Ministryně Schillerová: Důchodová reforma do voleb je nepravděpodobná

Současná vláda už zřejmě nestihne prosadit důchodovou reformu, myslí si ministryně financí Alena Schillerová. „Podle mě není moc pravděpodobné, že se ji podaří připravit do konce volebního období,“ uvedla v rozhovoru pro České důchody a dodala, že reformu je nutné dojednat v politické shodě, aby ji případná nová vláda nezrušila.

Foto: Ministerstvo financí
Ministryně financí Alena Schillerová.

Paní ministryně, jak hodnotíte letošní situaci seniorů a co mají čekat v roce 2021?

Naší prioritou zůstává růst životní úrovně seniorů. Důchody jsme od ledna 2020 zvedli průměrně o rekordních 900 korun. Díky úpravě valorizačního schématu, zvýšení základní výměry a mimořádnému zvýšení procentní výměry se v letech 2015 až 2020 průměrný měsíční důchod zvýšil téměř o 3000 korun. V letošním roce také vyplatíme důchodcům mimořádný příspěvek ve výši 5 000 korun, který pomůže zlepšit životní úroveň všech lidí pobírajících starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod.

Na seniory nezapomínáme ani v příštím roce. V rámci státního rozpočtu 2021 počítáme s navýšením průměrného starobního důchodu o 839 korun. Pomůžeme tím udržet spotřebu a posílit křehký ekonomický růst, což je z hlediska hospodářské politiky jeden z nejdůležitějších úkolů. V příštím roce očekáváme průměrný důchod přibližně na úrovni 15 336 korun.

Valorizace 2021: Spočítejte si, o kolik se vám zvýší důchod

Jak vnímáte analytickou zprávu OECD, která hodnotí český důchodový systém a doporučuje změny?

Výsledkem studie OECD je komplexní pohled na stav našeho penzijního systému a řada expertních závěrů nezávislé autority, se kterými bude bezesporu jak současná, tak zejména příští vláda pracovat. Podobná doporučení jsem očekávala, protože náš veřejný systém důchodového zabezpečení je skutečně složitý z hlediska výpočtu dávek a jeho finanční udržitelnost potřebuje posílit.

Současně je ze zprávy OECD zřejmé, že návrh nejde cestou, jakou doporučuje ministerstvo práce a sociálních věcí, tedy aby většina nákladů byla kryta z daní. Deficitní vývoj současného důchodového systému je bohužel možné očekávat i do budoucna. Zároveň se ale daňová zátěž zaměstnanců, živnostníků a firem nesmí stát nadměrnou, aby Česká republika zůstala konkurenceschopnou. Daňové příjmy navíc musí být pouze doplňkovým financováním důchodového systému, jak uvádí zpráva OECD, nikoliv jediným řešením.

Jak vnímáte přípravu důchodové reformy? Ministryně Maláčová chce konkrétní návrh představit v prosinci. Myslíte si, že se reforma stihne prosadit do voleb, které budou na podzim příštího roku?

Samozřejmě souhlasím s tím, že důchodovou reformu tahle země potřebuje. Přiznejme si ale, že za 30 let ji prostě nikdo nebyl schopen připravit. Podle mě není moc pravděpodobné, že se ji podaří připravit do konce volebního období.

Reforma se ale musí dojednat napříč politickým spektrem, aby se nestalo, že příští volby vyhraje někdo jiný a ten ji zase zruší.

Ministryně financí Alena Schillerová.Zdroj: Facebook A. Schillerové

Jaká je budoucnost důchodů? Měli by se senioři obávat ekonomických dopadů koronaviru?

Senioři si za svoji celoživotní práci zaslouží důstojnou penzi. Český důchodový systém je stabilní a jeho příjmy jsou zcela zajištěné. Důchody jsou všem penzistům ze zákona garantovány, na tom koronavirus nic nemění. Zlepšení podmínek života seniorů a dlouhodobý růst důchodů je naším závazkem, který dlouhodobě naplňujeme. Můžeme si to dovolit, protože Česká republika jako celek – stát, kraje a obce – má jedny z nejlepších veřejných financí v rámci Evropské unie.

V roce 2019, tedy před koronavirem, jsme měli zadlužení na úrovni 30,8 % HDP a měli jsme tak 4. nejlepší veřejné finance v EU. Také v letošním roce podle říjnové notifikace Eurostatu zůstaneme i nadále na čtvrtém místě. To potvrzuje i aktuální predikce Mezinárodního měnového fondu.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Koupit

Více k tématu