Prezident notářů Neubauer: Při darování bytu či domu nespoléhejte na vynikající vztahy v rodině

Pokud senior plánuje darovat svou nemovitost dětem nebo jiným blízkým příbuzným, měl by vždy myslet na to, aby bylo vše správně ošetřeno. Na laskavost se rozhodně nelze spoléhat, upozornil Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. „Doporučuji to nejen v případě, kdy jsou vztahy mezi příbuznými napjaté, ale i v případech, kdy jsou dobré,“ uvedl v rozhovoru pro České důchody a poradil, jak správně postupovat.

Foto: Notářská komora ČR
Prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Situace, kdy rodiče nebo prarodiče darují svým blízkým příbuzným svou nemovitost, nejsou úplně výjimečné. Je však potřeba vždy myslet na to, aby bylo vše správně ošetřeno a nevznikaly problémy nebo dokonce velmi nepříjemné životní situace.

Jednu takovou situaci popsala Notářská komora, na kterou se obrátila paní, která před několika lety darovala svůj byt dceři. Měly vždy dobré vztahy a proto došly k názoru, že není nutné nijak právně ujednávat, že ona může v bytě dožít. „V důsledku dceřina podnikání se však byt dostal do exekuce a paní se buď musí vystěhovat, nebo uzavřít nájemní smlouvu s novým majitelem bytu – samozřejmě za obvyklé komerční nájemné v dané lokalitě, které je pro ni finančně neúnosné,“ popsala Notářská komora.

Přitom by tomu šlo snadno předejít, kdyby si matka s dcerou zřídily možnost služebnosti bezplatného doživotního užívání, což je také někdy známo jako „věcné břemeno“.

Prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer v rozhovoru pro České důchody řekl, že lidé se mnohdy mylně domnívají, že když svým darováním projevili laskavost, vztahuje se na ně do budoucna lepší zacházení a nikdo je nemůže jen tak vystěhovat. To však rozhodně neplatí.

Pane prezidente, pokud chce někdo darovat dům či byt dětem nebo jiným blízkým příbuzným, jak by to měl správně udělat? Co by lidé neměli podcenit?

U darování, a zejména u darování hodnotnějšího majetku jako je například nemovitost, velmi doporučuji zvážit sepsání smlouvy. A to i v případech, kdy se jedná o darování mezi blízkými příbuznými či dobrými přáteli, jejichž vztahy jsou vynikající. To potvrzuje i popsaný případ, kdy matka věnovala dceři byt, ve kterém plánovala i nadále žít, nesepsala s ní ale smlouvu o služebnosti (věcném břemenu) a nyní, když se dceřino podnikání dostalo do finanční tísně, čelí seniorka kvůli exekuci na byt vystěhování či vysokému nájemnému.

Podobná darování se často dějí kvůli tomu, aby lidé vyloučili nemovitost z pozůstalosti a tedy aby dědici nemuseli platit notářskou odměnu, která se od její hodnoty odvíjí. Zároveň ale chtějí ušetřit i na sepisu darovací smlouvy, což se, jak potvrzuje tento případ, nemusí vždy vyplatit.

Pokud tedy má senior v úmyslu v bytě/domě i po převodu nadále bydlet, měl by si smluvně zřídit služebnost, která musí být zapsána do katastru nemovitostí. A to doporučuji nejen v případě, kdy jsou vztahy mezi příbuznými napjaté, ale právě i v případech, kdy jsou dobré, protože se pochopitelně mohou zhoršit.

Mylné představy o zacházení

Jaká hrozí rizika, pokud si lidé dostatečně neošetří doživotní dožití? Může je někdo vystěhovat?

Pokud jako v tomto případě není služebnost zřízena, může seniorku vystěhovat jakýkoli nový majitel předmětné nemovitosti, a vůbec nehraje roli, že jí byt původně patřil, nebo že udělala něco tak nezištného, jako je darování nemovitosti vlastním dětem.

Bohužel, lidé se mnohdy mylně domnívají, že když projevili takovouto laskavost, vztahuje se na ně do budoucna lepší zacházení a nikdo je nemůže jen tak vystěhovat.

Řeší notáři případy seniorů, kteří se dostali v tomto ohledu do problémů? O co nejčastěji jde?

Notáři bohužel v případě vystěhování už pomoci nemohou, lze jen doufat v pochopení a citlivé jednání nového majitele nemovitosti, tedy například v jeho ochotu stanovit rozumnou výši nájemného. K tomu jej ale nic nezavazuje a má plné právo udělat s nemovitostí, co chce.

Proto zdůrazňuji nejen směrem k seniorům, kteří chtějí darovat byty, kde sami plánují žít, svým dětem, ať myslí i na sebe. A tedy ať zváží zřízení doživotního bezplatného užívání. V tom jim notář pomůže – lze se na něj obrátit s žádostí o sepsání příslušné smlouvy, případně ověření podpisů v ní.

Foto: Notářská komora ČR

Více k tématu