Rouškovné 5000 korun mnoha důchodcům nedorazilo. Zde jsou rady, co dělat

Některým důchodcům zatím stále nebyl doručen jednorázový příspěvek 5000 korun. Objevují se dotazy, jak řešit různé situace, kdy si lidé nemohou příspěvek převzít nebo ho stále nemají na poště. Česká správa sociálního zabezpečení odpověděla na všechny nejčastější otázky.

Zdroj: AdobeStock
Seniorka v době nejistoty. (ilustrační foto)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) již všechny příspěvky 5000 korun (rouškovné) odeslala, a to složenkou nebo převodem na účet. Většině lidé měly podle ministryně Jany Maláčové peníze dorazit do 15.12. Pokud vám zatím peníze nedorazily, nastal čas situaci řešit.

Kam se obrátit?

ČSSZ v některých případech doporučuje, abyste ji kontaktovali. Nejlepší je zavolat na bezplatnou infolinku ČSSZ, její číslo je 800 050 248 a její provozní dobu naleznete na této stránce. Případně se můžete obrátit na úředníky okresní správy sociálního zabezpečení. Zde záleží na tom, kde máte trvalé bydliště, podle něj se obraťte na příslušnou pobočku a domluvte si přesný termín schůzky:

  • V Praze jde o Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ)
  • V Brně jde o Městskou správu sociálního zabezpečení (MSSZ)
  • V ostatních okresech jde o příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ)

Přehlednou mapu jednotlivých poboček najdete na webu sociální správy. Tam si vyberte okres a zobrazí se vám adresa i potřebné kontakty.

Pokud potřebujete řešit doručení příspěvku s Českou poštou, je dobré se zeptat pracovníků na vaší pobočce nebo situaci můžete řešit na bezplatné infolince, číslo je 800 104 410.

Nejčastější otázky ohledně rouškovného:

Co mám dělat v případě, když mi příspěvek dorazil na starou adresu bydliště?

Jednorázový příspěvek je zasílán na adresu evidovanou v ČSSZ, kterou jí příjemce dávky nahlásil. ČSSZ nemůže zajistit poukaz na aktuální adresu, pokud změna adresy nebyla ČSSZ příjemcem dávky nahlášena a je například zařízena dosílka důchodu prostřednictvím České pošty na tuto novou adresu.

Je-li důchodci z důvodu evidování neaktuální adresy v ČSSZ zaslán jednorázový příspěvek na jinou pobočku České pošty, než na tu, na kterou je mu dosílán důchod, může se obrátit na příslušnou pobočku České pošty se žádostí o doslání jednorázového příspěvku na jinou adresu.

Nahlásili jsme novou adresu, na kterou nám chodí důchod, ale jednorázový příspěvek nepřišel. Co máme dělat?

Zde záleží, jaké instituci jste nahlásili novou adresu. Vzhledem k tomu, že máte zařízenou výplatu důchodu na novou adresu, zřejmě jste nahlásili tuto adresu pouze na poště. Pro změnu adresy v evidenci ČSSZ je nezbytné nahlásit novou adresu též na ČSSZ.

Česká pošta složenku nedoručila a vrátila ji zpátky na ČSSZ. Co mám dělat?

V tomto případě důchodce může požádat o opětovné vyplacení jednorázového příspěvku. Do žádosti o nové zaslání příspěvku poštovní poukázkou je nutné uvést požadovanou adresu pro její zaslání, pokud byla důvodem jejího nevyplacení adresa evidovaná ČSSZ, na které se důchodce nezdržuje.

Valorizace 2021: Spočítejte si, o kolik se vám zvýší důchod

Pokud příspěvek nedorazil (není na účtu ani na poště), co mám dělat? Kam se mohou obrátit, s kým to mohu řešit?

Pokud příspěvek nedorazil a nejedná se o některou ze situací vysvětlenou výše v textu, mohou se důchodci obrátit se žádostí o informaci na místně příslušnou pobočku České správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Případně mohou zaslat žádost o výplatu jednorázového příspěvku důchodci ČSSZ. Upozorňujeme, že uvedené platí pouze pro klienty ČSSZ. Pokud je plátcem důchodu jiný orgán, musí se důchodci se svými dotazy obracet na něho.

