Zkrácené úvazky pro lidi nad 55 let mají nově slevu na pojištění: Přehled, kdo je může využít

Lidé v předdůchodovém věku s kratším pracovním úvazkem mají od letošního února nárok na slevu na sociálním pojištění. Týká se části pojistného, kterou odvádí zaměstnavatel, a má podpořit zaměstnávání lidí, kteří například ze zdravotních důvodů nemohou pracovat na plný úvazek.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodkyně. (ilustrační foto)

Od začátku února 2023 mohou zaměstnavatelé využít slevu 5 % na sociálním pojištění u zaměstnanců, kteří pracují na zkrácený úvazek. Jde o část pojištění, kterou odvádí státu zaměstnavatel. Podmínkou je, aby zaměstnanec pracoval týdně alespoň 8 hodin a maximálně 30 hodin.

Výhoda je určena pro ty, kteří z různých důvodů nemohou pracovat na plný úvazek. Jde o zaměstnance spadající například to těchto ohrožených skupin:

  • Osoby starší 55 let
  • Rodiče, kteří pečují o dítě mladší 10 let
  • Osoby se zdravotním postižením (například invalidní důchodci)
  • Studenti nebo pracovníci do 21 let

Cílem je, aby zaměstnavatelé měli motivaci vytvářet pracovní místa se zkrácenými úvazky a práci tak získalo více lidí, kteří mají různá omezení. „Sleva na pojistném na sociální zabezpečení je jednou z cest, jak chceme motivovat firmy, aby tato místa vytvářely všude tam, kde to je jen trochu možné,“ uvedl k nové legislativě ministr Marian Jurečka.

Menší úvazek před důchodem

Nová sleva by mohla pomoci i invalidním důchodcům nebo lidem v předdůchodovém věku, kteří mají určité zdravotní problémy a už nemohou pracovat na plný úvazek. Část z nich doposud volila možnost předčasného důchodu, ale nyní by se to mohlo změnit a tito lidé by mohli nadále pracovat třeba jen několik dnů v týdnu. Rovněž by to mohla být motivace pro firmy, aby nepropouštěly své starší zaměstnance krátce před důchodem.

„Sleva náleží zaměstnavateli jen za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru,“ uvedla k nové slevě Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Slevu tak nelze uplatnit například na dohody. „Pokud vykonává zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru, sleva náleží pouze z jednoho zaměstnání,“ doplnil úřad.

Pokud chtějí zaměstnavatelé slevu využít, musí o svém záměru informovat ČSSZ. Ta k této problematice na svém webu zveřejnila i podrobnější instrukce. „Slevu na pojistném za téhož zaměstnance může uplatnit pouze jeden zaměstnavatel. Proto je zaměstnavatelům uložena povinnost, aby ČSSZ před uplatněním slevy oznámili záměr uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Jestliže má záměr uplatňovat slevu za zaměstnance více zaměstnavatelů, sleva náleží tomu zaměstnavateli, který oznámil tento záměr jako první,“ vysvětlil úřad.

Úleva pro pracující důchodce

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka také avizoval záměr snížit sociální pojištění o 6,5 % u pracujících a podnikajících seniorů, kteří již zároveň pobírají starobní důchod. V tomto případě by se mělo jednat o část pojištění, kterou odvádí zaměstnanec, takže by si polepšili přímo důchodci a měli by vyšší čistý výdělek. Za každých vydělaných 10 000 korun si důchodce polepší o 650 korun.

„Snažíme se podporovat zaměstnávání seniorů, kteří ještě nechtějí odcházet do důchodu a mohou ještě být aktivní v rámci své profese,“ uvedl ministr Jurečka s tím, že tato sleva by měla začít platit od letošního července.

Doposud nejsou pracující důchodci prakticky nijak zvýhodňováni, pokud i nadále pracují. Mají sice možnost po 360 odpracovaných dnech požádat o zvýšení důchodu, ale tento nárůst je téměř zanedbatelný, často jen v řádu jednotek nebo desítek korun.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu