se ale vyhnou riziku, které s sebou fondy s akciovou složkou nesou. Obvykle vydělávají sice víc, ale může se stát, že špatný rok jejich úspory zmenší. A pokud by se jednalo o závěrečnou fázi spoření, může dojít ke snížení stavu penzijního účtu.

Jak vnímáte plány vlády týkající se spoření na stáří? Objevují se první vládní komentáře, že se sníží zásluhovost důchodů a bohatší lidé si budou muset na stáří odkládat více peněz.

U snížení zásluhovosti se domnívám, že se o něm uvažuje, protože naroste počet lidí, které stávající podmínky v prvním pilíři přivedou na hranici existenčních problémů a budou stát žádat o pomoc, například o dávky v hmotné nouzi. Státu se tak spíš zřejmě vyplatí zmírnit podmínky, než aby vznikala další skupina příjemců sociálních dávek. Obecně se ale nedomnívám, že by snížení zásluhovosti byl krok správným směrem.

Foto: Se souhlasem Aleše Poklopa

Více k tématu