Jurečka přiznal průměrný důchod disidentovi Soukupovi. Na ministra dopadl léta přehlížený problém

Ministr Marian Jurečka rozhodl, že dočasně přizná průměrný starobní důchod disidentovi a signatáři Charty 77 Karlu Soukupovi. Jde o reakci na rozruch, který v uplynulých dnech vyvolala protestní hladovka dalšího signatáře Jiřího Gruntoráda, který na problém nízkých důchodů disidentů upozorňuje.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Signatář Charty 77 a bývalý disident Jiří Gruntorád před několika dny před úřadem vlády zahájil protestní hladovku, protože se mu nelíbí neřešené starobní důchody lidí, kteří bojovali s minulým režimem. Konkrétně na příkladu nízkého důchodu disidenta Karla Soukupa ukazuje, že jde o problém a požaduje, aby ministr Marian Jurečka rezignoval.

Disident Karel Soukup, signatář a jeden z mluvčích Charty 77, emigroval v 80. letech pod tlakem StB v rámci akce Asanace. Později se usadil v Austrálii, kde dlouhá léta žil poustevnickým způsobem života v přírodě. Před pár lety se vrátil do Česka a dopadla na něj realita nízkého důchodu, s níž se setkávají nebo setkávali i další disidenti.

Kvůli věznění nebo nemožnosti pracovat někdy nemají disidenti nárok na starobní důchod, případně ho mají velmi nízký. Částečně to řeší příplatky k důchodu pro odbojáře, ale na ty část odpůrců minulého režimu nedosáhla. To je ostatně i případ Soukupa, jehož nízký důchod je ale specifický právě tím, že i po roce 1989 žil většinu svého života v zahraničí. Pokud by pracoval, měl by mít nárok na zahraniční důchod a v Česku by pobíral jen dílčí část.

Právě skutečnost, proč Soukup nepobírá důchod ze zahraničí, plánuje Marian Jurečka prošetřit. Do té doby mu přiznal starobní důchod v průměrné výši, a to podle postupu, který je stanoven pro účastníky třetího odboje. Průměrný důchod nyní činí 20 254 korun.

„V případě pana Soukupa dojde k pokrytí celého důchodu do doby, než se podaří dořešit situaci s jeho zahraničním starobním důchodem, tedy s australskou stranou. Zároveň nově přešetříme všechny žádosti, které se týkají zmírnění tvrdosti zákona u osob perzekvovaných komunistickým režimem a v současné době je ČSSZ eviduje,“ vysvětlil ministr Jurečka.

Léta neřešený problém

Jurečka je připraven řešit celou situaci kolem signatářů Charty 77 i dalších osob, které komunistický režim perzekvoval. Cílem je napravit historickou nespravedlnost, aby tito lidé pobírali důstojné důchody. Ministr proto plánuje předložit zákon, který by všem perzekvovaným lidem zajistil spravedlivou výši důchodu. „V tomto ohledu budeme spolupracovat s Ústavem pro studium totalitních režimů, který může posoudit individuální případy a dopady perzekucí na konkrétní osoby a jejich rodiny. Jsme odhodláni vyřešit 34 let trvající dluh vůči minulosti,“ konstatoval Marian Jurečka.

Je nutné podotknout, že aktuální vyhrocená situace dopadla na ministra Jurečku do jisté míry nespravedlivě. Na rozdíl od jeho předchůdců v uplynulých letech začal hned od začátku tuto problematiku aktivně řešit. Už v roce 2022 se mu podařilo prosadit snížení důchodů předním představitelům komunistického režimu a jejich důchody začnou být kráceny od března 2024.

Letos v květnu pak začal řešit i nízké důchody disidentů a odpůrců režimu a oznámil, že se zaměří na skupinu lidí, kteří nemohli pracovat, měli podřadné práce s nízkými výdělky nebo byli vězněni. „Podíváme se na skupinu těchto lidí, abychom problém systematicky vyřešili. Podle odhadu jsou to nižší stovky lidí,“ uvedl Jurečka a zmínil třeba případ v té době zesnulé disidentky Dany Němcové, která byla přesně v takové situaci.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu