Prezident Pavel sdělil výhrady k důchodové novele a poté ji podepsal

Důchodová novela, která zpřísňuje podmínky pro předčasné důchody a mění budoucí valorizace, prošla kompletním legislativním procesem. Nyní ji podepsal prezident Petr Pavel a účinnost změn začne 1. října.

Foto: Kancelář prezidenta republiky
Prezident Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel se nakonec rozhodl podepsat novelu zákona o důchodovém pojištění, a to i přesto, že k ní má významné výhrady. Řekl, že zákon pečlivě posoudil a celkově jde podle něj správným směrem.

„Protože předloha jako celek jde dle mého názoru správným směrem, rozhodl jsem se pro podpis zákona. Zároveň apeluji obecně na respektování lhůty, kterou mi k posuzování zákonných předloh dává Ústava ČR,“ konstatoval Petr Pavel s tím, že novela obsahuje řadu potřebných kroků. „Je třeba ocenit vůli a ochotu nastalé problémy důchodového systému řešit,“ uvedl.

Zároveň vyjádřil výhrady ke dvěma změnám, které novela obsahuje. Nelíbí se mu postup, který vláda zvolila u mimořádných valorizací, a kritizuje také skutečnost, že zpřísnění předčasných důchodů je velmi rychlé.

„Novela upravuje mimořádné valorizace důchodů způsobem, který by v případě dalšího inflačního výkyvu vedl k fiskálně nákladnějšímu řešení, než je dnešní a přitom nevyhovující režim, což vyplývá i ze samotné důvodové zprávy. Paradoxně to vede ke konfliktu se základním cílem vlády, tj. dosažení pokroku na poli fiskální konsolidace,“ vysvětlil prezident Pavel.

„U předčasných důchodů je problematická náhlost zkrácení doby nejdřívějšího možného odchodu do předčasného důchodu z 5 na 3 roky před standardním důchodovým věkem. V kombinaci s extrémně krátkým (de facto nulovým) rozdílem mezi termínem platnosti a účinnosti novely zákona může tento postup zakládat v inkriminované části populace nadměrnou nerovnost v přístupu k institutu předčasných důchodů,“ konstatoval Petr Pavel.

Podle něj také existuje riziko, že nevalorizování procentní výměry u nově přiznaných předčasných důchodů až do okamžiku dosažení důchodového věku povede k nezamýšleným negativním sociálním efektům, zejména pokud by ekonomika opět čelila vyšší inflaci.

Důchodová novela přináší zpřísnění předčasných důchodů, konkrétně zkracuje maximální dobu předčasnosti z 5 na 3 roky, zavádí výraznější krácení za předčasnost a zvyšuje minimální dobu pojištění ze současných 35 na 40 let. Zároveň zpomaluje budoucí řádné valorizace důchodů, ruší mimořádné valorizace a nahrazuje je mechanismem dočasného přídavku k důchodu.

Většina změn začíná platit od 1. října. Výjimkou je zvýšení doby pojištění na 40 let, které má účinnost odloženou o jeden rok.

Foto: Kancelář prezidenta republiky

Více k tématu