Bohumil Kartous: Objeví se lži, že podpora uprchlíků je vyplácena z peněz pro důchodce

Senioři jsou častým terčem dezinformací a pochybných lží. Mnoho se jich objevuje také v souvislosti s válkou na Ukrajině a příchodem uprchlíků do Česka. „Nemalá část společnosti se nechává přesvědčit, že Putin je mírumilovný dobrák, kterého proradný Západ dohnal k válce,“ říká v rozhovoru pro České důchody Bohumil Kartous, člen skupiny Čeští elfové, která bojuje s dezinformacemi a ruskou propagandou.

Foto: Profimedia
Bohumil Kartous ze skupiny Čeští elfové.

O čem dezinformace píšou v souvislosti s válkou, Ruskem i obecně?

Promiňte drobnou opravu: Dezinformace „nepíšou“, dezinformace jsou vytvářeny, a to s určitým záměrem. V případě útočné války Kremlu proti Ukrajině jde o celou plejádu manipulací a lží, které vesměs kopírují propagandu. V podstatě vše shrnul Putin ve svém projevu, který celou válku odstartoval.

Pokud bych měl shrnout, co nejvíce rezonuje, pak jsou to falešná obvinění z údajného ukrajinského fašismu, který je údajně podporován západem a ohrožuje Rusko. Dále jsou to snahy vyvolat v české společnosti dojem, že konfrontace s Ruskem je předem prohraná a přinese pouze ohrožení a ekonomické ztráty Západu. Kromě kopírování kremelské propagandy jsou tu ale i lokálně produkované manipulace. O tom, jak jsou vlastně uprchlíci bohatí a že pomáhat jim budeme na náš vlastní úkor. Tuto podlou manipulaci šíří i česká populistická scéna. To je ostatně běžné, populisté a dezinformátoři tvoří spolupracující tandem.

Mimo přímé podpory Ruska, což je dezinformační standard po dlouhé roky, je jakékoliv téma, které vyvolává strach, potenciálně vhodné. Covid, před tím imigrace, české politické volby a osočování některých politických stran a jejich představitelů z toho, že chtějí ubližovat.

Seniory by mohly například zajímat zcela cílené útoky na současnou koalici tak, aby v očích starších lidí vypadala nebezpečně. Před volbami se masivně šířily lži o tom, že starší lidé by mohli s touto koalicí přijít o řidičské průkazy či volební právo. Dezinformátoři a populisté svorně strašili seniory pirátskými „marxisty“, současného premiéra Fialu osočovali ze spolupráce s StB. To je obzvlášť komické, neboť vzhledem k jeho věku by musel spolupracovat jako teenager.

Také obviňování z toho, že vláda bude vracet majetek sudetským Němcům. Také byly a jsou seniorům předkládány strany, které mají volit: ANO, SPD, KSČM, Trikolóra. Údajně ve vlastním zájmu.

Nejvíce bludů se ale týká EU. Ta může úplně za vše špatné v tomto světě. Je „fašistická“ i „marxistická“, zakazuje Vánoce a okrádá Čechy.

A ačkoliv to je často skoro neuvěřitelné, část společnosti, nemalá, se nechává přesvědčit. Dokonce i o tom, že Putin je mírumilovný dobrák, kterého proradný Západ dohnal k válce.

Strach z války, covidu a imigrace

Proč lidé dezinformace rozšiřují?

Motivace jsou různé. Většina lidí jedná na základě obav, protože to je základní ingredience úspěšné virální dezinformace. Strach z války, covidu, imigrace. Dále osamělost a potřeba sdílet. Velikášství a touha ovlivňovat. Mesiášství a potřeba zachraňovat. A někdy prostě jen obyčejná hloupost, abych byl upřímný.

Jak se dezinformace šíří?

Jednoduše. Výzkum MIT (Massachusetts Institute of Technology), jedné z nejprestižnějších univerzit světa, ukázal, že potenciál šířit lži je o zhruba 70 % vyšší, než když se snažíte šířit pravdu. Jsou přitažlivé.

Technicky se v českém prostředí šíří prostřednictvím dezinformačních webů, na sociálních sítích, zejména na Facebooku, a k seniorům se nejčastěji dostanou takzvanými řetězovými e-maily. Takřka každý senior už zřejmě někdy nějaký obdržel. Mnoho seniorů se také na šíření dezinformací podílí, v drtivé většině v dobré víře. Chtějí s ostatními sdílet to, co jim připadá zajímavé, objevné či varovné.

Co mohou senioři čekat v dalších týdnech?

Kopírování kremelské propagandy v českém dezinformačním prostředí. Že za válku i všechny její důsledky a oběti nese vinu napadený, tedy Ukrajina. Senioři budou ale nejčastěji dostávat e-maily o tom, že uprchlíci z Ukrajiny jsou vlastně bohatí a že pomoc nepotřebují. Že to jde na úkor pomoci našim lidem.

Nepochybně se objeví i lži o tom, že podpora je vyplácena z peněz pro důchodce. Cílem je, jako vždy, vytvořit společenský konflikt a podlomit hodnoty, na kterých odolná společnost stojí, zejména vzájemnou důvěru a sounáležitost. Děje se to už nyní.

Jak by měli senioři s dezinformacemi bojovat? Podle čeho je dobré vybírat, čemu věřit a nevěřit?

Existují skutečně jednoduché návody. Ověřujte informace, pokud se rozhodnete brát je vážně, čerpejte z důvěryhodných zdrojů, nedělejte unáhlené závěry v hodnocení událostí, o nichž máte pouze zprostředkované informace. Buďte si vědomi toho, že naše uvažování podléhá vlivu našeho okolí, že máme tendenci přizpůsobit se.

Je velmi užitečné klást si otázku, kdo pravděpodobně profituje z útoků a očerňování jiných, byť třeba není podepsán. To jsou vše prvky kritického odstupu. Umět je ale využívat často znamená konfrontovat sebe sama a umět si připustit omyl či přílišnou potřebu souhlasit s tím, co už jsem si myslel před tím. A naopak nesouhlasit s tím, co odporuje mému postoji, což se často děje navzdory faktům.

Takže ve skutečnosti to tak jednoduché není. Zároveň to ale není žádná „raketová věda“, je to spíše otázka vůle než rozumu.

Senioři jsou zranitelnější

Jak se vypořádat s dezinformacemi na sociálních sítích?

Na sociálních sítích by člověk měl být v kontaktu s lidmi, o nichž si může udělat nějaký obrázek, jsou skuteční, mají svou digitální stopu. To se dá zjistit podle profilového obrázku, informací o tom, kdo vlastně je i podle toho, co šíří a sdílí.

Když kupříkladu dostanete nabídku „přátelství“ od profilu, na němž je fotka z fotobanky, v popisu člověka nenajdete nic nebo nesmysly typu „pobyt Havaj a škola života“ a žádný obsah z reálného života, nepřijímejte. Nejspíše se jedná o falešný profil, určený k obtěžování ostatních.

Samozřejmě ani skuteční lidé nejsou zárukou toho, že nešíří dezinformace. Respektive, a to je nejčastější případ, v dobré víře šíří to, co považují za pravdivé či zajímavé, aniž by chtěli úmyslně manipulovat. Nicméně mají-li skutečnou identitu, je možné podniknout pokus je upozornit, že šíří bludy. U falešných profilů to nemá žádný smysl.

A stejně jako v případě řetězových e-mailů je třeba informace ověřovat. A ty, které ověřit nelze, prostě ponechat v kategorii neověřených. Nedělejte si na vše uzavřený názor. Pastí lidského vědomí je potřeba utvrzovat se v tom, co chceme slyšet. Říká se tomu konformační zkreslení.

Jak moc jsou zranitelní právě senioři?

Senioři jsou zranitelnější z několika důvodů. Jednak mají obecně menší uživatelskou schopnost digitálních nástrojů komunikace a vyhledávání informací. Je také možné některé emočně manipulovat a podsouvat jim zkreslené obrazy minulosti, které korespondují s naší psychickou slabostí vůči rekonstrukci vlastního života.

Při pohledu na vlastní minulost a mládí můžeme lehce nabýt dojmu, že svět byl přece lepší, což je z hlediska životního elánu a měnících se podmínek subjektivně pravda, kterou digitální šmejdi zobecňují na společenskou úroveň.

Zásadní je také to, že senioři chodí odpovědně volit, a tedy jsou pod mnohem intenzivnější dezinformační palbou než mladší lidé. Jednoduše jsou v hledáčku populistů, protože usilují o jejich hlasy. Proto tak často souzní dezinformační obsahy s marketingem Okamury nebo Babiše.

To, že senioři šíří dezinformace, většinou v dobré víře, je primárně ukázkou jejich zájmu. Kdyby jim byly společenské události ukradené, nedělali by to. Zároveň to často ukazuje na potřebu sdílet, být něčeho součástí. Senioři, kteří šíří dezinformace skutečně ve velkém, bývají často osamoceni a svou aktivitou v digitálním prostoru si toto osamocení vynahrazují. Obávám se, že v mnoha případech neexistuje reálná cesta, jak je z toho vymanit.

Společenský dopad v podobě politických postojů by ale měl vést ke snaze zamezit digitálním šmejdům zneužívání zranitelnosti nejen seniorů. Například omezení působnosti dezinformačních webů je dle mého názoru nutný krok, jde o zdroje šířící prokazatelné lži. Tvrzení o omezování svobody slova je jen hloupá snaha předstírat, že existuje právo na šíření lží a poškozování ostatních permanentním klamáním.

Na straně druhé je důležité vybavovat mladé i dospělé dostatečnou informační gramotností. Způsob práce s informacemi na internetu by měl být pevnou součástí nabídky všech knihoven a dalších institucí oslovujících seniory.

BOHUMIL KARTOUS

Bohumil Kartous je ředitel Pražského inovačního institutu. Jako odborník v oblasti rozvoje vzdělávání publikuje a komentuje v řadě českých médií. V říjnu 2019 mu vyšla kniha z žánru non-fiction nazvaná No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Ve svém předchozím působišti, think tanku EDUin, vytvořil koncept Auditu vzdělávacího systému v ČR. Je spoluzakladatelem expertní občanské platformy KoroNERV20 a v uplynulých letech pomáhal rozjíždět vzdělávací startup Education Republic.

Věk nezaručuje záruku pravdivosti

Co byste vzkázal seniorům i jejich mladšímu okolí? Jak společně pracovat na tom, aby starší lidé nebyli pod palbou dezinformací?

Buďte více spolu. Mladí lidé by si měli osvojit respekt k věku. Zároveň ale senioři musí často připustit, že věk nezaručuje více znalosti či záruku pravdivosti. Zvláště v digitálním světě to neplatí.

Jaký dopad mohou mít dezinformace na ekonomickou stránku života seniorů?

Vyskytují se i takové, které přímo navádějí seniory ke koupi toho či onoho, ale netvoří podstatnou část. Ptejme se spíše, jaký vliv má změna postojů a snaha dezinformátorů společně s populisty vést seniory k mylným představám na celkovou ekonomiku. To může být zásadní problém, jelikož populisté z podstaty věci neusilují o dobré hospodaření. Pouze to předstírají a veřejné prostředky zneužívají ke snaze uplácet voliče, o které jim jde. Bez ohledu na dopad.

Jak moc důležité pro stát je, aby se touto problematikou zabýval?

Zásadní. Spousta lidí se probrala až v okamžiku, kdy válečný zločinec Putin zahájil agresi proti Ukrajině. Kreml ji přitom už roky připravoval setrvalým lhaním o záměrech Ruska, o situaci na Ukrajině, o záměrech a aktivitách NATO či EU. To pokračuje pochopitelně dál, ruku v ruce s propagandou Kremlu.

Je to skoro nepochopitelné, při zkušenosti Čechů se Sovětským svazem, když vidíme tu imperiální nadutost Putinových projevů, které jsou kompletně vykloubené z reality, v nichž lže vlastním občanům o situaci na Ukrajině a nepokrytě sděluje, že Rusko bude dělat, co se mu zlíbí, že Ukrajina nemá právo na suverenitu.

Faktem je, že dezinformační vykreslování tohoto válečného autoritáře jako státníka jednajícího v právu některým lidem imponuje. Chceme-li zachovat demokracii, nezbývá než se proti podobným aktivitám bránit. Lidé, kterým vyhovuje Putin, by měli mít veškerou svobodu zvolit si jako svou vlast Rusko. A v ČR tuto svobodu mají. Pokud chceme v ČR zachovávat demokracii, budeme bránit Putinově propagandě ve snaze zničit ji. A jsem přesvědčen, že to zvládneme.

Foto: Tomáš Krist/MAFRA/Profimedia

Více k tématu