Jaké jsou možnosti vyplacení příspěvku pro pacienty, kteří jsou hospitalizováni v nemocnici?

Hotovostní výplaty jednorázových příspěvků důchodcům umístěným v nemocnici, která poštovní poukázky nepřijímá, bude příslušná částka po uplynutí platnosti poukázky, která je 25 dnů, vrácena zpět ČSSZ. Po návratu z nemocnice mohou důchodci požádat ČSSZ o opětovnou výplatu na adresu svého bydliště. Po doručení poštovní poukázky do jejich schránky je možné se obrátit na pobočku České pošty, případně na konkrétního doručovatele, se žádostí o zajištění doručení poštovní poukázky s penězi až do bydliště, a to zejména v případech, kdy je jim tímto způsobem již doručován i důchod. Předpokládáme, že takovýmto žádostem bude Českou poštou v rámci jejích možností vyhověno.

Stejné možnosti ohledně dohody s pobočkou České pošty platí pro výplaty jednorázových příspěvků důchodcům nemocným, nepohyblivým nebo v místech se špatnou dosažitelností pošty.

Kdo mi vyplatí příspěvek, když mi důchod vyplácí Ministerstvo vnitra?

Výplaty jednorázového příspěvku bývalým zaměstnancům ministerstva vnitra vyplácí orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra ČR.

Na koho se mohu obrátit s informacemi ohledně nevyplaceného příspěvku?

Důchodce zažádá ČSSZ o opětovnou výplatu příspěvku, nebyl-li vyplacen. Do žádosti o nové zaslání příspěvku poštovní poukázkou je nutné uvést požadovanou adresu pro její zaslání, pokud byla důvodem jejího nevyplacení adresa evidovaná ČSSZ, na které se důchodce nezdržuje. Dále doporučujeme, aby klienti kontaktovali call centrum důchodového pojištění ohledně podacích znaků složenky a následně zavolali na Českou poštu, zda jejich složenku stále mají.

Valorizaci důchodů čeká změna: Lednová částka se spočítá jinak

Bojím se, že mi peníze z příspěvku propadnou. Co by s těmi penězi pak bylo?

Vrátí-li se ČSSZ nevyplacený příspěvek, bude zjišťováno, zda důvodem vrácení není změna, ke které došlo v evidenci ČSSZ od prosincové důchodové splátky 2020 (například změna bydliště, ustanovení zvláštního příjemce či opatrovníka, změna způsobu výplaty důchodu z pošty na účet nebo obráceně, apod.). Bude-li zjištěna taková změna, bude příspěvek zaslán důchodci znovu bez žádosti dle nové situace (tj. dle stavu evidence ČSSZ od prosince 2020).

Pokud příspěvek nebude do skončení platnosti poštovní poukázky (25 dnů od data jejího podání – toto datum je uvedeno na podací stvrzence k poštovní poukázce B) vyplacen, bude částka příspěvku vrácena ČSSZ. Jestliže nedošlo od prosincové výplaty k žádné změně, o které by ČSSZ byla informovaná, nebude ČSSZ opakovat pokus o doručení poštovní poukázky a vyčká na případnou žádost důchodce. Požádá-li důchodce ČSSZ o opětovnou výplatu příspěvku, bude mu zaslán znovu. Pokud byla důvodem jejího nevyplacení nenahlášení nové adresy důchodcem ČSSZ, musí žadatel uvést také novou požadovanou adresu pro zaslání poštovní poukázky.

Je možné prodloužit platnost poukázek i po novém roce?

Platnosti poštovní poukázky činí 25 dnů od data jejího podání. Toto datum je uvedeno na podací stvrzence k poštovní poukázce B. ČSSZ nemůže platnost poštovních poukázek prodloužit, neboť se jedná o službu České pošty, která je takto nastavena obecně pro všechny klienty, kteří ji využívají. Jakmile skončí její platnost, jsou finanční prostředky vráceny zpět na účet ČSSZ. Důchodce může požádat o opětovné vyplacení jednorázového příspěvku.

Pokud máte jakýkoliv jiný problém nebo dotaz, je nejlepší zavolat na bezplatnou infolinku ČSSZ, její číslo je 800 050 248.

Více k tématu