Jak ošetřit nízké důchody pečujících osob? Ministerstvo navrhlo dvě varianty

Lidé dlouhodobě pečující o své blízké jsou postiženi nižšími příjmy a důchody. Důchodová komise na svém zasedání navrhla dvě varianty narovnání a předloží je ministerstvu k projednání.

Zdroj: FB J. Maláčové
Ministryně práce Jana Maláčová

Komise pro spravedlivé důchody potřetí zasedala za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) 3. května 2019. Na jednání se mluvilo o návrzích řešení rozdílů v důchodech pečujících osob.

Prvním závěrem zasedání jsou změny ve vyměřovacím základu za dobu péče o závislé osoby. V navrhované variantě bude možné za účelem výpočtu důchodu stanovit příjmy tak, že půjde o součet skutečných výdělků pečující osoby a průměrné mzdy. Pečující tak budou mít stanovenu vyšší částku příjmu pro výpočet důchodu, a nebudou tedy penalizování za péči o své blízké. Návrh bude podle závěrů komise předložen k projednání koaliční radě.

Co je to důchodová komise?

Komisi představila na konci letošního ledna ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). V čele stojí rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová a její součástí jsou zástupci parlamentních stran, odborů, zaměstnavatelů i neziskových organizací. Komise se má nejprve zaměřovat na nižší penze žen a možnost dřívější penze pro lidi v náročných profesích, pak na příjmy důchodové soustavy a také na pozůstalostní důchody.

Druhým návrhem je možnost rozšíření takzvané vyloučené doby, tedy období péče o děti, za které nižší příjmy pečujících negativně neovlivní výši jejich důchodů. Nově by si tak rodiče mohli rozhodnout, jestli své příjmy za toto období budou započítávat do výše důchodu, či nikoliv. Hranicí u dětí bude věk 9 let.

„Narovnání nespravedlností v důchodech je jedním z klíčových úkolů komise a výstupy z dnešního jednání ukazují, že komise funguje, jak má, a drží pohromadě,“ říká ministryně Maláčová s tím, že je s dosavadní prací komise spokojena. Podle Maláčové i díky shodě napříč politickými stranami jednání přineslo několik závěrů.

Další zasedání komise proběhne 24. 5. 2019 a jednat se bude o situaci současných důchodců a dřívějších odchodech do penze pro pracující v náročných profesích, což jsou třeba horníci.

Více k tématu