Vláda zamítla minimální důchod 15 200 korun: Někteří by měli více peněz než v práci

Dosluhující vláda odmítla poslanecký návrh, který by zavedl minimální důchod ve výši 15 200 korun pro všechny, kdo mají dostatek odpracovaných let. Ve zdůvodnění vláda uvedla, že návrh má chyby a je finančně neúnosný.

Foto: Úřad vlády ČR
Premiér Andrej Babiš před jednáním vlády.

Poslanci z řad hnutí SPD v listopadu odeslali do legislativního procesu návrh, který by měl zavést minimální důchod ve výši 15 200 korun. Má jít o výrazné zvýšení současného minimálního důchodu, který podle stávajících pravidel činí 4 320 korun a od příštího roku má činit 4 670 korun.

Podle návrhu by současní i budoucí důchodci měli nárok na starobní důchod ve výši nejméně 15 200 korun. Pokud by přiznaný důchod byl nižší, senioři by si podali žádost na Úřad práce, který by následně tento důchod vyplácel. Nárok na důchod by zároveň nezískali lidé, kteří vlastní movitý nebo nemovitý majetek, ze kterého mají příjmy. Pokud tedy lidé například něco pronajímají, nárok na minimální důchod nezískají.

Nekvalitní návrh s chybami

Končící vláda vedená Andrejem Babišem nyní tento návrh zamítla. Podle ministrů není možné, aby takto závažné koncepční změny důchodového systému byly navrhovány bez předchozí diskuse a bez kvalitního zpracování.

„Jednotlivá navrhovaná ustanovení jsou velmi nejasně formulovaná a navrhovaná úprava je věcně neúplná či nelogická. Návrh zákona tak není v praxi aplikovatelný,“ konstatovala vláda ve zdůvodnění s tím, že návrh má hned několik chyb a nepřesností. Nejasnosti například panují ohledně podmínek přiznání tohoto minimálního důchodu. A nejednoznačně je upraveno také to, jakou by měl důchod formu. „Není zřejmé, zda minimální starobní důchod má mít formu jen dorovnání do částky 15 200 Kč, nebo zda se jedná o přiznání samostatné dávky,“ napsali ministři.

„Dále vláda konstatuje, že návrhem zákona je částečně popřen jeden ze základních principů důchodového pojištění, princip zásluhovosti (ekvivalence),“ stojí ve zdůvodnění. Podle vlády by takto nastavený minimální důchod demotivoval lidi k placení důchodového pojištění a mohly by nastávat situace, že někteří lidé by po odchodu do důchodu měli penzi vyšší než předchozí čistou mzdu. „Což je paradoxní, neboť odchodem do starobního důchodu by se jejich příjmová úroveň zvýšila.“

Kromě toho, že vláda návrh považuje za chybný a nedostatečně spravedlivý, je problémem také velká finanční náročnost. Celkové roční náklady by činily až 25 miliard korun. „Tento rozpočtový dopad je neúměrný a z hlediska bilance státního rozpočtu zcela nepřijatelný,“ uvedla vláda.

Schválení je stále možné

Zamítnutí ze strany vlády neznamená konec legislativního procesu. Návrh může být i nadále schválen, stačí aby s ním souhlasili poslanci, senátoři a podepsal ho prezident. Právě do Poslanecké sněmovny nyní návrh zamíří a může o něm být hlasováno.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc v připomínkách k návrhu přesně popsalo, kde vidí chyby a proč není možné vše uvést do praxe. Poslanci, kteří za návrhem stojí, mohou změny zapracovat a chyby opravit, aby zvýšili jeho šance na prosazení.

Budoucí vláda Petra Fialy s tímto návrhem nemusí mít v principu problém. Přicházející ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka opakovaně hovoří o tom, že bude vyšší minimální důchod prosazovat. Mělo by jít o částku nejméně 10 tisíc korun a mezi koaličními partnery je na tom shoda. „Budeme hledat jenom tu výši a ten parametr, který by to pravidelně pak valorizoval nějakým indexem,“ uvedl Jurečka po setkání s prezidentem, na kterém jednal o svých vizích a plánech.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu