Smrt a důchod: Povinnosti příbuzných a vrácení vyplacených peněz

Smrtí seniora nebo invalidního důchodce vše nekončí, a vedle řady jiných povinností je nutné vyřešit administrativu spojenou s výplatou důchodů. V některých případech musí peníze vracet manželka, děti nebo dokonce rodiče.

Foto: Adobe Stock
Vdova vzpomíná na svého muže. (ilustrační foto)

Současná nepříznivá pandemická situace bohužel přispívá k tomu, že důchodci častěji umírají. Během roku 2020 klesl počet starobních důchodců o bezmála 14 tisíc, což je zásadní obrat, protože v posledních nejméně 10 letech jejich počet kontinuálně rostl.

Stále více rodin tak musí řešit nejen povinnosti spojené s úmrtím a pohřbem, ale také administrativu spojenou s vyplácením důchodů. Evidence důchodů nefunguje vždy dostatečně rychle a stává se, že důchod dorazí i poté, co důchodce zemřel. V takových případech je nutné ho vrátit, jinak jde o neoprávněné obohacení.

Klíčové je datum úmrtí a výplaty

Důchody se vyplácejí vždy v sudé dny, a to mezi 2. a 24. dnem v měsíci, a také v 15. dni, pokud je důchod zasílán do sociálního zařízení. A je klíčové hlídat datum úmrtí, aby vše správně vycházelo.

„Důchod vždy náleží od konkrétního dne splatnosti do dne předcházejícího dni splatnosti v následujícím měsíci. Pokud se důchodce dožil alespoň stanoveného dne splatnosti, důchod byl vyplacen oprávněně, a to v plné měsíční výši, vrácení poměrné částky se nepožaduje,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jinými slovy, pokud má senior 10. den v měsíc jako výplatní, musí se dožít alespoň 10. dne.

Potíž nastává v okamžiku, kdy se tohoto výplatního dne nedožije. V takovém případě je nutné důchod vždy vrátit, i kdyby se mělo jednat o jediný den. To znamená, že důchodce s 10. výplatním dnem, který zemře do 9. dne, nemá na důchod nárok. Rozhoduje přitom datum na úmrtním listu.

Co dělat, když důchod dorazí, přestože důchodce zemřel a nemá na něj nárok? Situace se řeší různě podle toho, jak je důchod vyplácen. Postup je stejný pro starobní i invalidní důchody:

1. Výplata přes Českou poštu

V případě hotovostní výplaty důchodu nastává problém hlavně v situaci, kdy důchod převezme někdo z rodiny, například manžel, vnuk či soused na základě plné moci, což v současné době není ojedinělé. Ten, kdo důchod převzal, ho musí vrátit zpět ČSSZ. V tomto případě je dobré úřad kontaktovat a domluvit se, jak bude vrácení probíhat. Ideální je navštívit okresní pracoviště (OSSZ, PSSZ, MSSZ), napsat do elektronické podatelny ([email protected]) nebo zavolat na infolinku na čísle 800 050 248.

Pokud důchodce zemře, důchod mu náleží, ale nestihne si ho sám převzít, mají na něj nárok příbuzní. A to v následujícím pořadí: 1) manžel či manželka, 2) děti či rodiče, pokud žili ve stejné domácnosti.

„Tato podmínka však nemusí být splněna u dětí, které mají po zemřelém nárok na sirotčí důchod. Pro úplnost je třeba uvést, že domácností se rozumí soužití dvou a více osob, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na domácnost a své potřeby,“ konstatuje k tomu ČSSZ. Pokud nikdo v pořadí není, jde tento důchod do dědictví.

Praktická rada: Je dobré vždy nahlásit úmrtí důchodce České poště. Podle ČSSZ je to nejrychlejší způsob, jak zabránit odeslání důchodu, na který není nárok. 

Šéf notářů o závětích: Senioři dělají chyby, váš majetek může zdědit i stát

2. Výplata na bankovní účet

Pokud důchodce zemřel a důchod dorazí na jeho vlastní účet, i když na něj nemá nárok, ČSSZ v takovém případě požádá automaticky banku o vrácení důchodu. A pokud je na účtu dostatek peněz, banka vše vrátí a tím starosti končí.

Je-li ovšem peněz nedostatek, například se mezitím strhnou pravidelné platby či inkasa, je nutné situaci řešit. Povinnosti vrátit tyto peníze má následující pořadí: 1) disponent účtu, 2) manžel či manželka, pokud jim vzniká nárok na vdovský důchod, 3) děti nebo rodiče, kteří žijí ve stejné domácnosti. Opět je nejlepší dohodnout se přímo s ČSSZ, buď osobně, písemně nebo telefonicky.

„Pokud neexistuje žádná z těchto osob, nenáležející částky důchodu se považují za dluh důchodce, který se vypořádá v rámci dědictví,“ vysvětluje ČSZZ.

V případě, že je důchod vyplácen na účet manžela či manželky (oba tedy dostávají důchod na jeden účet), jsou manžel či manželka povinni přeplatek důchodu vrátit.

Velmi specifická situace nastává v případě, že zemře majitel účtu, na který chodí důchod stále žijícího důchodce. Pak je nutné dodržet speciální postup. Nejprve se čeká na dopis ČSSZ nazvaný Výzva ke sdělení způsobu výplaty důchodu pro úmrtí majitele účtu a potom se do 30 dnů musí oznámit, kam bude důchod posílán. K tomu slouží speciální formulář, který je ke stažení na webu ČSSZ.

Praktická rada: Je důležité si uvědomit, že pokud vám na účet chodí důchod kohokoliv jiného, případně máte disponentní práva k účtu zemřelého, je veškerá odpovědnost týkající se přeplatků důchodů výhradně na vás.

Foto: AdobeStock

Více k tématu