Přes 750 tisíc lidí už pobírá důchod nad 20 tisíc korun a čeká se další významná valorizace

Roste počet lidí, kteří pobírají nadprůměrný starobní důchod. Pomáhají v tom zejména mimořádné valorizace, které o inflaci zvyšují procentní výměru. Přes 1,3 milionu lidí, tedy více než polovina starobních důchodců, má důchod vyšší než činí celostátní průměr.

Foto: Adobe Stock
Starobní důchody v Česku rychle rostou. (ilustrační foto)

Loňské mimořádné valorizace důchodů významně navýšily starobní důchody. Celkem je momentálně v Česku 2,36 milionů starobních důchodců a z toho 1,3 milionu pobírá vyšší než průměrný důchod. Z toho 752 tisíc lidí má důchod vyšší než 20 000 korun, za jediný rok se tento počet zvýšil o 443 tisíc.

Ukazují to poslední čísla České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která reflektují stav ke konci roku 2022. Statistiky tedy ještě nezahrnují řádnou valorizaci v lednu 2023 a navýšení důchodů o výchovné za děti.

Na konci roku 2022 činil průměrný důchod 18 061 korun a podle odhadů ČSSZ došlo nyní v lednu ke zvýšení na 19 438 korun. Ještě na konci roku 2021 byl průměr jen 15 425 korun.

Hladiny starobních důchodů (čísla ČSSZ k 12/2022)Foto: České důchody

Statistiky ukazují, že se snížil počet lidí pobírajících méně než 10 tisíc korun, a to na 55 tisíc. O rok dříve jich bylo přes 70 tisíc. V roce 2020 to bylo dokonce 120 tisíc lidí.

Nad průměrem se nyní se svou výší důchodu pohybuje celkem 1,3 milionu důchodců, tedy více než polovina. Před rokem to bylo 1,1 milionu důchodců.

Valorizace vyšších důchodů

Vliv mimořádných valorizací lze dobře pozorovat zejména u vyšších, tedy nadprůměrných důchodů. Při mimořádné valorizaci se totiž celá procentní výměra důchodu zvyšuje o inflaci, a u vyšších důchodů tvoří tato výměra větší část než u důchodů nižších. Takže například při zářijové valorizaci se důchod ve výši 10 000 korun navýšil o 318 korun, v případě důchodu ve výši 20 000 korun to bylo navýšení o 838 korun, tedy více než dvojnásobek.

Například počet důchodců v hladině 20 až 22 tisíc korun se za poslední rok více než zdvojnásobil a na konci roku jich bylo 393 tisíc. A po lednové valorizaci se tento počet ještě zvýší o dalšího zhruba čtvrt milionu lidí, kteří na konci roku pobírali důchod mezi 19 až 20 tisíc korunami.

Dá se tedy předpokládat, že už nyní počet důchodců s důchodem přes 20 tisíc korun překonal hranici jednoho milionu. ČSSZ ale tato čísla definitivně potvrdí během jara, kdy vydá nové statistiky zahrnující poslední řádnou valorizaci.

Už v červnu nebo červenci pravděpodobně proběhne další mimořádná valorizace. Ministr Marian Jurečka odhaduje, že se v průměru bude pohybovat mezi 750 až 1000 korunami. I kdyby se valorizace držela v dolním rozpětí, dojde u průměrného důchodu k překonání hranice 20 tisíc korun. Pro zajímavost, ještě před 10 lety se průměrný důchod v Česku pohyboval pod hranicí 11 tisíc.

Foto: Adobe Stock (hlavní), České důchody (tabulka)

Více k tématu