O nemocné dítě se starala 31 let, ale výchovné k důchodu nedostane. Nárok nemají ani další rodiče

Část žen i mužů přijde o příspěvek 500 korun za vychované děti, kterým se bude zvyšovat starobní důchod. Pokud totiž pobírají takzvaný transformovaný důchod, pak se jich nově schválené výchovné ve většině případů netýká.

Foto: Adobe Stock
Některé ženy výchovné nezískají. (ilustrační foto)

Takzvané výchovné, které politici schválili, začne platit od roku 2023. Na první pohled se důchod o 500 korun za každé dítě automaticky zvýší všem důchodcům, jenže zákon obsahuje přísnou výjimku týkající se lidí, kterým se invalidní důchod automaticky změnil na starobní.

Platí totiž, že pokud lidé nezískají minimální dobu důchodového pojištění a nemají tedy nárok na řádný starobní důchod, stávající invalidní důchod se jim v 65 letech pouze transformuje na důchod starobní. Bohužel tím ale ztrácejí na výchovné nárok a důchod se jim nezvýší. Platí to pro stávající transformované důchody i ty budoucí.

Otevřeně o tom hovoří také důvodová zpráva již schváleného zákona, která toto omezení popisuje: „Výchovné je určeno pouze osobám, které splnily podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Nebude tedy náležet poživatelům invalidních důchodů ani starobních důchodů, které byly přiznány za podmínek důchodu invalidního, ani osobám, jejichž invalidní důchod se pouze „transformoval“ do starobního důchodu, jestliže nesplnily podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod.“

Výjimku tvoří transformované důchody lidí, kteří sice nárok na řádný starobní důchod získali (mají tedy dostatečné důchodové pojištění), ale tento starobní důchod byl nižší než stávající invalidní. I v takovém případě dochází k transformaci invalidního důchodu na starobní. Tito důchodci ovšem nárok na výchovné 500 korun za každé dítě mají, protože klíčovou podmínku důchodového pojištění splnili.

Důchod má, výchovné nezíská

Už nyní registrujeme příběhy těch, kterých se opatření dotkne a výchovné vůbec nezískají. Do redakce například napsala žena, která je dnes už v důchodu, a předpokládala, že za celoživotní péči o nemocné dítě získá peníze navíc. Starala jsem se 31 let o těžce nemocného syna na vozíku s diagnózou Duchennova myopatie, skoro bez pomoci od státu. Je to nemoc, kterou nikdo v rodině neměl, prostě se z ničeho nic objevila,“ napsala s tím, že její syn zemřel právě v 31 letech. Lékaři jí přitom hned po narození říkali, že se nedožije ani šesti let.

Nepříjemný osud pokračoval a paní L. dva měsíce po ztrátě syna přišla také o manžela, který zemřel na infarkt. „Manžel byl nemocný se srdcem, a přesto musel chodit do práce. A já jsem při synovi dělala po nocích domácí práci, abychom měli na vitamíny,“ popsala. Od státu jako pomoc k péči o nemocného syna dostala jen invalidní vozík a příspěvek na auto od zdravotní pojišťovny, když dosáhl 18 let.

Po ztrátě obou nejbližších se ženě zhoršilo zdraví a byl jí přiznán invalidní důchod, který pobírala až do důchodového věku. Tento invalidní důchod se jí poté transformoval na důchod starobní. A právě tato skutečnosti způsobí, že nebude mít nárok na výchovné 500 korun, přestože se o syna mnoho let starala. „Dodnes jsem se z toho nevzpamatovala. Jsem sama a nedostanu nic, i když jiní nárok mají,“ dodala smutně čtenářka.

Podobné případy, kdy lidé nezískají výchovné 500 korun za dítě, nebudou úplně výjimečné. Podle posledních statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobírá transformovaný starobní důchod 106 tisíc lidí, z toho 63 tisíc žen. A jejich počet dále poroste, čísla z posledních let ukazují, že každý rok přibývá přibližně 7000 „transformovaných“ důchodců.

Děti a dopady na budoucí důchod: Mužům ho zlepší péče po roce 1996, ženám i výchova

Pobírané důchody a vliv na výchovné

Zákon říká, že na výchovné mají nárok všichni, kdo získají předčasný důchod nebo řádný starobní důchod. Zároveň platí, že pokud máte evidováno 35 let důchodového pojištění (nebo 30 let bez náhradních dob), máte na výchovné nárok i v případě transformovaného důchodu. Pro přehlednost nicméně ještě uvádíme různé situace, abyste pravidla lépe pochopili.

Na výchovné nárok VZNIKNE v těchto případech:

  • Pobírali jste invalidní důchod, později jste požádali o starobní důchod a byl vám přiznán, ale byl nižší, takže jste nadále pobírali invalidní. V 65 letech se tento důchod transformoval na starobní. (Máte nárok na výchovné.)
  • Pobírali jste invalidní důchod až do 65 let, kdy se vám transformoval na starobní. Zároveň jste ale splnili podmínky pro získání řádného starobního důchodu, protože jste získali minimální dobu důchodového pojištění. (Máte nárok na výchovné.)
  • Pobírali jste invalidní důchod, později vám byl přiznán starobní důchod, ale byl nižší. Nadále tak pobíráte důchod invalidní. (Nyní nárok na výchovné nemáte, ale po dosažení 65 let výchovné získáte.)

Na výchovné nárok NEVZNIKNE v těchto případech:

  • Pobírali jste invalidní důchod, ale protože nemáte nárok na řádný starobní důchod z důvodu chybějící doby důchodového pojištění, tak se vám v 65 letech automaticky transformoval na starobní. (Nemáte nárok na výchovné.)
  • Získali jste nárok na starobní důchod v 65 letech podle podmínek pro získání invalidního důchodu, případně jste se stali invalidními následkem pracovního úrazu. (Nemáte nárok na výchovné.)

Pamatujte i na jednu specifickou situaci. Pokud nyní pobíráte invalidní důchod, a požádáte o předčasný starobní důchod nebo řádný starobní důchod, ale ukáže se, že váš stávající invalidní důchod je vyšší, nadále budete pobírat invalidní důchod. Pokud ovšem 65 let dosáhnete až po roce 2023, tak se vám sice invalidní důchod transformuje na starobní a získáte nárok na výchovné, ale musíte o něj sami požádat na ČSSZ do dvou let. Když nepožádáte, tak nárok na výchovné zanikne.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu