Délka pobírání důchodu se prodlužuje: Muži zatím stále nedosahují na 20 let

Důchodci v Česku se dožívají vyššího věku a v důsledku toho narůstá i celková doba, po kterou pobírají starobní důchod. Zatímco muži jsou v důchodu v průměru méně než 20 let, v případě žen délka důchodu překonává 28 let. Změny v rámci chystané důchodové reformy mají rostoucí délku důchodu korigovat.

Foto: Adobe Stock
Skupina důchodců. (ilustrační foto)

V posledních 20 letech kontinuálně roste délka pobírání starobního důchodu, a to přesto, že se současně neustále zvyšuje i důchodový věk. Zatímco ještě v roce 2002 byli lidé v důchodu v průměru 20,69 let, v roce 2022 už to bylo 24,55 let. Ukazují to čísla dostupná v poslední důchodové ročence, kterou zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení.

Rozdíly mezi muži a ženami v důchodu jsou dnes velké:

  • Muži v důchodu dnes umírají v průměru ve věku 80,07 let a důchod pobírají 19,33 let. Pro srovnání: v roce 2002 se muži dožívali 77,06 let a důchody pobírali 17,3 let.
  • Ženy v důchodu dnes umírají v průměru ve věku 84,23 let a důchod pobírají 28,58 let. Pro srovnání: v roce 2002 se ženy dožívaly 79,49 let a důchod pobíraly 23,51 let.

Rozdíl více než 9 let v délce důchodu je dán tím, že ženy se dožívají vyššího věku. Zároveň jsou zatím stále zvýhodňovány nižším důchodovým věkem za děti, přičemž v minulosti bylo toto zvýhodnění ještě výraznější. Dnes se rozdíly pomalu smazávají, protože důchodový věk roste ženám rychleji.

Aktuální statistiky o délce pobírání důchodu reflektují především nastavení z doby, kdy ženy odcházely do důchodu výrazně dříve. Například ženy narozené ve 40. letech měly důchodový věk nižší než 60 let a v případě více dětí klesal klidně i pod 57, 56 nebo dokonce 55 let. Naproti tomu muži narození ve stejné době chodili do důchodu zpravidla později než v 61 letech.

Důchodový věk v současné době roste rychleji, než se prodlužuje očekávaná délka dožití, a to zvláště u žen. Dá se tedy očekávat, že i délka pobírání důchodu se bude dočasně snižovat. Lidé, kteří odešli do důchodu v několika posledních letech nebo do něj půjdou před rokem 2030, stráví v důchodu v průměru 21,8 let. V případě mužů to bude o něco málo více než 19 let (délka důchodu poroste jen mírně), v případě žen dojde k postupnému poklesu až pod 24 let.

Prolomení hranice 65 let

Podle současných pravidel je důchodový věk zastropovaný na 65 letech a po roce 2030 už neporoste. Pokud tento věk zůstane, začne v dalších letech délka pobírání důchodu poměrně rychle narůstat. Demografické prognózy totiž naznačují, že očekávaná délka dožití poroste i nadále.

Muži, kteří by do důchodu odcházeli kolem roku 2050, by důchod pobírali asi 22 let a ženy více než 25 let. V dalších letech by pak doba v důchodu ještě rostla. V důsledku toho by se rychle zvýšil i celkový počet důchodců, a to na bezmála 3,2 miliony (oproti současným 2,3 milionům).

Tomuto scénáři má podle plánů vlády zabránit část důchodové reformy, která počítá s kontinuálním zvyšováním důchodového věku nad 65 let. Podle návrhu se má důchodový věk odvíjet od očekávané délky dožití v 50 letech. Pokud délka dožití poroste, má se důchodový věk zvyšovat až o 2 měsíce ročně, v případě stagnace nebo poklesu dojde k zastavení růstu věku, ke snížení už ale nikoliv. První zvýšení nad hranici 65 let se má týkat lidí narozených v roce 1966.

Výsledkem změny má být to, že délka pobírání důchodu se nebude nadále zvyšovat a i v dalších desetiletích se v průměru u mužů i žen dohromady bude pohybovat mezi 21 až 22 lety. Důchodový věk má být pro ženy i muže stejný, takže s ohledem na delší očekávané dožití u žen se dá předpokládat, že ženy i nadále budou důchod pobírat déle.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu