ČSSZ loni zamítla 21 tisíc žádostí o invalidní důchod: Část lidí nesplnila podmínku pojištění

Celkem v loňském roce požádalo více než 55 tisíc Čechů o invalidní důchod, z toho ale Česká správa sociálního zabezpečení bezmála 40 procent žádostí zamítla. Nejčastěji lidem nebyla uznána invalidita, ale několik tisíc žadatelů také nesplnilo podmínku potřebné doby pojištění.

Foto: České důchody
Pobočka České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)

V Česku se momentálně vyplácejí invalidní důchody ve třech stupních. Lidé pobírající invalidní důchod v I. stupni mají v průměru od státu 8 911 korun, ve II. stupni 10 447 korun ve III. stupni pak 15 617 korun. Ukazují to statistiky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) z letošního září.

Momentálně invalidní důchod pobírá 412 tisíc lidí a tento počet se za posledních pět let snížil o bezmála 13 tisíc. Ještě v roce 2017 bylo v Česku 425 tisíc invalidních důchodců.

Celkem v roce 2021, tedy loni, požádalo o invalidní důchod 55 411 lidí, z toho ale bylo téměř 40 procent žádostí zamítnuto. Čísla za letošní rok zatím nejsou k dispozici.

Čísla ČSSZ k 12/2021.Foto: České důchody

„Celkem bylo v roce 2021 zamítnuto 21 875 žádostí o invalidní důchod. Z toho 16 752 z důvodu neuznané invalidity a 5 123 z důvodu nesplnění jiné podmínky, zejména potřebné doby pojištění,“ uvedla pro České důchody mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Čísla ČSSZ k 12/2021.Foto: České důchody

Většina lidí spoléhá na to, že v případě úrazu, vážné nemoci a různých zdravotních komplikací se o ně stát postará s pomocí invalidního důchodu. Jenže invalidita a nárok na invalidní důchod nejsou totéž. Důležitou roli hraje důchodové pojištění, které musejí mít evidováno všichni, tedy dospělí, mladí lidé i studenti.

Pro získání invalidního důchodu je nutné splnit dvě základní podmínky. Nejprve získat invaliditu, kterou zjišťuje lékař. Přiznat může první, druhý nebo třetí stupeň invalidity. Jinými slovy starší pojetí částečného invalidního důchodu už dnes neplatí a je nutné se řídit aktuálními pravidly.

V případě získání invalidity je nutné mít ještě dostatek let důchodového pojištění. „Další nezbytnou podmínkou je potřebná doba pojištění, která se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Doba pojištění se nevyžaduje pouze v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,“ uvádí ČSSZ na svém webu.

Výše povinného pojištění se liší podle věku. Když pojištění chybí, invalidní důchod úředníci nepřiznají. Problém to může být hlavně u lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo pro velmi mladé lidi, kteří ještě pracovat nezačali. Sice se pro potřeby invalidního důchodu počítá také studium, ale ne vždy je možné kvůli úrazu či nemoci studovat. Detailně jsme podmínky a pravidla pojištění popsali v tomto článku.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu