Poslanci schválili navýšení příspěvků na péči

Příspěvky na péči od druhého stupně by se od července měly zvýšit. Poslanci schválili vládní návrh zákona, který s tím počítá. Ministr Marian Jurečka ocenil, že se podařilo najít v koalici shodu.

Foto: Adobe Stock
Žena pečuje o nemocného manžela. (ilustrační foto)

Podle návrhu by se měly od letošního července zvýšit příspěvky na péči ve stupních II, III a IV. Nejvyšší částku navíc dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby. Jde zpravidla o případy, kdy se o nemocné nebo hendikepované osoby starají doma jejich blízcí.

Příspěvek na péči ve stupni I se navyšovat nebude. Valorizaci tohoto příspěvku požadovali opoziční poslanci, podle kterých je částka 880 korun nedostatečná.

„O zvýšení příspěvku na péči jsme v posledních měsících velmi intenzivně debatovali s odborníky a hledali také shodu na koaliční úrovni. Je skvělou zprávou, že se nám podařilo najít cestu, jak příspěvek na péči velmi výrazně zvýšit téměř ve všech stupních, a to od července, jak jsem již dříve slíbil,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

Podle něj celkové náklady na navýšení příspěvků na péči dosáhnou 7,05 miliard korun ročně. „Nakonec tedy vyčleníme ještě vyšší částku, než jakou navrhovala opozice. Jsme si vědomi velkého významu této formy pomoci, a proto ještě více peněz dostanou lidé s úplnou závislostí, kteří nevyužívají pobytové služby. Umožní jim to tak lepší péči v jejich domácím prostředí,“ konstatoval ministr Jurečka.

Takto se navýší příspěvky na péči u dětí:

Navýšení příspěvků na péči u dětí (2024).Foto: MPSV

Takto se navýší příspěvky na péči u dospělých:

Navýšení příspěvků na péči u dospělých (2024).Foto: MPSV

Návrh také zavádí nový mechanismus pro zvyšování příspěvku na péči. V současné době je na jeho změnu potřeba novelizovat zákon, pokud ale bude návrh schválen, nově k jeho zvýšení bude stačit nařízení vlády. Nyní musí návrh schválit také Senát a podepsat prezident.

Foto: Adobe Stock (hlavní), MPSV (tabulky)

Více k tématu