Zvýšit, nebo nechat 65 let? Za tři roky se rozhodne o důchodovém věku

Ministryně Jana Maláčová opakovaně říká, že současná vláda nebude zvyšovat důchodový věk. Nejpozději v roce 2024 ale bude muset padnout nové rozhodnutí, protože to stanovuje zákon.

Zdroj: Pixabay
Senior v přírodě. (ilustrační foto)

Vláda, která vzejde z voleb na podzim 2021, bude rozhodovat o tom, jestli se změní výše důchodového věku, která je momentálně zastropována na 65 letech. Povinnost vyplývá z takzvaného revizního mechanismu nastavení důchodového věku, který zavedla změna zákona o důchodovém pojištění z roku 2017.

Tento mechanismus odstranil původní „mechanickou“ změnu, podle které se důchodový věk zvyšoval v podstatě donekonečna. Nově je možné reagovat na změny podle toho, jak se vyvíjí očekávaná délka dožití v Česku.

Na plánované rozhodování upozornila také předsedkyně důchodové komise Danuše Nerudová v rozhovoru pro Blesk. „Každých pět let má MPSV přijít se studií, která přehodnocuje věk odchodu do důchodu s ohledem na demografický vývoj. Platí, že zhruba čtvrtinu života by měl být člověk v důchodu,“ uvedla Nerudová. Naposledy v září 2019 vláda zvyšování odmítla a další přehodnocení přijde v roce 2024.

Něco se změnit musí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve zprávě o stavu důchodového systému z roku 2019, která je rovněž podkladem pro revizi důchodového věku, uvedlo, že nějaká změna bude rozhodně potřeba, protože Česko bude i nadále stárnout.

„Nedojde-li v horizontu 20 a více let k výrazné změně očekávaného vývoje struktury populace (např. z titulu migrace, zpomalení růstu doby dožití či plodnosti) nebo k výrazným změnám na trhu práce, bude pro zachování stability důchodového pojištění potřebné buď po roce 2035 přistoupit k úpravě důchodového věku, nebo zajistit nad rámec pojistného dodatečné významné příjmy pro financování důchodových nároků, zejména náhradních dob pojištění,“ stojí ve zprávě.

Jinými slovy ministerstvo říká, že buď se zvýší důchodový věk, nebo se budou muset najít dodatečné finance na zaplacení budoucích důchodů. Zároveň ale zpráva dodává, že není nutné reagovat okamžitě a že změny se nemusí dotknout lidí narozených před rokem 1970. Jde ale jen o doporučení, konečné slovo bude mít vláda.

Nerudová: Poloviční důchod, nebo práce do 75 let. To nás čeká bez reformy

Jak je věk nastaven nyní?

Ženy nyní odcházejí do důchodu dříve než muži. Postupně se ale věk sjednotí na 65 letech. Rozdílný důchodový věk mužů a žen funguje od roku 1965. Tehdy muži odcházeli do důchodu v 60 letech, bezdětné ženy v 57 letech a třeba ženy s pěti a více dětmi dokonce už v 53 letech.

Šlo o víceméně mezinárodní unikát a toto opatření mělo motivovat k rození více dětí, protože v dané době neměl stát finance na zvyšování přídavků na děti. Politici ale přesto chtěli dát lidem najevo, že je pro ně podpora rodin důležitá.

Momentálně platí, že čím později se člověk narodí, tím vyšší je jeho důchodový věk. Lidé narození v roce 1972 a později ho nyní mají stanovený na 65 let. Muži dnes odcházejí do důchodu přibližně v 63 a půl letech, ženy o něco dříve podle počtu dětí. Čím více dětí porodily, tím dříve mohou odejít do důchodu. Přesný výpočet vašeho důchodového věku si můžete provést v naší jednoduché kalkulačce.

Dále doporučujeme