Noví důchodci musí o výchovné žádat: Nelze to udělat dodatečně, nárok by propadnul

Všichni budoucí důchodci, kteří nyní budou žádat o starobní důchod, si už musí ohlídat také žádost o výchovné. Pokud se totiž o výchovné nepožádá hned při sepisování samotné žádosti na pobočce, nárok na něj vůbec nevznikne.

Foto: Adobe Stock
Žena přemýšlí o svém budoucím důchodu. (ilustrační foto)

Od začátku roku 2023 se začalo k důchodu vyplácet výchovné, a to 500 korun za každé vychované dítě. Nárok na výchovné má každý, kdo pobírá starobní důchod, a zároveň splní jednu z podmínek pro uznání výchovy dítěte. Podmínky jsou stanoveny následovně:

  • Žena nebo muž musí o dítě pečovat alespoň 10 let před dosažením jeho zletilosti.
  • Pokud se žena nebo muž ujme péče o dítě po dosažení 8 let věku, musí pečovat alespoň 5 let a nesmí péči přerušit až do jeho zletilosti.
  • Pokud dítě zemře po dosažení věku 5 let a žena nebo muž o něj pečuje od narození do jeho smrti.

V případě, že podmínku splní více lidí, například otec i matka, má nárok na výchovné ten, kdo o dítě pečoval delší dobu. Podstatné je, že v případě výchovného nemusí jít pouze o vlastní dítě, ale počítá se také výchova nevlastních dětí, tedy dětí osvojených nebo převzatých do péče nahrazující péči rodičů.

Každý, kdo bude žádat o starobní důchod s datem přiznání od roku 2023 a později, si již musí ohlídat také podání žádosti o výchovné. „Pokud budete žádat o starobní důchod, který bude přiznán od data po 31. 12. 2022 a chcete zhodnotit výchovu dítěte pro výši starobního důchodu, musíte vždy podat žádost o výchovné. Žádost o výchovné je potřeba uplatnit současně s žádostí o přiznání starobního důchodu. Pokud tato podmínka není splněna, nárok na výchovné nikdy nevznikne,“ uvedla ČSSZ v instrukcích k výchovnému.

ČSSZ zároveň uvádí, že při sepisování žádosti se úředník na okresní pobočce aktivně dotáže, jestli si žadatel přeje zohlednit také výchovné. Pokud se tak nestane, je nutné na výchovné osobně upozornit. V případě opomenutí žádosti totiž výchovné přiznáno nebude a také není možné žádost podat dodatečně.

Dokládání výchovy

„Při podání žádosti o zvýšení důchodu za vychované dítě musíte uvést mj. údaje o době a rozsahu osobní péče o dítě a vyplnit čestné prohlášení, že jste o dítě pečovali v největším rozsahu, a že nenastala překážka pro zvýšení starobního důchodu,“ vysvětlil úřad.

Překážkou je míněno to, že se osoba dopustila na dítěti jako pachatel nebo spolupachatel úmyslného trestného činu. Jde například o ublížení na zdraví, omezování svobody nebo zneužívání. Pokud k takovému činu došlo, nárok na výchovné zaniká.

Vztah k dítěti se prokazuje rodným listem dítěte, případně jiným dokladem o vztahu k dítěti. Jde o případy, kdy není možné vztah k dítěti ověřit v registrech veřejné správy. Typicky může jít o děti v pěstounské péči, osvojené děti nebo děti svěřené do péče (například při rozvodu), kde se výchova dá prokázat příslušnými dokumenty, například rozhodnutím soudu.

TIP: Odpovědi na časté otázky a nejasnosti k výchovnému najdete v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu