Brusel bije na poplach: Češi, mohou vám zkolabovat důchody i zdravotní péče o seniory

Česko by mělo rychle zapracovat na udržitelnosti důchodového systému, jinak nápor stárnoucích obyvatel nezvládne. Vyplývá to z nového doporučení Evropské komise, které pro jednotlivé státy pravidelně zveřejňuje. Problém může přinést i nepromyšlené zvyšování důchodů.

Zdroj: Evropská komise
Budova Evropské komise v Bruselu

Čeští politici by se měli zaměřit na vylepšení systému státních důchodů, jinak hrozí potíže s veřejnými financemi. Podle květnové zprávy Evropské komise čelí české finance středně velkým rizikům, a to hlavně kvůli stárnutí obyvatelstva.

„Hlavním faktorem, který negativně ovlivňuje dlouhodobou udržitelnost, jsou výdaje na důchody, jež by měly podle očekávání do roku 2070 vzrůst o zhruba dva procentní body HDP. Dlouhodobá rizika jsou dána nepříznivým demografickým vývojem a zastropováním zákonem stanoveného věku odchodu do důchodu v 65 letech,“ konstatuje zpráva s tím, že podle propočtů bude už v roce 2070 činit poměr lidí v produktivním a důchodovém věku 50 procent.

Zvýšení důchodového věku

Komise chválí nedávné opakované zvyšování důchodů a úpravu základní výměry, kdy bylo více přidáno starším seniorům i těm, kteří pobírají nižší důchod. Zároveň ale upozorňuje, že tyto kroky stát činí nepromyšleně.

„Tyto kroky však nejsou doplněny o politická opatření, jež by zlepšila udržitelnost. Zákonem stanovený věk odchodu do důchodu není například automaticky navázán na prodlužování střední délky života,“ konstatuje zpráva. Nepřímo tedy navrhuje, aby se důchodový věk zvýšil.

Více nemocných seniorů

Vedle důchodů může být podle bruselských analytiků ohroženo také zdravotnictví, a to opět kvůli tomu, že bude potřeba pečovat o mnohem více seniorů než doposud. „Dlouhodobou fiskální udržitelnost snižuje také předpokládaný nárůst veřejných výdajů na zdravotní péči souvisejících se stárnutím obyvatelstva, který do roku 2070 dosáhne 1,1 procentního bodu HDP,“ stojí ve zprávě.

Podle Evropské komise by situaci mohla zlepšit lepší efektivita zdravotní péče, zejména změny v nemocniční péči a větší investice do primární zdravotní péče a také do lepšího sociálního zajištění seniorů.

Více k tématu